Ogłoszenie o zamówieniu

Uczelnia Łazarskiego ogłasza nabór ofert dla wyłonienia Wykonawcy odpowiedzialnego za badanie uwarunkowań i percepcji procesu rozpraszania zabudowy w Polsce.
Uczelnia Łazarskiego jako podmiot realizujący w konsorcjum z Ministerstwem Rozwoju i Instytutem Rozwoju Miast i Regionów projekt pt. „Nowy model urbanizacji w Polsce - praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NEWURBPACT)” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu GOSPOSTRATEG, ogłasza nabór ofert dla wyłonienia Wykonawcy odpowiedzialnego za badanie uwarunkowań i percepcji procesu rozpraszania zabudowy w Polsce – sondaż ogólnopolski. Zadaniem Wykonawcy będzie przygotowanie i przeprowadzenie badania ankietowego dotyczącego procesów suburbanizacji i dezurbanizacji w Polsce. Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu zapraszamy do zapoznania się z dokumentami zamieszczonymi poniżej ogłoszenia o zamówieniu oraz przesyłania odpowiedzi na zapytanie ofertowe do dnia 16 marca 2020 r. do godz. 10:00. Oferty mogą zostać dostarczone osobiście, pocztą tradycyjną, kurierem lub drogą elektroniczną.

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Dlatego grono naszych wykładowców to ponad 250 najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie gospodarki, polityki i prawa.

 • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
 • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
 • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
   
 • Uczelnia Łazarskiego została liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska S.A. 
   
 • Według prestiżowego rankingu Perspektywy jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce. 
   
 • Wysoki poziom kierunku lekarskiego na Uczelni Łazarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!