Koła Naukowe

Koła Naukowe na Uczelni Łazarskiego to aktywne grupy studenckie, której członkowie skupieni są na rozwijaniu własnych pasji i umiejętności badawczych, skoncentrowanych wokół konkretnych obszarów naukowych.

Wydział Prawa i Administracji

 • Koło Naukowe Kryminalistyki OMNIA VERITAS
 • Club of Political Science
 • Koło Naukowe Prawa Cywilnego CIVILIS
 • Koło Naukowe LITIGATOR
 • Koło Naukowe Postępowania Karnego 'UBI LEX IBI POENTA'
 • Koło Naukowe Prawa Administracyjnego
 • Koło Naukowe Prawa Gospodarczego
 • Koło Naukowe Prawa Karnego EUNOMIA
 • Koło Naukowe Prawa Korporacyjnego
 • Koło Naukowe Prawa Nieruchomości
 • Koło Naukowe Prawa Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Koło Naukowe Prawa Pracy
 • Koło Naukowe - Prawo Handlowe
 • Koło Naukowe Prawa Kobiet

Wydział Ekonomii i Zarządzania

 • Klub Studia Iucunda
 • Koło Naukowe Finansowania Projektów Unijnych
 • Koło Naukowe Metod Ilościowych
 • Koło Naukowe Zarządzania Projektami
 • Koło Naukowe Zrównoważonego rozwoju i Społecznej Gospodarki Rynkowej
 • Students’ Management Club

Wydział Medyczny

 • Ortopedyczne Koło Naukowe
 • Pulmonologiczne Koło Naukowe
 • Psychiatryczne Koło Naukowe
 • Kardiologiczne
 • Kardiologiczne Koło Naukowe
 • Koło Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Koło Internistyczne
 • Koło Naukowe Chirurgii Ogólnej
 • Koło Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Koło Urologiczne
 • Okulistyczne Koło Naukowe
 • Neurologiczne Koło Naukowe
 • Koło Naukowe Ginekologii i Położnictwa
 • Koło Naukowe Ginekologii Onkologicznej i Chirurgii Robotycznej
 • Koło Naukowe Medycyny Ratunkowej
 • Koło Naukowe Onkologii Medycznej
 • SKN Narodowego Instytutu Kardiologii
 • Toksykologiczne Koło Naukowe
 • Medycyna Stylu Życia

Koła naukowe międzywydziałowe

 • Międzywydziałowe Koło Prawa Lotniczego i Kosmicznego AVION
 • Klub Studia Iucunda
 • Koło Naukowe Media i Marketing
 • Koło Naukowe Finanse Osobiste
 • Koło Naukowe Młodych Dyplomatów
 • Students Journal Club

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Dlatego grono naszych wykładowców to ponad 250 najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie gospodarki, polityki i prawa.

 • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
 • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
 • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
   
 • Uczelnia Łazarskiego została liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska S.A. 
   
 • Według prestiżowego rankingu Perspektywy jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce. 
   
 • Wysoki poziom kierunku lekarskiego na Uczelni Łazarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!