„Myśl Ekonomiczna i Polityczna” w bazie ERIH PLUS

„Myśl Ekonomiczna i Polityczna” – kwartalnik wydawany przez Wydział Ekonomii i Zarządzania Uczelni łazarskiego – w bazie indeksującej ERIH PLUS.
ERIH PLUS jest platformą przeznaczoną dla europejskich czasopism akademickich z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, które spełnią obowiązkowe kryteria przyjęcia. Celem tworzenia bazy jest zwiększenie globalnej widoczności badań z zakresu nauk humanistycznych i społecznych w całej Europie oraz ułatwienie dostępu do czasopism naukowych publikowanych we wszystkich językach europejskich. ERIH PLUS wydawany jest przez Norwegian Social Science Data Services (NSD). Został uruchomiony w 2014 roku, przejął pierwotną bazę ERIH utworzoną w 2008 roku przez francuską organizację European Science Foundation (ESF), którą zweryfikował i zaktualizował, a następnie dokooptował nowe europejskie czasopisma. Baza jest w sposób ciągły aktualizowana, a obecne w niej czasopisma poddawane są ewaluacji pod kątem zachowania obowiązkowych standardów oraz cytowalności. „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” ukazuje się od styczna 2010 roku, stanowi kontynuację czasopisma naukowego „Myśl Ekonomiczna i Prawna” wydawanego w latach 2003–2009. Jego geneza i ewolucja stanowią odbicie dziejów Uczelni Łazarskiego, jednej z najstarszych niepublicznych szkół wyższych w Polsce.  Kwartalnik jest platformą wymiany poglądów między badaczami, ekspertami, dydaktykami i praktykami (menedżerami, finansistami, biznesmenami i politykami). Służy konfrontacji teorii poszczególnych nauk z praktyką. Przeznaczony jest dla szerokiego grona czytelników: badaczy i ekspertów, polityków, nauczycieli, doktorantów i studentów.  Zapraszamy na stronę www czasopisma: https://mysl.lazarski.pl/pl/o-nas/

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Dlatego grono naszych wykładowców to ponad 250 najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie gospodarki, polityki i prawa.

 • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
 • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
 • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
   
 • Uczelnia Łazarskiego została liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska S.A. 
   
 • Według prestiżowego rankingu Perspektywy jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce. 
   
 • Wysoki poziom kierunku lekarskiego na Uczelni Łazarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!