Kontakt - Wydział Ekonomii i Zarządzania

 

Sekretariat Wydziału
sekretariat.eiz@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 326
sektor F, III piętro, pokój 363
Dziekanat studiów polskojęzycznych
dziekanat.eiz@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 320
sektor F, III piętro, pokój 362
Dziekanat studiów anglojęzycznych
validated.studies@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 369
sektor F, III piętro, pokój 362

Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania

Martin Dahl
m.dahl@lazarski.edu.pl
sektor F, III piętro

Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. naukowych i operacyjnych, Dyrektor Programu Stosunki Międzynarodowe - studia polskojęzyczne

Adrian Chojan
adrian.chojan@lazarski.pl
tel. (+48) 22 54 35 327 , III piętro, pokój 363b

Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. studiów walidowanych, Dyrektor Programu International Relations - studia anglojęzyczne

Krzysztof Łazarski
k.lazarski@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 556
sektor F, VI piętro, pokój 602

Dyrektor Programu Economics - studia anglojęzyczne

Krzysztof Beck
krzysztof.beck@lazarski.pl
sektor F, VI piętro, pokój 608

Dyrektor Programowy Zarządzania - studia anglojęzyczne

Dominika Dzwonkowska
dominika.dzwonkowska@lazarski.pl
sektor F, III piętro, pokój 363c

Karol Jene
k.jene@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 362
sektor F, III piętro, pokój 363

Prorektor ds. rozwoju Uczelni Łazarskiego, Prodziekan ds. dydaktycznych i międzynarodowych, Dyrektor Programów Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość - studia polskojęzyczne

Katarzyna Marton-Gadoś
k.marton-gados@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 362 , III piętro, pokój 363

 

Dyrektor Programu Ekonomia - studia polskojęzyczne

Zbysław Ziemacki
zbyslaw.ziemacki@lazarski.pl
tel. (+48) 22 54 35 327
sektor F, III piętro, pokój 363

Pełnomocnik Dziekana ds. naukowych

Ewelina Florczak
ewelina.florczak@gmail.com
tel. (+48) 22 54 35 362
sektor F, III piętro, pokój 363

 

Dyrektor Dziekanatu WPiA oraz WEiZ

Małgorzata Kruk
m.kruk@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 313
sektor F, III piętro, pokój 361c

  

 

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Dlatego grono naszych wykładowców to ponad 250 najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie gospodarki, polityki i prawa.

 • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
 • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
 • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
   
 • Uczelnia Łazarskiego została liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska S.A. 
   
 • Według prestiżowego rankingu Perspektywy jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce. 
   
 • Wysoki poziom kierunku lekarskiego na Uczelni Łazarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!