NIGRiR, utworzony w 1948 r., jest nowoczesną placówką badawczą w dziedzinach geriatrii, reumatologii i rehabilitacji. Kształtowana przez lata kadra naukowa i zaplecze badawcze Instytutu oraz unikalna Rada Naukowa Instytutu są gwarantem wypracowania dobrych praktyk postępowania w poszczególnych dziedzinach medycyny i stanowią potencjał do tworzenia nie tylko krajowych, ale i europejskich standardów postępowania.

Wiodący ośrodek naukowy w Polsce specjalizujący się w rozwijaniu nowych metod leczenia i rehabilitacji zaburzeń psychicznych i neurologicznych. Dysponuje nowoczesnym zapleczem diagnostycznym i klinicznym, umożliwiającym rozpoznanie i leczenie chorób neurologicznych i psychicznych. Służy pomocą w warunkach szpitalnych, prowadzi konsultacje w warunkach ambulatoryjnych.

Główny kliniczny ośrodek kardiologiczno-kardiochirurgiczny o najwyższym stopniu referencyjności, ważny ośrodek kształcenia podyplomowego w dziedzinie kardiologii w Polsce oraz dynamicznie rozwijający się ośrodek naukowy. Od wielu lat Instytut plasuje się w ścisłej czołówce najlepszych tego typu placówek w Polsce. Przyczynia się do tego bardzo wysoka jakość oraz dostęp do wysokospecjalistycznych procedur medycznych.

Główny w kraju ośrodek naukowy w zakresie dyscyplin tytułowych oraz referencyjny ośrodek kliniczno-diagnostyczny. Instytut prowadzi działalność diagnostyczną, leczniczą, naukową, organizacyjną oraz dydaktyczną poprzez różne formy kształcenia naukowego, specjalistycznego i ustawicznego. W zakresie swoich dziedzin Instytut jest organem doradczyma w niektórych sprawach również wykonawczym Ministerstwa Zdrowia.

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej (WIML) jest jednym z nielicznych w skali europejskiej ośrodków naukowo-badawczo-szkoleniowych i kliniczno-diagnostycznych, specjalizujących się w problematyce medycyny lotniczej.

Jeden z największych specjalistycznych szpitali pediatrycznych w Polsce. Jest także instytutem badawczym, pracującym na rzecz nowoczesnej pediatrii. Misją instytutu jest kierowanie wysiłków i starań w stronę małych pacjentów, zapewniając im opiekę i leczenie na najwyższym poziomie dzięki najnowocześniejszym osiągnięciom naukowym. 

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie jest główna w Polsce placówką naukowo-badawczą Ministerstwa Zdrowia w dziedzinie chorób płuc.

Jednostka naukowo-badawcza uczestnicząca w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych i społecznych matek, dzieci i młodzieży. Kadra Instytutu m.in. prowadzi badania naukowe w zakresie: zdrowia kobiet w wieku prokreacyjnym, powikłań ciąży oraz epidemiologii i etiopatogenezy wad wrodzonych, chorób i zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży, ich rozpoznawania, profilaktyki i leczenia.

Misją Warszawskiego Szpitala dla Dzieci jest niesienie pomocy wszystkim potrzebującym dzieciom. Szpital dąży do tego, wykorzystując całą swoją wiedzę, doświadczenie i życzliwość personelu, a także stara się zapewnić pacjentom najwyższej jakości usługi medyczne oraz poczucie bezpieczeństwa.

Szpital miejski posiadający certyfikat Systemu Zarządzania Jakością w zakresie lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnego i promocji zdrowia. W 2013 roku dołączył do grona nielicznych szpitali wieloprofilowych, które mają akredytację ministra zdrowia.

Misją szpitala jest dążenie do zapewnienia pacjentom wysokiej jakości usług leczniczych i pielęgnacyjnych.

Szpital znalazł się w ścisłej czołówce najlepszych placówek medycznych z oddziałem ginekologii w kraju wg Rankingu Szpitali i Oddziałów Szpitalnych zorganizowanego przez tygodnik "Wprost".

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim swoim zasięgiem działania obejmuje obszar Powiatu Mińskiego o powierzchni 1 134 km kwadratowych oraz kilka gmin w Powiecie Wołomińskim, o łącznej liczbie ok.140 tys. mieszkańców. Siedziba Dyrekcji SPZOZ znajduje się w Szpitalu Powiatowym w Mińsku Mazowieckim.

SPZOZ realizuje zadania związane z zachowaniem zdrowia, ratowaniem, przywracaniem i poprawą zdrowia, promocją zdrowia. Podejmuje także inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub odpowiednich przepisów regulujących zasady ich wykonywania.

Najstarsza stołeczna, placówka funkcjonująca w Warszawie od ponad 200 lat. Po przeprowadzonej w ostatnich latach rozbudowie i modernizacji to jedna z najnowocześniejszych placówek.

LUX MED Onkologia (dawniej Magodent) działa w Warszawie od 1996 roku. Od lipca 2015 r. należy do Grupy LUX MED, która może poszczycić się mianem lidera prywatnych usług medycznych w Polsce, zapewniając opiekę ponad 1 700 00 Pacjentów w całym kraju. W grupie LUX MED, jest wiodącym centrum leczenia nowotworów. Prowadzi obecnie trzy szpitale specjalizujące się w diagnostyce i terapii onkologicznej, a także placówkę rehabilitacji dziennej i ambulatoryjnej, poradnie specjalistyczne i POZ.

Szpital Medicover to działający od 2009 roku prywatny szpital wielospecjalistyczny nastawiony na kompleksową opiekę nad Pacjentem. Atutem Szpitala Medicover jest doświadczona kadra, nowoczesny sprzęt (w tym operacje z wykorzystaniem robota da Vinci) oraz komfortowe warunki pobytu. Jakość usług potwierdzają m.in. certyfikat ISO 9001:2015 oraz akredytacja Ministerstwa Zdrowia.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Swym zasięgiem statutowym obejmuje obszar Powiatu Wołomińskiego, teren zamieszkały obecnie przez ponad 250.000 ludzi. Podmiotem tworzącym Szpital jest Powiat Wołomiński, a nadzór nad działalnością sprawuje Zarząd Powiatu Wołomińskiego.

Celem działania Szpitala w Wołominie jest wykonywanie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, jak również promocji zdrowia i realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

Położony w centrum Warszawy, kameralny, dysponujący wysokospecjalistyczną kadrą medyczną lekarzy doświadczonych i co najważniejsze oddanych pacjentom. To nie tylko blisko 90 letnia historia sięgająca 1921 roku, kiedy to powstał Oddział Położniczy ale i współczesność.

Od 1 stycznia 2011 r. placówka funkcjonuje jako Szpital Solec Sp. z o.o.

W chwili obecnej w strukturze szpitala funkcjonują:

 • Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Proktologii
 • Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii
 • Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
 • Oddział Ginekologii i Położnictwa
 • Oddział Neonatologii
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpital dysponuje również Pracownią Diagnostyki Laboratoryjnej, Pracownią Diagnostyki Obrazowej, Pracownią Endoskopową oraz Pracownią Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej. Oferuje pacjentom kompleksową opiekę medyczną począwszy od Podstawowej Opieki Zdrowotnej, a skończywszy na hospitalizacji.

ORPEA Polska działa od 2001 roku. Jest liderem stacjonarnej opieki długoterminowej. Oferuje blisko 1000 miejsc w nowoczesnych domach opieki dla seniorów (pod marką MEDI-system oraz ORPEA Rezydencje) i klinikach, specjalizujących się w rehabilitacji neurologicznej, ogólnoustrojowej i kardiologicznej (pod marką MEDI-system oraz CLINEA Kliniki).

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie zwany SPZZOZ wykonuje działalność leczniczą polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia, realizuje zadania dydaktyczne oraz badawcze, w tym wdrażania nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

Szpital Czerniakowski rozpoczął swą działalność leczniczą na terenie Mokotowa Dolnego w 1958 roku. Zgodnie z misją „Jesteśmy po to, aby pomagać chorym” szpital otacza swą opieką pacjentów z terenu całego kraju, a w szczególności mieszkańców dzielnic m. st. Warszawy: Mokotowa, Wilanowa i Ursynowa poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i ambulatoryjnych.

Szpital należący do EMC Instytutu Medycznego. EMC to największy w Polsce właściciel szpitali i przychodni na rynku prywatnych usług medycznych. Główną działalność medyczną EMC stanowi: lecznictwo szpitalne, specjalistyczne, hospitalizacje w szpitalach ogólnych oraz poradnictwo ambulatoryjne w ramach przychodni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej.

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "Stocer" Sp. z o.o. to ogólnopolski lider na rynku kompleksowych świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia urazów i schorzeń narządu ruchu (w tym w szczególności urazów i schorzeń kręgosłupa).

To kompleks przychodni i innowacyjna klinika okulistyczna prowadzona przez prof. Jerzego Szaflika, która skupia wielu wybitnych specjalistów z jego szkoły okulistyki. Do głównych obszarów specjalizacji Centrum Mikrochirurgii Oka Laser zalicza się operacje zaćmy, jaskry, stożka rogówki oraz zabiegi na siatkówce. CMO Laser jako pierwszy, niepubliczny ośrodek chirurgii okulistycznej w Polsce wprowadził laserową korekcję wad wzroku.

Wyjątkowe miejsce, które na warszawskiej mapie urodowej istnieje już od 19 lat.Stworzona dla osób ceniących komfort, profesjonalizm, a przede wszystkim poszukujących zabiegów z zakresu medycyny estetycznej na najwyższym, światowym poziomie. 

Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie jest jednostką organizacyjną Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER".

Centrum Medycyny Sportowej, powstałe w 2002 roku, jest ośrodkiem leczniczo-rehabilitacyjnym specjalizującym się w terapii urazów ortopedycznych. Lekarze Centrum dbają o zdrowie sportowców i osób aktywnie uprawiających sport. Ośrodek wykorzystuje najnowocześniejsze techniki i technologie w diagnozie, leczeniu i rehabilitacji.

Główną działalnością Szpitala jest świadczenie usług medycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w następujących obszarach:

 • hospitalizacja na oddziałach szpitalnych,
 • leczenie w poradniach specjalistycznych,
 • pomoc medyczna udzielana w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia
  życia i zdrowia,
 • diagnozowanie w pracowniach diagnostycznych szpitala,
 • hospitalizacja w Zakładzie Opieki Długoterminowej (ZOD) z Zakładem Pielęgnacyjno – Opiekuńczym (ZPO) i Zakładem Opiekuńczo Leczniczym (ZOL)

Praktyka Lekarzy Rodzinnych ORLIK powstała w 1999 roku jako pierwszy z niepublicznych ZOZ-ów na PRADZE POŁUDNIE. Od samego początku dbamy o wysoką jakość realizowanych przez nas usług medycznych w oparciu o wysokie kwalifikacje personelu i sprzęt najwyższej jakości.

Głównym celem Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej CePeLek SPZOZ jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia ludzi poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej, stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych. 

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota z siedzibą przy ul. Szczęśliwickiej 36 w Warszawie, to placówka z ponad 55-letnią tradycją. W swoich strukturach skupia 11 jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na rozległym terenie dzielnic: Ochoty, Ursusa oraz gminy Raszyn. Obejmuje opieką medyczną ponad 60 tysięcy pacjentów. Zespół posiada ponad 40 poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych, w których zatrudnionych jest ponad 100 lekarzy.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów powstał w 1993 roku (jako Zespół istnieje od 27 października 2002 r.). Głównym celem Zespołu jest zapewnienie Pacjentom profesjonalnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w zakresie kompleksowej diagnostyki, leczenia, rehabilitacji i profilaktyki. Oferta jest nieustannie rozszerzana i modyfikowana, tak, aby móc lepiej sprostać wymaganiom Pacjentów.

Misją Domu Lekarza Seniora jest służenie ludziom starszym, samotnym i chorym, niesienie pomocy każdemu, kto tego potrzebuje, oraz zapewnienie mieszkańcom godziwych warunków życia i odpoczynku.  

Wojskowy Instytut Medyczny Państwowy Instytut Badawczy z Centralnym Szpitalem Klinicznym Ministerstwa Obrony Narodowej został utworzony w 2002 roku w trakcie reorganizacji wyższego szkolnictwa wojskowego na bazie Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej. Stał się jednostką badawczo-rozwojową i publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Nadal jednak tę największą i „sztandarową” placówkę służby zdrowia nazywa się popularnie Szpitalem na Szaserów.