dr n. wet. Olga Aniołek

Prodziekan Wydziału Medycznego ds. Współpracy Międzynarodowej Uczelni Łazarskiego

dr hab. n. med. Piotr Czubkowski

dr n. o zdr. Izabela Gołębiak

Prodziekan kierunku pielęgniarstwo

mgr Katarzyna Złotorzyńska

mgr Katarzyna Złotorzyńska

dr n. med. Anna Kempisty

lek. med. Joanna Kosińska-Szymajda

lek. med. Joanna Kosińska-Szymajda

dr n. med. Marek Kujawa

Prodziekan Wydziału Medycznego ds. kształcenia przedklinicznego

dr n. o zdr. Marcin Madziała

Kierownik Zakładu Medycyny Ratunkowej, adiunkt

dr n. med. Elżbieta Makomaska-Szaroszyk, prof. UŁa

Prodziekan Wydziału Medycznego ds. studenckich

prof. dr hab. n. med. Jacek Pawlak

prof. dr hab. n. med. Jacek Pawlak

prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik

dr n. med. Grzegorz Witkowski

dr n. med. Grzegorz Witkowski