beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejKontakt - Wydział Prawa i Administracji

Dziekanat - Obsługa studentów

dziekanat.pia@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 311/312
sektor F, III piętro, pokój 362

Dziekan WPiA

Anna Konert

a.konert@lazarski.edu.pl
kontakt przez Biuro Dziekana
sektor F, III piętro, pokój 361a

Pełnomocnik Dziekana ds. rozwoju naukowego i współpracy międzynarodowej

Dominika Harasimiuk

dominika.harasimiuk@lazarski.pl
tel. (+48) 22 54 35 303
sektor F, III piętro, pokój 361b

Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia

Dobrochna Minich

dobrochna.minich@lazarski.pl
sektor F, II piętro, pokój 268

Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału

Małgorzata Sieradzka

malgorzata.sieradzka@lazarski.pl
tel. (+48) 22 54 35 303
sektor F, III piętro, pokój 361b

Prodziekan ds. dydaktycznych

Jacek Kośla

j.kosla@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 317
sektor F, II piętro, pokój 268

Konsultant ds. badań naukowych i organizacyjnych

Ewelina Książek-Janik

e.ksiazek@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 314
sektor F, III piętro, pokój 361

Konsultant ds. badań naukowych i organizacyjnych

Wioletta Dzwonkiewicz

w.dzwonkiewicz@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 309
sektor F, III piętro, pokój 361

Dyrektor Dziekanatu WPiA oraz WEiZ

Małgorzata Kruk

m.kruk@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 313
sektor F, III piętro, pokój 361c