Porozumienie między Izbą Adwokacką w Warszawie a Uczelnią Łazarskiego

22 maja w siedzibie ORA w Warszawie zostało podpisane porozumienie między Izbą Adwokacką w Warszawie a Uczelnią Łazarskiego. Inicjatorkami podpisania porozumienia są adw. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska – Wicedziekan ORA w Warszawie oraz adw. Joanna Tkaczyk-Lipnicka - Przewodnicząca Komisji ds. wsparcia w wykonywaniu zawodu.
Porozumienie w imieniu izby podpisali dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak oraz adw. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, w imieniu Uczelni Łazarskiego dr hab. Anna Konert, prof. Uczelni Łazarskiego – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji.  Podpisane porozumienie określa obszary i zasady w zakresie przedsięwzięć o charakterze naukowym i dydaktycznym. Zakres współpracy dotyczy w szczególności:
 1. podejmowania przedsięwzięć na rzecz wspierania inicjatyw o charakterze edukacyjnym, w  tym rozpoznawania aktualnych trendów w sferze kształcenia oraz identyfikacji potrzeb rynku pracy;
 2. działań mających na celu organizowanie wykładów, spotkań, konferencji a także wspólnych projektów naukowych;
 3. podejmowania inicjatyw na rzecz doskonalenia kompetencji studentów, w tym wymianę doświadczeń i dobrych praktyk związanych z kształceniem;
 4. współpracy w zakresie praktyk i staży studenckich.
O działaniach realizowanych w ramach podpisanego porozumienia będziemy informować na bieżąco. Komunikat na stronie ORA

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Dlatego grono naszych wykładowców to ponad 250 najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie gospodarki, polityki i prawa.

 • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
 • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
 • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
   
 • Uczelnia Łazarskiego została liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska S.A. 
   
 • Według prestiżowego rankingu Perspektywy jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce. 
   
 • Wysoki poziom kierunku lekarskiego na Uczelni Łazarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!