Uroczystości pogrzebowe kapitana WP w st. spocz. Tadeusza Kostarskiego, pseudonim Sęp II

W dniu dzisiejszym na Cmentarzu Wojskowym na Warszawskich Powązkach odbyły się uroczystości pogrzebowe kapitana WP w st. Spoczynku Tadeusza Kostarskiego pseudonim Sęp II. W uroczystościach udział wzięli wiceprezydent Uczelni Łazarskiego Juliusz Madej, rektor prof. Maciej Rogalski, sekretarz uczelni Krystyna Fórmaniak.
Z Panem Tadeuszem Kostarskim Uczelnia Łazarskiego związana była od lat poprzez przyjaźń i współpracę ze Środowiskiem Żołnierzy Pułku AK „Baszta” (i innych Mokotowskich Oddziałów Powstańczych), którego był Prezesem Zarządu. Powstaniec Warszawski, Pan Kostarski, zawsze uczestniczył w naszych najważniejszych uroczystościach, w szczególności tych o charakterze patriotycznym. Wśród młodzieży akademickiej przyczyniał się do kultywowania pamięci o wysiłku zbrojnym Polskiego Państwa Podziemnego, o Powstaniu Warszawskim i działalności Armii Krajowej. Stanowił wspaniały przykład patriotycznej i bohaterskiej postawy - już w wieku 20 lat walczył jako starszy strzelec w Powstaniu Warszawskim w Pułku „Baszta” , Batalion Karpaty, Kompania K-2. Brał udział w ciężkich walkach na Mokotowie, w wyniku których został kilkukrotnie ranny. Po upadku powstania został jeńcem. Zapamiętamy Pana Tadeusza Kostarskiego jako człowieka zawsze pogodnego, życzliwego, pełnego ciepła, rzetelnego i zaangażowanego w sprawy Uczelni. Tu właśnie znajdują się miejsca pamięci żołnierzy Pułku „Baszta”. Szereg osobistych pamiątek oraz tych związanych z zakończeniem aktywnej działalności Środowiska Żołnierzy Pułku AK  „Baszta” przekazał nam sam kapitan Tadeusz Kostarski. Odszedł ostatni żyjący żołnierz Pułku „Baszta, ostatni świadek tamtych wydarzeń, z którym mogliśmy się spotykać i usłyszeć od niego wspomnienia z tamtych dni. Uhonorowany  Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, złotym medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, Warszawskim Krzyżem Powstańczym oraz wieloma innymi odznaczeniami. Pozostanie w naszej pamięci na zawsze. Cześć Jego Pamięci !

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Dlatego grono naszych wykładowców to ponad 250 najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie gospodarki, polityki i prawa.

 • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
 • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
 • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
   
 • Uczelnia Łazarskiego została liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska S.A. 
   
 • Według prestiżowego rankingu Perspektywy jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce. 
   
 • Wysoki poziom kierunku lekarskiego na Uczelni Łazarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!