Kursy semestralne dla studentów programu Erasmus+

 

Czas trwania1 semestr
Ilość godzin4h / tydzień
Godzina lekcyjna45 min

 

Jest to kurs przeznaczony dla zagranicznych studentów studiujących w Uczelni Łazarskiego w ramach programu Erasmus.

Zajęcia języka polskiego obejmują 4 godziny lekcyjne w tygodniu. Program kursu jest dostosowany do poziomu słuchaczy. W trakcie kursu przeprowadzane są testy sprawdzające, a na zakończenie - test oceniający postępy w nauce.

Za pomyślne ukończenie kursu przewiduje się 6 punktów ECTS.

Studenci przyjeżdżający na studia do Uczelni Łazarskiego na dwa semestry, mają możliwość kontynuacji nauki.

Zapisy: kursy.jezykowe@lazarski.edu.pl

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Dlatego grono naszych wykładowców to ponad 250 najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie gospodarki, polityki i prawa.

 • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
 • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
 • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
   
 • Uczelnia Łazarskiego została liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska S.A. 
   
 • Według prestiżowego rankingu Perspektywy jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce. 
   
 • Wysoki poziom kierunku lekarskiego na Uczelni Łazarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!