Dziekanem Wydziału Medycznego jest dr hab. Paweł Olszewski, wieloletni pracownik Uczelni Łazarskiego i Polskiej Akademii Nauk. Dotychczas pełnił funkcje dziekana, prodziekana ds. jakości kształcenia, pełnomocnika dziekana Wydziału Medycznego ds. rozwoju kierunku. W swojej karierze zawodowej poza pracą dydaktyczną i badawczą zajmuje się zarządzaniem projektami edukacyjnymi i badawczymi. Od siedmiu lat pracuje przy tworzeniu i rozwijaniu kierunku lekarskiego na Uczelni Łazarskiego. 

Prodziekanem do spraw studenckich została dr nauk med. Elżbieta Makomaska-Szaroszyk, prof.UŁa, okulista, członek Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, sekretarz Zarządu Głównego PTA przez dwie kadencje, adiunkt w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej WUM. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami I i II Wydziału Lekarskiego, Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, Wydziału Nauki o Zdrowiu. Była opiekunem roku i przedstawicielem do Rady Pedagogicznej Fizjoterapii II Wydz. Lek. oraz Audiofonologii I Wydz. Lek. Opiekun naukowy, recenzent, promotor prac licencjackich i magisterskich. Wykładowca wizytujący na Wydziale Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Autorka publikacji z zakresu anatomii i okulistyki.

Prodziekan Wydziału Medycznego ds. Rozwoju lek. med. Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych. Rzecznik Prasowy Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. 

Jest autorem publikacji prasowych popularyzujących zagadnienia z pogranicza medycyny i sportu. Współpracował z wieloma renomowanymi krajowymi placówkami medycznymi. Specjalizuje się w medycynie rodzinnej i chorobach wewnętrznych.

Prodziekanem kierunku pielęgniarstwo  jest dr Izabela Gołębiak, kierownik specjalizacji dla pielęgniarek z zakresu pielęgniarstwa epidemiologicznego, onkologicznego, opieki paliatywnej Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Członek Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej. Promotor ponad 340 prac licencjackich i 46 magisterskich. Recenzent artykułów naukowych w ramach systemu wspomagania wyboru recenzentów z zakresu zdrowia publicznego.

 

 

Nasi wykładowcy to między innymi:

Poznaj naszą kadrę.