Skip to main content

Powrót poziom wyżejStypendia Fundacji Łazarskiego

Stypendium Fundacji Uczelni Łazarskiego - to stypendium jest właśnie dla Ciebie

Program stypendialny - Stypendium Fundacji Uczelni Łazarskiego jest skierowany do studentów oraz osób rozpoczynających studia na Uczelni Łazarskiego.

Celem programu jest wspieranie osób zdolnych, aktywnych naukowo i społecznie, nieposiadających wystarczających środków na pokrycie kosztów czesnego.

Stypendium naukowe przeznaczone jest na całkowite lub częściowe pokrycie opłaty za studia w Uczelni Łazarskiego.

Pula stypendiów w roku akademickim 2017/2018 wynosi 20 tys. zł.

 

Dla kogo?

Jeśli rozpoczynasz studia w Łazarskim lub jesteś naszym studentem i zawsze miałeś średnią powyżej 4,2 możesz ubiegać się o stypendium.

O stypendium mogą ubiegać się również cudzoziemcy.

Jak aplikować?

1.      Należy wypełnić formularz elektroniczny wniosku dostępny poniżej. Załączyć dokumenty potwierdzające swoje osiągnięcia, oświadczenie o średniej ocen (składane jest w formularzu wniosku) oraz oświadczenie o dochodach (wzór dostępny na stronie Fundacji).

a)    Oświadczenie o średniej ocen złożone w formularzu wniosku zostanie zweryfikowane przez Kapitułę Stypendialną na podstawie danych wygenerowanych z programu Uczelnia XP, nie trzeba uzyskiwać żadnego zaświadczenia o ocenach z dziekanatu.

Kandydaci w formularzu wniosku umieszczają średnią uzyskaną na świadectwie maturalnym.

b)    Wysokość średniej ocen z całego okresu studiów można sprawdzić na stronie https://oceny.lazarski.pl, aby uzyskać dostęp należy zalogować się używając takich samych danych jak przy Wirtualnej Uczelni.

c)    Oświadczenie o dochodach musi być podpisane, dokument bez podpisu nie będzie przyjmowany.

 

2.    Formularz razem ze zeskanowanymi dokumentami należy przesłać do 9 października 2017r.

Co dalej?

Kapituła Stypendialna zapozna się ze zgłoszeniami i skontaktuje się z wybranymi kandydatami, których zaprosi na rozmowę. Podczas rozmowy będą musieli zaprezentować swoje osiągnięcia i zainteresowania.

Wyniki ogłosimy do 9 listopada 2017 publikując imiona i nazwiska stypendystów na stronie internetowej Fundacji i Uczelni. 

 

Szczegółowe informacje o stypendium i przebiegu procesu kwalifikacyjnego znajdą Państwo w Regulaminie przyznawania i realizacji stypendiów naukowych przez Fundację Uczelni Łazarskiego.

Nie zwlekaj. Czekamy na Twoje zgłoszenie.

Stypendium Fundacji Łazarskiego - formularz zgłoszeniowy