Konferencja - Konstytucyjne aspekty funkcjonowania administracji publicznej

Koło Naukowe Prawa Administracyjnego Uczelni Łazarskiego oraz Sekcja Prawa Administracyjnego Koła Naukowego Studentów Prawa KUL, zaprasza do wzięcia udziału w konferencji naukowej objętej honorowym patronatem Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Konferencja odbędzie się 10 maja w trybie online w godzinach 10-15. Lista prelekcji: 
 • Konstytucyjne podstawy decentralizacji administracji publicznej
 • Modele służby cywilnej – nowa perspektywa regulacyjna w świetle Konstytucji RP
 • Bezpośrednie stosowanie Konstytucji przez organy administracji publicznej
 • Podstawy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w świetle przepisów Konstytucji RP
 • Konstytucja RP jako podstawa kontroli działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne
 • Sądowa kontrola działań administracji publicznej jako wyraz funkcjonowania sądów administracyjnych w demokratycznym państwie prawnym
 • Konstytucjonalizacja sądownictwa administracyjnego II i III Rzeczypospolitej w ujęciu prawno-porównawczym
 • Naruszenie zasady praworządności przez organy administracji publicznej w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez organy administracji publicznej – przykłady procedury push-back
 • Konstytucyjne aspekty działania administracji w konstytucji marcowej z 1921 r. oraz w konstytucji kwietniowej z 1935 r. – próba porównania
 • Atrybuty samodzielności samorządu terytorialnego wynikające z Konstytucji RP
 • Centralizacja realizacji zadań samorządu terytorialnego. Wybrane zagadnienia
 • Pozycja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w systemie organów państwa
 • Konstytucyjne prawo do składania petycji, wniosków i skarg w świetle kontroli społecznej (obywatelskiej) administracji publicznej
 • Wpływ grup interesu na działanie administracji publicznej, a konstytucyjne ramy lobbingu
 • Dostęp do informacji publicznej na przykładzie udostępniania obywatelom ekspertyz Najwyższej Izby Kontroli
 • Konstytucyjne regulacje funkcjonowania służb ochrony zabytków w Królestwie Hiszpanii
 • Konstytucyjne ograniczenie prawa do strajku dla pracowników administracji publicznej
Dołącz do spotkania (ZOOM) Szczegółowy program konferencji

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Dlatego grono naszych wykładowców to ponad 250 najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie gospodarki, polityki i prawa.

 • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
 • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
 • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
   
 • Uczelnia Łazarskiego została liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska S.A. 
   
 • Według prestiżowego rankingu Perspektywy jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce. 
   
 • Wysoki poziom kierunku lekarskiego na Uczelni Łazarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!