beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejKonferencje

Nadchodzące konferencje

Brak dostępnych aktualności.
 • „Reklama czy scam? Reklama influencerów w social mediach” – 20.06.2022
 • Prawne aspekty sportów lotncizych – 16.06.2022
 • Towards Greener Aviation – International Legal Seminar “Law as a force for change – 30.05.2022
 • spotkanie studentów z Radcą prawnym Anną Osmańską i absolwentką naszego Wydziału, Aplikantką radcowską Anitą Ścichocką - z Biura Prawnego Urzędu m.st. Warszawy. – 24.05.2022
 • spotkanie z Adwokatem i Doradcą Restrukturyzacyjnym Mateuszem Gawlasem – 23.05.2022
 • „Prawo publiczne i prywatne w dobie informatyzacji - ocena dotychczasowych rozwiązań i perspektywy na przyszłość" – 18.05.2022
 • Legal English Quiz, Quiz z Języka Prawniczego – 14.05.2022
 • Spotkanie z Komornikiem sądowym Krzysztofem Pietrzykiem – 12.05.2022
 • Koło Naukowe AVION, spotkanie z pilotem śmigłwców Marcinem Szamborskim – 12.05.2022
 • Sztuka Mediacji, czyli szukamy najlepszego kompromisu – 9.05.2022
 • Konkurs Rola Mediacji w Polskim systemie prawnym i praktyce prawnej – 6.05.2022
 • Spotkanie z przedstawicielami Direct Dispatch o zawodzie dyspozytora lotniczego – 6.04.2022
 • National client consulting competition IV Edition – 25.03.2022
 • Spotkanie koła naukowego Prawa Administracyjnego z dr hab. Krzysztofem Szczuckim, Prezesem Rządowego Centrum Legislacji – 17.03.2022
 • Etica della pace, tutela dell`ambiente e diritti umani – 17.03.2022
 • Prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie w okresie pandemii COVID-19. – 16.03.2022
 • Spotkanie z gen. bryg. pil. Kosmonautą Mirosławem Hermaszewskim – 16.03.2022
 • Spotkanie koła naukowego praw Człowieka, Studencka poradnia prawna – 10.03.2022
 • KONFERENCJA NAUKOWA „BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE – DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA" – 27.01.2022
 • Konkurs Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” dla studentów Uczelni Łazarskiego – 13.01.2022

 

 

 • Spotkanie koła naukowego Prawa Konstytucyjnego "Wybory kopertowe w teorii i w praktyce - czy prawo zostało złamane?" – 16.12.2021
 • Upadłość konsumencka w praktyce sądów powszechnych – 16.12.2021
 • „Orzecznictwo ETPCz a kształtowanie standardu prawa do rzetelnego procesu – 30 lat polskiego członkostwa w Radzie Europy” – 10.12.2021
 • INAIR 21 – 3.11.2021
 • II Konferencja Naukowa Inwestycje alternatywne 2021 – 30.10.2021
 • Konferencja Doktorantów: Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne w ujęciu prawnoekonomicznym – 28.10.2021
 • Konferencja Nauk Penalnych na temat „In dubio pro humanitate” – 28.10.2021
 • DroneTech World Meeting – 28.10.2021
 • Krajowy Zjazd prawa lotniczego i kosmicznego – 27.10.2021
 • Spotkanie Koła Naukowego AVION – 27.10.2021
 • Zjazd Prawa lotniczego i kosmicznego – 21.10.2021
 • 25 lecie SWPS – 18.10.2021
 • XIII Polski Kongres ITS – 29.09.2021
 • Nowoczesne technologie – szansa czy zagrożenie dla funkcjonowania – 28.09.2021
 • Ogólnopolska konferencja prawno-techniczna „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym a likwidacja szkód komunikacyjnych” – 22.09.2021
 • Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego – 17.09.2021
 • IV Konngres Rynku Lotniczego – 16.01.2021
 • VI Konferencja Naukowa-Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju – 13.09.2021
 • FONTES Prawo jako narzędzie opresji – 11.09.2021
 • Prawo Nieruchomości-problemy, wyzwania, pożądane kierunki zmian – 9.09.2021
 • 9 th International Phd Students Conference on Competition Law - Enhancing Competition Enforcement by the Competition Authories of the EU Member Ststes: Instititional Design and Fining Powers – 1.07.2021
 • Dyrektywa ECN+ - korzysci i zagrożenia – 21.06.2021
 • Penalizacja naruszeń-różnorodność podstaw i procedur – 18.06.2021
 • Mediacja w praktyce mediatora i pełnomocnika – 18.06.2021
 • II Międzynarodowa Konferencja Mediacja w praktyce mediatora i pelnomocnika – 18.06.2021
 • Praworządność - zagrożenia i perspektywy – 15.06.2021
 • Czy proces karny stał się procesem prokuratora? – 11.06.2021
 • RPA w latach 1961-1994 – 27.05.2021
 • Prawo administracyjne - teoria i praktyka – 13.05.2021 
 • E-administracja-skuteczna, odpowiedzialna i otwarta administracja publiczna w Unii Europejskiej – 12.05.2021
 • Dylematy postępowania w sprawach awansów naukowych – 29.04.2021
 • Zapewnienie dostępności produktów leczniczych jako zadanie państwa – 27.04.2021
 • Nieodpłatna pomoc prawna w dobie pandemii-wnioski de lege i de lege ferenda – 22.04.2021
 • prawo wyznaniowe - perspektywa globalna – 16.04.2021
 • International Conference of ELSA Warszawa on Space and Telecommunications Law – 26.03.2021
 • ADR w sporcie – 19.03.2021
 • Changing the Global Tax Landscape for Foreign Direct Investments: The Importance of Economic Substance – 16.03.2021
 • Prawo Administracyjne - Teoria i Praktyka – 13.03.2021
 • CYB-AIR Cyberbezpieczeństwo w lotnictwie i kosmonautyce – 5.03.2021
 • Wyzwania w zakresie projekcji rodzinnej na arenie międzynarodowej z perspektywy brazylijskiej – 5.03.2021
 • Trybunał Konstytucyjny: Geneza i powstanie – 24.02.2021
 • Polish “deforms” of the judiciary: what’s next? – 12.02.2021
 • Challenges for the State and International Security - the Current State and Prognosis for the Future – 11.02.2021
 • Przyszłość rynku telekomunikacyjnego w kontekście technologii 5G – szanse i zagrożenia – 7.02.2021
 • Waży się przyszłość branży telekomunikacyjnej i sieci 5G – prawne, ekonomicznej o polityczne wątpliwości wokół nowej ustawy o KSC – 5.02.2021
 • Współczesne wyzwania międzynarodowej ochrony praw człowieka – 5.02.2021
 • Nowe prawo o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa w ogniu krytyki – polityczne, ekonomiczne i prawne wątpliwości – 2.02.2021
 • Wpływ zapisów projektu KSC na branżę i rynek telekomunikacyjny w Polsce – 2.02.2021
 • COVID-19 Pandemic: Legal, Political &Socio-Economic Dimensions – 23.01.2021
 • Seksualność a prawo, psychologia i nauki o społeczeństwie – 16.01.2021
 • Transformacje prawa polskiego w dobie COVID – 15.12.2020
 • Własność intelektualna w świetle wielu konstytucji – 11.12.2020
 • Legislacja w czasach kryzysu państwa prawnego – 06.11.2020
 • Konferencja "Zarządzanie sprawą restrukturyzacyjną i upadłościową" – 15.10.2020
 • I ogólnopolska konferencja naukowa "Prawo nieruchomości – problemy, wyzwania, pożądane kierunki zmian" – 25.09.2020
 • Zjazd Instytutu Prawa Lotniczego – 04.03.2020
 • Zjazd Instytutu prawa lotniczego i kosmicznego – 04.03.2020
 • Wpływ nowych technologii na świadczenie usług telekomunikacyjnych na przykładzie usług z wykorzystaniem robotów konwersacyjnych – 07.02.2020
 • Udoskonalamy restrukturyzację – 06.12.2019
 • Prawo i populizm – 14-15.09.2019
 • Bezzałogowe statki powietrzne – 4.07.2019
 • Przeszłość dla przyszłości – 25 lat polskich zamówień publicznych – 10.06.2019
 • Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy w nowym świecie RODO – 31.05.2019
 • KRS jako strażnik niezawisłości sędziowskiej – 29.05.2019
 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu przed UOKiK – 15.05.2019
 • Problemy bioetyczne w prawie, medycynie i ekonomii (międzynarodowa) – 15.05.2019
 • 100 lat polskich konstytucji – 5.04.2019
 • Forum bezpiecznego latania – 04.04.2019
 • Prawa konsumentów w przewozie lotniczym i turystyce – 28.03.2019
 • Postawy sędziów w sytuacji zagrożenia dla niezawisłości sędziowskiej – 27.03.2019
 • Prawo wobec wyzwań XXI wieku – 1.03.2019