Formularz rejestracji Koła Naukowego

Koła Naukowe Wydziału Medycznego

Inna Zhonovska

kolanaukowe.wm@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 347
sektor D, III piętro, pokój 305