Rozpoczęliśmy rekrutację studentów do programu Erasmus+ na rok akademicki 2022/2023

Zachęcamy wszystkich studentów, chcących odbyć studia w innym kraju Unii Europejskiej, do wzięcia udziału w rekrutacji do programu Erasmus + na rok akademicki 2022/2023r.
Studenci Uczelni Łazarskiego zainteresowani udziałem w Programie i odbyciem studiów w Uczelni Partnerskiej muszą:
 1. Zapoznać się z informacjami dotyczącymi Programu Erasmus+, w tym zasad odbywania studiów w Uczelniach Unii Europejskiej, Regulaminem Mobilności edukacyjnych studentów i absolwentów Uczelni Łazarskiego w ramach programu Erasmus+ (https://www.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/dzial-programow-miedzynarodowych/Regulamin_mobilnosci_edukacyjnych_studentow_i_absolwentow_ULa_w_ramach_programu_Erasmus_.pdf) oraz Zasadami udziału w programie Erasmus+ w zakresie wyjazdów na studia- rok akademicki 2022/2023 ((https://www.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/dzial-programow-miedzynarodowych/Zasady_udzialu_w_programie_Erasmus_w_zakresie_wyjazdow_na_studia_-_rok_akademicki_2022_2023.pdf).
 2. Posługiwać się językiem angielskim lub innym (wykładowym na wybranej Uczelni Partnerskiej) na poziomie min. B2.
 3. Wybrać trzy Uczelnie Partnerskie, w których chcieliby odbyć studia. Wykaz Uczelni Partnerskich dostępny jest na stronie internetowej: https://www.lazarski.pl/pl/wspolpraca/erasmus/studenci-wyjezdzajacy/studia/lista-uczelni-partnerskich/.
 4. Do 30.03.2022 r. wypełnić formularz aplikacyjny znajdujący się na stronie internetowej:
 5. https://forms.office.com/r/Ewrg2XWhQN.
 6. Przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej, która będzie prowadzona w języku angielskim. Podczas spotkania zapytamy o motywację do studiowania za granicą i znajomość Programu, uzasadnienie wyboru konkretnych Uczelni Partnerskich oraz zweryfikujemy zadeklarowaną znajomość języka obcego. 
 7. Stawić się na rozmowie rekrutacyjnej, o której terminie dowiesz się  po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji, tj. weryfikacji zgłoszeń złożonych za pośrednictwem formularza elektronicznego.
Jeśli masz pytania lub chciałbyś rozwiać swoje wątpliwości w dniu 23/03/2022 w godz. 10:10-12:10 w sali 462 zapraszamy na spotkanie informacyjne. Zachęcamy również do kontaktu za pośrednictwem poczty email: erasmus.outgoing@lazarski.edu.pl Powodzenia! 

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Dlatego grono naszych wykładowców to ponad 250 najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie gospodarki, polityki i prawa.

 • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
 • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
 • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
   
 • Uczelnia Łazarskiego została liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska S.A. 
   
 • Według prestiżowego rankingu Perspektywy jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce. 
   
 • Wysoki poziom kierunku lekarskiego na Uczelni Łazarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!