beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejKontakt - Wydział Prawa i Administracji

Dziekanat - Obsługa studentów

dziekanat.pia@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 311/312
sektor F, III piętro, pokój 362

Dziekan WPiA

Anna Konert

a.konert@lazarski.edu.pl
kontakt przez Biuro Dziekana
sektor F, III piętro

Pełnomocnik Dziekana ds. rozwoju naukowego i współpracy międzynarodowej

Dominika Harasimiuk

dominika.harasimiuk@lazarski.pl
tel. (+48) 22 54 35 303
sektor F, III piętro, pokój 361b

Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia

Dobrochna Minich

dobrochna.minich@lazarski.pl
sektor F, II piętro, pokój 268

Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału

Małgorzata Sieradzka

malgorzata.sieradzka@lazarski.pl
tel. (+48) 22 54 35 303
sektor F, III piętro, pokój 361b

Prodziekan ds. dydaktycznych

Jacek Kośla

j.kosla@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 317
sektor F, II piętro, pokój 268

Konsultant ds. badań naukowych i organizacyjnych

Ewelina Książek-Janik

e.ksiazek@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 314
sektor F, III piętro, pokój 361

Konsultant ds. badań naukowych i organizacyjnych

Wioletta Dzwonkiewicz

w.dzwonkiewicz@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 309
sektor F, III piętro, pokój 361

Dyrektor Dziekanatu WPiA oraz WEiZ

Małgorzata Kruk

m.kruk@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 313
sektor F, III piętro, pokój 361c

Specjalista ds. obsługi studenta

Renata Żebrowska-Tracz

r.zebrowska-tracz@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 311
sektor F, III piętro, pokój 361c

/fileadmin/user_upload/_processed_/8/2/csm_kolo_prawo-adm_1255e2bd42.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/4/8/csm_kasacja_afa623fc54.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/5/b/csm_prawa_czlowieka_small_4f3e781821.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/e/b/csm_pr_lot_ks_763e41bb67.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/1/e/csm_Projekt_bez_tytulu__32__a352693f26.png
/fileadmin/user_upload/_processed_/b/8/csm_adwakata_dzien_3593906a5f.jpg