beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejKatedra Prawa i Postępowania Cywilnego

AcademicOrder

dr hab. Aneta Łazarska, prof. UŁa

Kierownik Katedry Prawa i Postępowania Cywilnego

dr hab. Anna Konert, prof. UŁa

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

dr hab. Ryszard Strzelczyk, prof. UŁa

Koordynator współpracy z instytucjami i samorządami prawniczymi

mgr Ewelina Gee-Milan

Dyrektor Studenckiej Poradni Prawnej w Uczelni Łazarskiego

mgr Karolina Kultys

Pełnomocnik Dziekana WEiZ oraz WM ds. pomocy materialnej dla studentów