Jerzy Stępień laureatem konkursu Laury Umiejętności i Kompetencji 2014

Laury od 23 lat przyznawane są osobom reprezentującym ponadczasowe wartości, których uniwersalna działalność pozostawia trwały ślad w dziedzictwie człowieka. Idea Laurów ma łączyć ludzi oraz wskazywać wartości, na których warto budować ład społeczny.
Prorektor Uczelni Łazarskiego Jerzy Stępień otrzymał wyróżnienie w kategorii Kryształowe Laury Umiejętności i Kompetencji. Kryształowe Laury Umiejętności i Kompetencji przyznawane są osobom reprezentującym ponadczasowe wartości, których uniwersalna działalność pozostawia trwały ślad w dziedzictwie człowieka. To wyróżnienie osób, które bezinteresownie i z poświęceniem działają na rzecz drugiego człowieka. Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji - przyznano prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu. Wyróżnienia otrzymali również m.in.Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) w Warszawie, Ks bp dr Gerard Kusz - biskup senior Diecezji Gliwickiej, Małgorzata Mańka-Szulik - prezydent Miasta Zabrze, Mirosław Sekuła - marszałek Województwa Śląskiego w latach 2013-2014, Franciszek Buszka - przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i wiceprezydent Śląskiej Izby Budownictwa, Tomasz Konior - architekt, autor projektu siedziby NOSPR w Katowicach. Laury Umiejętności i Kompetencji przyznawane są od 1992 roku przez działaczy samorządu gospodarczego skupionych w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Wystąpili oni z inicjatywą nagradzania Laurami ludzi nieprzeciętnych, wyróżniające się firmy, organizacje i instytucje, które aktywnie i skutecznie włączyły się w proces tworzenia gospodarki rynkowej, jej restrukturyzacji oraz dostosowania do standardów europejskich. Od tego czasu Laury na trwale wpisały się w polską rzeczywistość. Kolejne edycje poszerzają ich zasięg w kierunku zjednoczonej Europy i świata. Samorządowi gospodarczemu przypadła ważna rola wspierania i promowania podmiotów polskiej gospodarki i pobudzania jej rozwoju. Jerzy Stępień z Uczelnią Łazarskiego związany jest od 8 lat. Od 1 października 2014 r. pełni funkcję prorektora naszej uczelni. Wykłada takie przedmioty jak: system administracji publicznej, zadania i kompetencje samorządu terytorialnego, nadzór nad samorządem terytorialnym oraz państwo, społeczeństwo, władza publiczna. Gratulujemy!

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Dlatego grono naszych wykładowców to ponad 250 najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie gospodarki, polityki i prawa.

 • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
 • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
 • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
   
 • Uczelnia Łazarskiego została liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska S.A. 
   
 • Według prestiżowego rankingu Perspektywy jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce. 
   
 • Wysoki poziom kierunku lekarskiego na Uczelni Łazarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!