Projekty

 

Projekty naukowe

 

STRUKTURALNE I REGIONALNE ASPEKTY MIĘDZYNARODOWYCH CYKLI KONIUNKTURALNYCH
 
BAYESOWSKIE WAŻENIE MODELI RÓWNAŃ WSPÓŁZALEŻNYCH - ROZWÓJ TEORII I PAKIET DLA ŚRODOWISKA R
 
WNIOSEK O FINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU ROZWÓJ CZASOPISM NAUKOWYCH
 
REALM- REAL-WORLD-DATA ENABLED ASSESSMENT FOR HEALTH REGULATORY DECISION-MAKING
 
POTENCJAŁ PROFILOWANIA LIMFOCYTÓW T W PLANOWANIU SPERSONALIZOWANEGO LECZENIA STWARDNIENIA ROZSIANEGO
 
NOWA METODYKA KATEGORYZACJI ŚLADÓW KRWAWYCH UJAWNIONYCH METODĄ CHEMILUMINESCENCJI, NA MIEJSCU ZDARZENIA, MOGĄCA ROZRÓŻNIĆ ŚLADY ZMYWANE OD ŚLADÓW ZOSTAWIONYCH W SPOSÓB BIERNY
 
KONFERENCJA - UMOWA O KREDYT „FRANKOWY”, A RESTRUKTURYZACJA I UPADŁOŚĆ KREDYTODAWCY I KREDYTOBIORCY
 
KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA SPOŁECZNE I EKONOMICZNE ASPEKTY RESTRUKTURYZACJI POZASĄDOWEJ
 
MONOGRAFIA W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM DOTYCZĄCA REKONSTRUKCJI ZDARZENIA W OPARCIU O ŚLADY KRWAWE
 
KOMPENDIUM WIEDZY O EKONOMII I ZARZĄDZANIU
 
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W OCHRONIE ZDROWIA- NOWE TECHNOLOGIE, OCHRONA ŚRODOWISKA, PRAWO I ZARZĄDZANIE
 
 

Projekty strukturalne
 

MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI SZKOLNICTWA WYŻSZEGO WSPIERANA PRZEZ FUNDUSZE POLITYKISEKTOROWA RADA DS. KOMPETENCJI – OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA
V4 NETWORK OF MEDICAL SIMULATION CENTRES: BUILDING GOOD PRACTICES
 
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI FUNKCJONOWANIA SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA POPRZEZ SZKOLENIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH ORAZ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA PRZEZ GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
 
WELCOME TO LAZARSKI UNIVERSITY - BUDOWANIE POTENCJAŁU UCZELNI ŁAZARSKIEGO W ZAKRESIE UMIĘDZYNARODOWIENIAKOMPETENCJE NA RZECZ ROZWOJU INNOWACYJNEGO SEKTORA OCHRONY ZDROWIA.

 

 

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Dlatego grono naszych wykładowców to ponad 250 najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie gospodarki, polityki i prawa.

 • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
 • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
 • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
   
 • Uczelnia Łazarskiego została liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska S.A. 
   
 • Według prestiżowego rankingu Perspektywy jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce. 
   
 • Wysoki poziom kierunku lekarskiego na Uczelni Łazarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!