Sprawdź program MBA Energetyka

Program MBA Energetyka to trzysemestralne studia dla kadr kierowniczych i kandydatów na menedżerów średniego i wyższego szczebla, w tym dla wysoko wykwalifikowanych inżynierów i specjalistów w branży energetycznej, którzy chcą uzupełnić i rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, zespołami ludzkimi i poszczególnymi obszarami firmy.
Studia MBA Energetyka mają na celu przygotowanie słuchaczy do roli osób zarządzających firmami sektora energetycznego bądź oddziałami lub pionami tych firm, rozwinięcie ich kompetencji zarządczych oraz pokazanie trendów i dobrych praktyk. Są doskonałym dopełnieniem wykształcenia technicznego, specjalistycznego oraz praktyki zawodowej. Efekty kształcenia:
 • większa pewność siebie
 • znajomość technik i narzędzi zarządzania
 • umiejętności menedżerskie
 • wyższa efektywność pracy
 • zdolność do integrowania rozmaitych działań i spojrzenia całościowego na działalność przedsiębiorstwa energetycznego 
Uwaga. Rekrutacja trwa do 27 lutego 2015 r. Sprawdź zasady rekrutacji. Jesteś absolwentem Uczelni Łazarskiego? Zapytaj koniecznie o zniżkę na studia. Szczegółowe informacje o kierunku dostępne są na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego. Kontakt:tel.: 22 54 35 322e-mail: ckp@lazarski.edu.pl Polecamy! Obserwuj Lazarski po dyplomie na Facebooku!

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Dlatego grono naszych wykładowców to ponad 250 najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie gospodarki, polityki i prawa.

 • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
 • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
 • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
   
 • Uczelnia Łazarskiego została liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska S.A. 
   
 • Według prestiżowego rankingu Perspektywy jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce. 
   
 • Wysoki poziom kierunku lekarskiego na Uczelni Łazarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!