dr hab. n. med. Piotr Czubkowski

mgr Agnieszka Dworakowska

Koordynator zajęć praktycznych i praktyk zawodowych: Podstawy pielęgniarstwa

dr n. o zdr. Izabela Gołębiak

Prodziekan kierunku pielęgniarstwo

mgr Katarzyna Jesionowska

mgr Katarzyna Jesionowska

dr n. med. Anna Kempisty

lek. med. Joanna Kosińska-Szymajda

lek. med. Joanna Kosińska-Szymajda

dr n. med. Elżbieta Makomaska-Szaroszyk, prof. UŁa

Prodziekan Wydziału Medycznego ds. studenckich

prof. dr hab. n. med. Jacek Pawlak

prof. dr hab. n. med. Jacek Pawlak

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Płusa

Prodziekan ds. Dydaktyki i Nauki Wydziału Medycznego

prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik

dr n. med. Grzegorz Witkowski

dr n. med. Grzegorz Witkowski