beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejJakość kształcenia

Jakość kształcenia

Wewnętrzny system jakości kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego jest wciąż udoskonalany. Został dostosowany do wymogów wynikających z reformy nauki i szkolnictwa wyższego i spełnia przepisy ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668), tj. z dnia 9 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 85), a także m.in. przez rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów oceny programowej z dnia 12 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1787), oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów z dnia 27 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861), a także ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji z dnia 22 grudnia 2015 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 64), oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8  Polskiej Ramy Kwalifikacji z dnia z dnia 14 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2218).

Poniżej w załącznikach znajdą Państwo najważniejsze informacje dotyczące wewnętrznego systemu jakości kształcenia obowiązującego na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego:

Pliki do pobrania:

/fileadmin/user_upload/_processed_/8/2/csm_kolo_prawo-adm_1255e2bd42.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/4/8/csm_kasacja_afa623fc54.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/5/b/csm_prawa_czlowieka_small_4f3e781821.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/e/b/csm_pr_lot_ks_763e41bb67.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/1/e/csm_Projekt_bez_tytulu__32__a352693f26.png
/fileadmin/user_upload/_processed_/b/8/csm_adwakata_dzien_3593906a5f.jpg