Administracja

kierunek studiów

Trwa rekrutacja międzysemestralna

Kierunek “Administracja” na Uczelni Łazarskiego umożliwia studentom zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy m.in. z zakresu zarządzania, ekonomii czy prawa. Dlatego też absolwenci tych studiów nie mają zwykle trudności z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej czy z podjęciem zatrudnienia, zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym. Bogaty wybór przedmiotów specjalnościowych jest dostosowany do współczesnych wymagań rynku pracy i biznesu.
Trwa rekrutacja międzysemestralna

Przyjęcia na studia wyłącznie z procedury przeniesienia, uznania dorobku zawodowego oraz uznania pokrywających się przedmiotów.

W 2023 roku Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uczelni Łazarskiego po raz 15 uplasował się na 1 miejscu 16-letniego już rankingu wydziałów prawa uczelni niepublicznych “Dziennika Gazety Prawnej”. Przyznana w 2022 roku decyzją nr 242/507/2022-1 kategoria naukowa A+ potwierdza bardzo wysoką pozycję WPiA w systemie szkolnictwa wyższego. 


Partnerzy

Opis specjalności

Na kierunku “Administracja” studenci mogą wybrać jedną z 3 dostępnych specjalności: 

 

Specjalność “Administracja Publiczna” 

 

Administracja jest jedną z największych branż w Polsce. Z uwagi na nieustanną modernizację oraz rozszerzenie katalogu usług publicznych, poszukiwanych jest wielu specjalistów. Studia na tej specjalności zapewnią kompleksową wiedzę osobom, które wiążą swoją karierę zawodową z działalnością w sektorze usług publicznych. Ukończenie nauki pozwala na późniejsze wykorzystanie zdobytych umiejętności we wszystkich strukturach urzędów i organów państwowych, a także w firmach doradczych, świadczących usługi na rzecz administracji publicznej. 

 

Specjalność “Administrowanie ruchem lotniczym” 

 

Polski rynek lotniczy przejawia bardzo duży potencjał – wg. prognoz w 2040 r. obsłuży nawet 96 milionów pasażerów. Stale rosnące natężenie ruchu lotniczego generuje potrzebę zatrudniania odpowiednio wykwalifikowanych pracowników w administracji lotnictwa cywilnego. Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na ekspertów, studia na tej specjalności zapewnią kompleksową wiedzę osobom, które wiążą swoją karierę zawodową z branżą lotnictwa.  

Na Uczelni Łazarskiego od 2014 roku prężnie działa Instytut Transportu Lotniczego (ILT), który współpracuje z organizacjami i instytucjami krajowymi, europejskimi i światowymi. 

Realizacja programu specjalności we współpracy z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej gwarantuje, że kształcenie jest realizowane na najwyższym, światowym poziomie. 

 

Specjalność “Administracja gospodarcza” 

 

Wybór tej specjalności pozwoli studentom zrozumieć potrzeby oraz zjawiska transformacji państwowej i gospodarczej, a także organizację czy sposób zarządzania podmiotami gospodarczymi. Ponadto, zajęcia specjalnościowe dają solidną podstawę do podjęcia przez studentów decyzji o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej.  

W trakcie nauki realizowany jest szereg wizyt studyjnych i zajęć w warunkach rzeczywistych, przy stałym wsparciu kadry o bogatym doświadczeniu dydaktycznym, naukowym i praktycznym. Studenci zdobywają gruntowną wiedzę i umiejętności w zakresie szeroko rozumianego zarządzania finansowego, działalności gospodarczej, prawa handlowego oraz rozwiązywania problemów występujących w tych obszarach. 

Opiekun specjalności

Przemysław Szustakiewicz

 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (1993). Doktoryzował się na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie (2007). Uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2013). Wykładowca na kierunku prawo i administracja.
 • Od 2006 roku wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. 

Dowiedz się więcej

Korzyści z wyboru studiów

 


 

Specjalność “Administrowanie ruchem lotniczym”

 • zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności przygotowujące do pracy w organach administracji lotnictwa cywilnego krajowego, ale także europejskiego i światowego,
 • poznać strukturę i organizację lotnictwa cywilnego, jego finansowanie oraz zasady prowadzenia działalności lotniczej, a także regulacje prawne dotyczące żeglugi powietrznej ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa w ruchu lotniczym,
 • podjąć zatrudnienie w instytucjach zajmujących się zarządzaniem ruchem lotniczym, przestrzenią powietrzną oraz organizacją ruchu lotniczego.

 

Specjalność “Administracja gospodarcza”

 • poznać techniki zarządzania jakościowego w nowoczesnej administracji publicznej (państwowej i samorządowej),
 • zdobyć wiedzę dotyczącą m.in. prawa zamówień publicznych, partnerstw publiczno-prywatnego, która ułatwi Ci pracę w administracji gospodarczej,
 • dowiedzieć się jak współpracować z przedsiębiorcami w celu uzyskania pomocy publicznej oraz w jaki sposób sprawować nadzór nad właściwym prowadzeniem działalności gospodarczej. 

 

 

Ponadto, oprócz przedmiotów specjalnościowych, wybierając kierunek “Administracja”:

 

 • zdobędziesz wiedzę od najlepszych - wykładają u nas wybitni naukowcy i doświadczeni praktycy administracji publicznej (pełna lista kadry poniżej),
 • zrealizujesz branżowy kurs języka angielskiego,
 • możesz skorzystać z bogatego wyboru praktyk oferowanych przez uczelnię,
 • w ramach programu Erasmus+ możesz skorzystać m.in. z wyjazdu do uczelni partnerskiej czy na zagraniczne praktyki,
 • przygotować się do kontynuowania kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych. 

 

 

W trakcie nauki realizowany jest szereg wizyt studyjnych i zajęć w warunkach rzeczywistych, przy stałym wsparciu kadry o bogatym doświadczeniu dydaktycznym, naukowym i praktycznym. Studenci zdobywają gruntowną wiedzę i umiejętności w zakresie szeroko rozumianego zarządzania finansowego, działalności gospodarczej, prawa handlowego oraz rozwiązywania problemów występujących w tych obszarach. 


 

Kadra

Cennik i zniżki

 rok 1rok 2rok 3
Ilość rat: 18400 PLN8880 PLN9360 PLN
Ilość rat: 24200 PLN4440 PLN4680 PLN
Ilość rat: 42100 PLN2220 PLN2340 PLN
Uniquely enhance 2.0 communities without next-generation outsourcing. Intrinsicly orchestrate an expanded array of e-services vis-a-vis global web services. Authoritatively develop high standards in leadership for resource sucking vortals. Uniquely aggregate standardized portals before seamless portals. Monotonectally.
Uniquely enhance 2.0 communities without next-generation outsourcing. Intrinsicly orchestrate an expanded array of e-services vis-a-vis global web services. Authoritatively develop high standards in leadership for resource sucking vortals. Uniquely aggregate standardized portals before seamless portals. Monotonectally.

Zasady rekrutacji

1. ZAREJESTRUJ SIĘ ONLINE

Na studia w Łazarskim możesz zapisać się naprawdę łatwo:

•    sprawdź zasady kwalifikacji,
•    skompletuj wymagane dokumenty,
•    wypełnij formularz rekrutacyjny

i rozpocznij proces aplikacji na studia!

2.    DOKONAJ OPŁATY REKRUTACYJNEJ I ZŁÓŻ DOKUMENTY

Opłata rekrutacyjna to 85 zł* (dane do przelewu znajdują się na Koncie Kandydata po rejestracji online)

*Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Uczelni Łazarskiego zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.
Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

3.    JESTEŚ STUDENTEM!

Witaj w gronie studentów Uczelni Łazarskiego! Decyzję o przyjęciu na studia otrzymasz mailem oraz znajdziesz ją na swoim Koncie Kandydata.

Przygotowaliśmy zbiór najważniejszych informacji, które ułatwią Ci pierwsze dni nauki: NIEZBĘDNIK STUDENTA
 

Administracja
język wykładowy:
polski
czas trwania studiów:
3 lata
wydział:
Wydział Prawa i Administracji
stopień studiów:
Studia I stopnia
forma studiów:
 • studia niestacjonarne
Zarejestruj się