Innowacje i przedsiębiorczość

specjalizacja na kierunku Zarządzanie

Trwa rekrutacja międzysemestralna

Trwa rekrutacja międzysemestralna

Przyjęcia na studia wyłącznie z procedury przeniesienia, uznania dorobku zawodowego oraz uznania pokrywających się przedmiotów.

Celem specjalności jest przygotowanie studentów do świadomego działania na rzecz rozwoju i modernizacji przedsiębiorstw, instytucji, korporacji, dających szansę na sprawniejsze działanie, pozyskanie nowych segmentów klientów czy też innowacyjnego poszerzenia oferty. Program specjalności przygotowuje kompleksowo zarówno do uruchomienia i prowadzenia własnego biznesu, jak i dynamicznego działania jako pracownik. Wszystkie przedmioty skoncentrowane są na kształtowaniu nawyków kreatywnego, niestandardowego myślenia oraz skutecznym dociekaniu oczekiwań i potrzeb odbiorców-klientów. Specjalność kładzie silny nacisk na kształtowanie umiejętności takich jak: komunikacja, praca w zespole, prezentacja własnych rozwiązań, zdobywanie poparcia dla swoich pomysłów i koncepcji.


Opis specjalności

JAKIE SĄ MOŻLIWOŚCI PRACY DLA ABSOLWENTÓW TYCH STUDIÓW?

Pogłębiona wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu innowacji i przedsiębiorczości mogą być wykorzystane niemal w każdym obszarze działania organizacji i poza nią. Po zakończeniu specjalizacji absolwent będzie gotowy do podjęcia pracy:

 • w strukturach HR,
 • w zakresie analizy danych i strategii rozwoju organizacji,
 • w działach wdrażania nowych technologii,
 • w działach komunikacji zewnętrznej,
 • jako manager średniego i wyższego szczebla – zarządzanie zespołami kreatywnymi,
 • w działach rozwoju produktów,
 • jako manager produktu,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej,
 • w działach innowacyjnego marketingu,
 • w firmach konsultingowych i doradztwa dla przedsiębiorców.

 

UWAGA! Zachęcamy do zadawania pytań starszym rocznikom studentów o tę specjalność, chętnie wyjaśnią, dlaczego od kilku lat jest ona pierwszą lub drugą najczęściej wybieraną opcją.

Słowo od opiekuna…

Miałem przyjemność współpracować z wieloma osobami, którym nie można odmówić kreatywności czy zdolności innowacyjnego myślenia. Jednak wiele ich pomysłów pozostawało jedynie w sferze dyskusji. Ta specjalność jest właśnie po to, aby Waszym pomysłom, Waszej innowacyjności dodać skrzydeł, jak po wypiciu jednego z napojów energetycznych. To jest wspólny czas na przyjrzenie się, co zrobić, aby znaleźć miejsce na rynku dla Twojego startupu, a także zobaczyć, jak wprowadzić trwałą zmianę w przedsiębiorstwie. Pracujemy na konkretnych wydarzeniach wyjętych żywcem z działających firm, badamy rynek najnowszymi narzędziami i zastanawiamy się, czy rzeczywiście są takie dobre. Ostrze tej specjalności wycelowane jest w dwa główne działania. Po pierwsze tworzenie trwałych zmian - ulepszeń, także innowacyjnych, w wielu obszarach działającej organizacji, a więc restrukturyzacje. Po drugie pełne przygotowanie do założenia i poprowadzenia własnego biznesu.

Piotr Gołaszewski

Jeżeli jesteś gotowa/y na solidną współpracę i zmierzenie się z tym, co przygotowaliśmy na najbliższy rok - zapraszam. Gwarantuję, że będzie ciekawie. Piotr Gołaszewski - opiekun specjalności 'Innowacje i przedsiębiorczość'.

Realizowana w ramach specjalności formuła nauki przez praktykę, dająca absolwentom możliwość jej ukończenia z konkretnym produktem końcowym (np. rozwiązaniem realnego problemu firmy, w której już pracują czy opracowaniem koncepcji własnego przedsięwzięcia), istotnie zwiększa poziom ich atrakcyjności i siłę na rynku pracy.

Charakterystyka studiów:

 • Specjalność o charakterze menedżerskim, przygotowująca przyszłych menedżerów i przedsiębiorców do samodzielnego działania na objętym stanowisku lub w założonej przez siebie firmie. Studia przygotują Cię również do pracy jako partner zarządzający w przejętej firmie rodzinnej, a także w innowacyjnych projektach prowadzonych w ramach firm i korporacji.
 • Głównym założeniem programu studiów jest nauka przez praktykę realizowana poprzez rozwiązywanie realnych problemów organizacji, spotkania z praktykami, przygotowanie i stworzenie wspólnego przedsięwzięcia. Chętnych mogą również opracować koncepcje własnego, innowacyjnego biznesu przy wsparciu specjalistów.
 • Dla najlepszych projektów szukamy wspólnie z naszymi partnerami finansowania lub możliwości wprowadzenia zaproponowanych zmian w środowisku konkretnej firmy.
 • Studenci poznają najnowocześniejsze metody i narzędzia wykorzystywane w pracy restrukturyzatorów, innowatorów i przedsiębiorców, dyskutują z praktykami nad ich realną wartością.
 • Program zorientowany jest na interdyscyplinarne efekty kształcenia, oparte ściśle o aktualne oczekiwania rynku pracy (wytyczne zbudowane wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości biznesdlaedukacji.parp.gov.pl).
   

Opiekun specjalności

Piotr Gołaszewski

 • Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (rok), absolwent Wydziału Ekonomii SGGW (rok). Wykładowca na kierunku (...).
 • Od XXXX roku wykładowca na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego.

Dowiedz się więcej

Korzyści z wyboru studiów

SYLWETKA ABSOLWENTA SPECJALNOŚCI

W trakcie trwania specjalności 'Innowacje i Przedsiębiorczość' studenci przygotowują się do roli przedsiębiorcy lub menedżera odpowiedzialnego za kreowanie i wprowadzanie zmian w istniejącym przedsiębiorstwie (jedna z kluczowych potrzeb – raport PARP biznesdlaedukacji.parp.gov.pl). Absolwent posiada doświadczenie w myśleniu strategicznym (wyszukiwanie, ocena i analiza rożnych rodzajów źródeł informacji, wiedzy i inspiracji). Posiada umiejętności typowe dla przedsiębiorcy, a także restrukturyzatora, takie jak: komunikacja, praca w zespole, umiejętność prezentacji i zdobywanie poparcia dla swoich pomysłów i koncepcji. Ma rozwinięty nawyk kreatywnego myślenia, konstruktywnego podważania założeń i wychodzenia poza standardy. Z uwagi na fakt, iż zajęcia oparte są o rzeczywiste wyzwania firm, absolwent posiada wiedzę na temat implementacji zmiany lub wdrożenia nowego pomysłu od zera do osadzenia na rynku.

ZESPÓŁ SPECJALNOŚCI

Każdy przedmiot prowadzony jest przez specjalistę z wybranego obszaru. Są to wyłącznie osoby aktualnie funkcjonujące na rynku, których doświadczenie wynika z wieloletniej praktyki biznesowej. Dobór kadry uwzględnia oprócz powyższego szczegółową znajomość potrzeb rynku pracy w reprezentowanej branży oraz umiejętność ciekawego, płynnego przekazywania posiadanej wiedzy. Do zespołu należą między innymi: Agnieszka Dłutek - Uczelnia Łazarskiego, Michał Misztal - Inkubatory, Tomasz Wojtaszuk - PKO BP.

PROFIL ABSOLWENTA SPECJALNOŚCI

WIEDZA - Absolwent wie: jak założyć własną firmę oraz jak szukać i przeprowadzić model restrukturyzacji; jak rozwijać pomysł na biznes i strategię firmy; jakie są zasady przygotowywania analizy finansowej i źródeł finansowani; jak wybierać technologie, aplikacje i media wspierające realizację innowacyjnego przedsięwzięcia; na czym polegają podstawowe procesy w firmie – z naciskiem na tworzenie i wdrażanie produktów.

UMIEJĘTNOŚCI – Absolwent umie: przygotować innowacyjne przedsięwzięcie; szukać inspiracji, sformułować cele i opcje strategiczne ich realizacji oraz przeanalizować ryzyko. Potrafi także: opracować 'business case' dla nowego przedsięwzięcia i w przekonujący sposób przedstawić swój pomysł; dobrać źródło finansowania przedsięwzięcia i poprowadzić rozmowy z adekwatnymi osobami i instytucjami; nawiązywać i pielęgnować kontakty biznesowe (networking) oraz skutecznie się komunikować ze wszystkimi interesariuszami przedsięwzięcia.

KOMPETENCJE − Efektywne komunikowanie się z otoczeniem; współpraca w różnorodnych zespołach; przywództwo i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, pro-aktywność, odpowiedzialność i samodzielność; postawa etyczna; otwartość na zmiany, orientacja na cel, myślenie strategiczne.

Cennik i zniżki

 rok 1rok 2rok 3
Ilość rat: 112840 PLN13560 PLN14280 PLN
Ilość rat: 26420 PLN6780 PLN7140 PLN
Ilość rat: 43210 PLN3390 PLN3570 PLN
Uniquely enhance 2.0 communities without next-generation outsourcing. Intrinsicly orchestrate an expanded array of e-services vis-a-vis global web services. Authoritatively develop high standards in leadership for resource sucking vortals. Uniquely aggregate standardized portals before seamless portals. Monotonectally.
Uniquely enhance 2.0 communities without next-generation outsourcing. Intrinsicly orchestrate an expanded array of e-services vis-a-vis global web services. Authoritatively develop high standards in leadership for resource sucking vortals. Uniquely aggregate standardized portals before seamless portals. Monotonectally.

Zasady rekrutacji

1. ZAREJESTRUJ SIĘ ONLINE

Na studia w Łazarskim możesz zapisać się naprawdę łatwo:

•    sprawdź zasady kwalifikacji,
•    skompletuj wymagane dokumenty,
•    wypełnij formularz rekrutacyjny

i rozpocznij proces aplikacji na studia!

2.    DOKONAJ OPŁATY REKRUTACYJNEJ I ZŁÓŻ DOKUMENTY

Opłata rekrutacyjna to 85 zł* (dane do przelewu znajdują się na Koncie Kandydata po rejestracji online)

*Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Uczelni Łazarskiego zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.
Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

3.    JESTEŚ STUDENTEM!

Witaj w gronie studentów Uczelni Łazarskiego! Decyzję o przyjęciu na studia otrzymasz mailem oraz znajdziesz ją na swoim Koncie Kandydata.

Przygotowaliśmy zbiór najważniejszych informacji, które ułatwią Ci pierwsze dni nauki: NIEZBĘDNIK STUDENTA
 

Innowacje i przedsiębiorczość
język wykładowy:
polski
czas trwania studiów:
3 lata
wydział:
Wydział Ekonomii i Zarządzania
stopień studiów:
Studia I stopnia
forma studiów:
 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
Zarejestruj się