Anna M. Ferris w Bibliotece Uczelni Łazarskiego

Biblioteka Uczelni Łazarskiego z dumą gości prof. Annę M. Ferris z Metadata Services Department Biblioteki Uniwersytetu Colorado (CU) w Boulder, która w ramach swojego urlopu naukowego postanowiła spędzić z nami sierpień.
Biblioteka Uczelni Łazarskiego z dumą gości prof. Annę M. Ferris z Metadata Services Department Biblioteki Uniwersytetu Colorado (CU) w Boulder, która w ramach swojego urlopu naukowego postanowiła spędzić z nami sierpień. Co ją sprowadziło do Warszawy? Chęć zgłębiania tematu jej pracy, polegającej na katalogowaniu ważnej kolekcji poświęconej Holokaustowi, którą jej uniwersytet nabył w 2014 roku. Anna spotkała się ze specjalistami, którzy opracowują materiały biblioteczne i archiwalne w najważniejszych bibliotekach naukowych oraz zarządzają zbiorami judaików Żydowskiego Instytutu Historycznego, jak również Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Bibliotekarze z Uczelni Łazarskiego zaoferowali jej swoją pomoc w sprawach logistycznych oraz w zrozumieniu niuansów polskiej sceny bibliotecznej, która może nie być dość jasna dla bibliotekarza akademickiego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. W zamian, Anna zgodziła się wesprzeć nas przy nadawaniu angielskich słów kluczowych tym anglojęzycznym książkom, które wciąż ich nie mają w naszym katalogu.  Słowa kluczowe, choć podobne do haseł przedmiotowych, bardziej zagłębiają się w treść książki i są ważnym narzędziem wyszukiwawczym oferowanym użytkownikom Biblioteki Uczelni Łazarskiego wraz z hasłami przedmiotowymi pochodzącymi z polskiego katalogu centralnego NUKAT. Anna jest uznanym ekspertem w dziedzinie Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Kongresu (LCSH), najbogatszego słownika terminów przedmiotowych na świecie; jej praca obejmuje m. in. identyfikację i proponowanie do LCSH nowych haseł na temat Holokaustu, niezbędnych do opisu kolekcji, której katalogowaniem kieruje w swojej bibliotece. W związku z jej pracą przyjrzeliśmy się większości praktyk stosowanych przez biblioteki w Polsce w zakresie opracowania rzeczowego.  Bardzo cieszymy się z obecności tak radosnej i otwartej osoby oraz dociekliwej i wykształconej bibliotekarki. Gdyby została z nami na stałe, być może uczyniłaby z nas bardziej profesjonalny, a zapewne także bardziej szczęśliwy zespół.

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Dlatego grono naszych wykładowców to ponad 250 najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie gospodarki, polityki i prawa.

 • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
 • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
 • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
   
 • Uczelnia Łazarskiego została liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska S.A. 
   
 • Według prestiżowego rankingu Perspektywy jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce. 
   
 • Wysoki poziom kierunku lekarskiego na Uczelni Łazarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!