beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejKatedra Prawa Administracyjnego, Konstytucyjnego i Prawa Pracy

AcademicOrder

dr hab. Przemysław Szustakiewicz, prof. UŁa

Kierownik Katedry Katedra Prawa Administracyjnego, Konstytucyjnego i Prawa Pracy

dr Bartłomiej Opaliński

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa i Administracji ds. aplikacji prawniczych

Jerzy Stępień

Dyrektor Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej