Wartością naszych studiów jest indywidualizacja procesu nauczania. Nie są to studia masowe, a raczej elitarne. Kształcimy w małych grupach, korzystając z najnowszych materiałów edukacyjnych i rozwiązań technologicznych. Opieramy się na najlepszych doświadczeniach nauczania medycyny w Polsce.

Uczymy praktyki zawodu z dużym naciskiem na kształcenie postaw. Zależy nam, by nasi studenci — przyszli lekarze — potrafili skutecznie komunikować się z pacjentami. W związku z tym zajęcia praktyczne rozwijają umiejętność komunikacji zarówno z pacjentem, jak i zespołem medycznym, rozumianą jako niezbędne narzędzie pracy lekarza.

Program studiów medycznych na naszej uczelni zapewni absolwentom doskonałe przygotowanie do wykonywania zawodu lekarza w każdym systemie opieki zdrowotnej. Istotnym uzupełnieniem jest kształcenie w zakresie dodatkowych przedmiotów, ważnych z punktu widzenia możliwych ścieżek kariery, takich jak prawo medyczne i elementy zarządzania.

Zajęcia sportowe dla każdego studenta

Wszyscy studenci mogą nieodpłatnie korzystać z siłowni - 3 razy w tygodniu w wyznaczonych godzinach.

W miarę wolnych miejsc można dołączyć do grup WF-owych i ćwiczyć: jogę, fitness, pływanie oraz inne aktywności w zależności od oferty w danym semestrze.

Zapraszamy do sekcji sportowych AZS. Są to m.in.: futsal (piłka nożna halowa), siatkówka, tenis, golf, cheerleaderki. Zachęcamy także do udziału w zawodach akademickich.