dr hab. n. med. Piotr Czubkowski

dr n. o zdr. Izabela Gołębiak

Prodziekan kierunku pielęgniarstwo

mgr Katarzyna Jesionowska

mgr Katarzyna Jesionowska

dr n. med. Anna Kempisty

lek. med. Joanna Kosińska-Szymajda

lek. med. Joanna Kosińska-Szymajda

dr n. med. Elżbieta Makomaska-Szaroszyk, prof. UŁa

Prodziekan Wydziału Medycznego ds. studenckich

prof. dr hab. n. med. Jacek Pawlak

prof. dr hab. n. med. Jacek Pawlak

prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik

dr n. med. Justyna Tymińska

Koordynator i prowadząca zajęcia z przedmiotów: Komunikacja lekarz - pacjent, Elementy profesjonalizmu, Komunikacja w praktyce

dr n. med. Grzegorz Witkowski

dr n. med. Grzegorz Witkowski