Chcesz zostać legislatorem?

Skorzystaj z naszego zaproszenia na roczne studia podyplomowe Legislacja w praktyce, realizowane w ramach Akademii Praktyków Prawa Uczelni Łazarskiego. Rekrutacja trwa. Zajęcia ruszają w drugiej połowie października.

Obecne wymagania stawiane legislatorom, coraz większa liczba wydawanych aktów prawnych i stopień skomplikowania systemu prawnego sprawiają, że coraz częściej na rynku pracy poszukiwane są  osoby z wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie legislacji.

Studia adresowane są do prawników, osób pracujących albo zaczynających pracę w administracji rządowej i samorządowej, gdzie konieczna jest znajomość zasad tworzenia aktów prawnych.

Studia umożliwiają poznanie konstytucyjnego systemu aktów prawnych, przebiegu rządowego i parlamentarnego procesu legislacyjnego, prawa międzynarodowego i legislacji europejskiej. Słuchacze poznają metodykę pracy legislatora oraz zarządzania procesem tworzenia i przyjmowania aktu normatywnego, jak również zdobędą umiejętności związane ze sporządzeniem aktów prawnych i formułowaniem opinii prawnych. 

- Opracowując program naszych studiów podyplomowych położyliśmy szczególny nacisk na praktykę pisania opinii i aktów prawnych. Nasza kadra to praktycy na co dzień pracujący w departamentach prawnych ministerstw , Biurze Legislacyjnym Sejmu oraz Rządowym Centrum Legislacji. Nasze studia dają możliwość rozpoczęcia kariery zawodowej w legislacji i podniesienia kwalifikacji zawodowych osób już pracujących w komórkach prawnych urzędów - mówi Magdalena Malinowska-Wójcicka, kierownik studiów podyplomowych Legislacja w praktyce Uczelni Łazarskiego.

Uwaga. Ukończenie studiów podyplomowych z legislacji jest uznawane za równoważne z ukończeniem aplikacji legislacyjnej. Program studiów obejmuje 185 godz. Absolwentom Uczelni Łazarskiego przysługuje 20% zniżki przy zapisach na studia. 

Sprawdź program studiów i zasady rekrutacji. 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu z Sylwią Chojnacką, tel.: 22 54 35 322, e-mail: ckp@lazarski.edu.pl

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Dlatego grono naszych wykładowców to ponad 250 najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie gospodarki, polityki i prawa.

 • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
 • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
 • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
   
 • Uczelnia Łazarskiego została liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska S.A. 
   
 • Według prestiżowego rankingu Perspektywy jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce. 
   
 • Wysoki poziom kierunku lekarskiego na Uczelni Łazarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!