Stosunki Międzynarodowe na Łazarskim z oceną wyróżniającą PKA

Z dumą informujemy, że decyzją Polskiej Komisji Akredytacyjnej, kierunek stosunki międzynarodowe prowadzony na Uczelni Łazarskiego uzyskał ocenę wyróżniającą.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 16 czerwca 2016 roku Polska Komisja Akredytacyjna, po zapoznaniu się z raportem Zespołu Oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni, a także kierując się sprawozdaniem Zespołu nauk społecznych w zakresie nauk społecznych i prawych, w sprawie oceny programowej na kierunku "stosunki międzynarodowe" prowadzonym na Wydziale Ekonomii i Zarzadzania Uczelni Łazarskiego w Warszawie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim - wydało ocenę wyróżniającą.

Kierunek "stosunki międzynarodowe" prowadzony na Uczelni Łazarskiego uzyskał najwyższe noty w przyjętych przez PKA kryteriach  jakościowych, tj. koncepcja kształcenia; liczba i jakość kadry oraz badania naukowe; infrastruktura dydaktyczna i naukowa umożliwiającą realizację programu kształcenia oraz prowadzenie badań naukowych oraz w jednostce działa skuteczny wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia.

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) to niezależna instytucja finansowana z budżetu państwa, działająca w ramach polskiego systemu szkolnictwa wyższego na rzecz doskonalenia jakości kształcenia we wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych. Poddanie się ocenie PKA jest obligatoryjne.

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Dlatego grono naszych wykładowców to ponad 250 najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie gospodarki, polityki i prawa.

 • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
 • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
 • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
   
 • Uczelnia Łazarskiego została liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska S.A. 
   
 • Według prestiżowego rankingu Perspektywy jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce. 
   
 • Wysoki poziom kierunku lekarskiego na Uczelni Łazarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!