Projekty naukowe

Realizowane projekty

 • Potencjał profilowania limfocytów T w planowaniu spersonalizowanego leczenia stwardnienia rozsianego
 • STRUKTURALNE I REGIONALNE ASPEKTY MIĘDZYNARODOWYCH CYKLI KONIUNKTURALNYCH
  BAYESOWSKIE WAŻENIE MODELI RÓWNAŃ WSPÓŁZALEŻNYCH - ROZWÓJ TEORII I PAKIET DLA ŚRODOWISKA R
 • WNIOSEK O FINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU ROZWÓJ CZASOPISM NAUKOWYCH
  REALM- REAL-WORLD-DATA ENABLED ASSESSMENT FOR HEALTH REGULATORY DECISION-MAKING
  POTENCJAŁ PROFILOWANIA LIMFOCYTÓW T W PLANOWANIU SPERSONALIZOWANEGO LECZENIA STWARDNIENIA ROZSIANEGO
 • NOWA METODYKA KATEGORYZACJI ŚLADÓW KRWAWYCH UJAWNIONYCH METODĄ CHEMILUMINESCENCJI, NA MIEJSCU ZDARZENIA, MOGĄCA ROZRÓŻNIĆ ŚLADY ZMYWANE OD ŚLADÓW ZOSTAWIONYCH W SPOSÓB BIERNY
 • KONFERENCJA - UMOWA O KREDYT „FRANKOWY”, A RESTRUKTURYZACJA I UPADŁOŚĆ KREDYTODAWCY I KREDYTOBIORCY
 • KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA SPOŁECZNE I EKONOMICZNE ASPEKTY RESTRUKTURYZACJI POZASĄDOWEJ
 • MONOGRAFIA W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM DOTYCZĄCA REKONSTRUKCJI ZDARZENIA W OPARCIU O ŚLADY KRWAWE
 • KOMPENDIUM WIEDZY O EKONOMII I ZARZĄDZANIU
  ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W OCHRONIE ZDROWIA- NOWE TECHNOLOGIE, OCHRONA ŚRODOWISKA, PRAWO I ZARZĄDZANIE

Zrealizowane projekty

 • ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNYCH PROSZKÓW Z SOKÓW I WYTŁOKÓW WYBRANYCH OWOCÓW OTRZYMANYCH RÓŻNYMI SPOSOBAMI SUSZENIA I ICH WPŁYW NA MARKERY UKŁADU IMMUNOLOGICZNEGO W BADANIACH MODELOWYCH IN VIVO
 • BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE. NOWA ERA W PRAWIE LOTNICZYM
  NOWY MODEL URBANIZACJI W POLSCE - PRAKTYCZNE WDROŻENIE ZASAD ODPOWIEDZIALNEJ URBANIZACJI ORAZ MIASTA ZWARTEGO (NEWURBPACT)
 • STRUKTURALNE I REGIONALNE ASPEKTY MIĘDZYNARODOWYCH CYKLI KONIUNKTURALNYCH
  OCENA ROLI „PROGRAMU POLSKIEJ ENERGETYKI JĄDROWEJ” W OSIĄGANIU CELÓW REDUKCJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH
 • WDROŻENIE SYSTEMU HOSPITAL-BASED HTA (HB-HTA) - SZPITALNEJ OCENY INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII MEDYCZNYCH
  PROJEKT DIVPOL

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Dlatego grono naszych wykładowców to ponad 250 najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie gospodarki, polityki i prawa.

 • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
 • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
 • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
   
 • Uczelnia Łazarskiego została liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska S.A. 
   
 • Według prestiżowego rankingu Perspektywy jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce. 
   
 • Wysoki poziom kierunku lekarskiego na Uczelni Łazarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!