beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejWydział Prawa i Administracji

Solidarni z Ukrainą

W związku z zaistniałą sytuacją jesteśmy gotowi do wsparcia studentów, absolwentów i pracowników pochodzących z Ukrainy i ich rodzin. Na tej stronie znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje dotyczące możliwości otrzymania wsparcia oraz organizacji nauki i życia w Polsce.

Kochani Studenci pochodzenia ukraińskiego, wspieramy Was i Wasze rodziny.

Jesteśmy dumni z Waszego narodu. Pamiętajcie o naszym poparciu tu w Polsce, na naszej Uczelni.


Informacje o studiowaniu

  • studenci przebywający w Ukrainie (pozbawionym możliwości przyjazdu do Polski na czas trwania roku akademickiego) będą mogli wziąć zdalny udział w zajęciach (Microsft Teams)
  • studenci mogą oczekiwać elastyczność w podejściu do zaliczeń i egzaminów, np. zaliczenia zdalne oraz możliwość dostosowania terminów zaliczeń do indywidualnej sytuacji Studenta

 

Dalsze informacje na temat wsparcia dla Ukraińskich studentów zostaną opublikowane w najbliższym terminie. Strona informacyjna ukraina.lazarski.pl


Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego to najlepszy wydział prawa uczelni niepublicznych w Polsce.

Od lat potwierdzają to czołowe miejsca w najważniejszych rankingach:

  • I miejsce wśród uczelni niepublicznych w XII rankingu wydziałów prawa przygotowanym przez "Dziennik Gazetę Prawną"

Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego uzyskał w najnowszej ocenie parametrycznej jednostek naukowych kategorię A. Komitet docenił rozwój Wydziału zwłaszcza w zakresie kryterium „potencjał naukowy” oraz „osiągnięcia naukowe”.

W 2016 r. Wydział otrzymał nagrodę specjalną uczelni niepublicznych z okazji X-lecia rankingu wydziałów prawa przygotowanym przez "Dziennik Gazetę Prawną".

Decyzją Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunek prawo prowadzony na Uczelni Łazarskiego, jako jeden z pięciu w Polsce, uzyskał ocenę wyróżniającą, najwyższą z możliwych, otrzymując najwyższe noty we wszystkich przyjętych przez PKA kryteriach jakościowych.

Od 2006 roku Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora prawa. Uczelnia Łazarskiego była pierwszą uczelnią niepubliczną, której zostały nadane.

Od 27 czerwca 2016 roku Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo.

Studencka Poradnia Prawna Uczelni Łazarskiego znajduję się wśród najlepszych poradni prawnych uczelni publicznych i niepublicznych w rankingach „Rzeczpospolitej”. 

Wysoką pozycję w świecie naukowym Wydział Prawa i Administracji zawdzięcza nie tylko konsekwentnie realizowanej strategii, ale przede wszystkim wybitnej kadrze naukowej.

Znakomici naukowcy prowadzą innowacyjne badania, które przekładają się na tworzenie nowych, niszowych specjalizacji. Ważnym punktem przyjętej strategii działania są nowoczesne metody dydaktyczne oraz szeroko zakrojona wymiana międzynarodowa.