beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejJakość kształcenia

Jakość kształcenia

Wewnętrzny system jakości kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego jest wciąż udoskonalany. Został dostosowany do wymogów wynikających z reformy nauki i szkolnictwa wyższego i spełnia przepisy ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.)., a także m.in. przez rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów oceny programowej z dnia 12 września 2018 r. (Dz. U. poz. 1787)., oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów z dnia 27 września 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 661 z późn. zm.)., a także ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji z dnia 22 grudnia 2015 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 226)., oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji z dnia z dnia 14 listopada 2018 r. (Dz. U. poz. 2218).

Poniżej w załącznikach znajdą Państwo najważniejsze informacje dotyczące wewnętrznego systemu jakości kształcenia obowiązującego na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego:

Pliki do pobrania:

Raport samooceny