Weź udział w konkursie Tax`n`You

Zapraszamy do wzięcia udziału w VIII edycji konkursu Tax`n`You organizowanego przez firmę doradczą KPMG.

Wszystkim finalistom tegorocznej edycji Tax`n`You zaoferujemy płatne praktyki wKPMG w Polsce oraz wręczymy atrakcyjne nagrody rzeczowe. Dodatkowo, trzem najlepszym osobom wybranym przez Kapitułę konkursu podczas finału, zaproponujemy umowę o pracę w KPMG w Polsce oraz nagrody finansowe w wysokości odpowiednio: 5 000 PLN,
3 000 PLN i 2 000 PLN.


Kto może wziąć udział w konkursie?
Konkurs skierowany jest do studentów III roku studiów licencjackich podejmujących studia II stopnia, III, IV i V roku jednolitych studiów magisterskich, I i II roku studiów magisterskich uzupełniających oraz absolwentów studiów magisterskich uczelni wyższych z 2013 r. zainteresowanych tematyką podatkową, prawną oraz rachunkową.


W Tax`n`You liczy się praktyczna wiedza na temat zagadnień podatkowych, znajomość terminologii podatkowej, umiejętność analitycznego myślenia i pracy w zespole, a także zdolności prezentacyjne. Konkurs daje uczestnikom niepowtarzalną szansę skonfrontowania wiedzy akademickiej o prawie podatkowym z wymaganiami, jakie rynek stawia obecnie przed nowoczesnym doradcą podatkowym.

Jaka jest formuła konkursu?

Konkurs Tax`n`You 2014 będzie przebiegał w dwóch etapach:
 

I etap konkursu ? od 7 do 26 kwietnia 2015 r.

W etapie I udostępnimy na stronie Konkursu ankietę konkursową składającą się z 20 losowo wybranych pytań jednokrotnego wyboru, dotyczących przede wszystkim zagadnień podatkowych, a także ogólnej znajomości wydarzeń gospodarczych. Oceniana będzie zarówno poprawność odpowiedzi, jak i czas wypełnienia ankiety.
 

II etap konkursu - 22 maja 2015 r.

Do finału w Warszawie zaprosimy dwudziestu czterech najlepszych uczestników wyłonionych w I etapie.? Zadania finałowe opracowano w podziale na trzy moduły:

 • Kazus z zakresu polskiego prawa podatkowego, którego rozwiązanie uczestnicy przedstawią przed Kapitułą w formie ustnej.
 • Panel dyskusyjny o tematyce podatkowej. Tematy do dyskusji zostaną udostępnione uczestnikom przed finałem.
 • Konkurs znajomości terminów podatkowych. Każdy z uczestników wylosuje termin podatkowy, a następnie omówi jego znaczenie przed Kapitułą.

Jak zgłosić swoje uczestnictwo?

W terminie od 7 do 26 kwietnia 2015 r. wejdź na stronę Konkursu i wypełnij formularz zgłoszeniowy, który znajdziesz w zakładce Rejestracja. Następnie przejdź do wypełnienia online ankiety konkursowej. O wynikach I etapu powiadomimy każdego uczestnika na tydzień przed planowanym finałem.

Kto ocenia uczestników?


Uczestników finału oceniać będą eksperci z Działu Doradztwa Podatkowego KPMG w Polsce w porozumieniu z Kapitułą konkursu.

 

Zapraszamy do udziału!

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Dlatego grono naszych wykładowców to ponad 250 najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie gospodarki, polityki i prawa.

 • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
 • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
 • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
   
 • Uczelnia Łazarskiego została liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska S.A. 
   
 • Według prestiżowego rankingu Perspektywy jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce. 
   
 • Wysoki poziom kierunku lekarskiego na Uczelni Łazarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!