beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejWładze i Struktura

dr hab. Anna Konert, prof. UŁa

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

dr Dominika Harasimiuk

Pełnomocnik Dziekana ds. rozwoju naukowego i współpracy międzynarodowej

dr Dobrochna Minich

Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia

dr hab. Małgorzata Sieradzka, prof. UŁa

Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału, Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego

mgr Jacek Kośla

Prodziekan ds. dydaktycznych

prof. dr hab. Przemysław Szustakiewicz

Kierownik Katedry Katedra Prawa Administracyjnego, Konstytucyjnego i Prawa Pracy

dr hab. Aneta Łazarska, prof. UŁa

Kierownik Katedry Prawa i Postępowania Cywilnego

prof. dr hab. Ryszard Stefański

Kierownik Katedry Prawa Karnego

dr hab. n. med. Justyna Esthera Król-Całkowska, prof. UŁa

Pełnomocnik Dziekana do spraw Rozwoju prawa w ochronie zdrowia; Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego

dr hab. Eligiusz Krześniak, prof. UŁa

Kierownik Katedry Prawa Handlowego

prof. dr hab. Paweł Chmielnicki

Kierownik Katedry Teorii Prawa i Materialnych Źródeł Prawnych