Pracownie Nauk Morfologicznych

Aby zapewnić odpowiednią jakość kształcenia studentom kierunku lekarskiego udostępniono nowoczesne Centrum Nauk Podstawowych i Przedklinicznych. Centrum składa się z Pracowni Naukowych Podstaw Medycyny (VIII piętro) oraz z Pracowni Nauk Morfologicznych (IX piętro).

Pracownia Nauk Morfologicznych stanowi zaplecze do nauczania anatomii. Składa się na nie: sala wykładowa wyposażona w multimedia i modele anatomiczne wysokiej wierności wykonane w technologii 3D (więcej na ten temat można przeczytać tutaj), sala anatomii prawidłowej (preparaty konserwowane) oraz sala sekcyjna. Takie rozplanowanie i wyposażenie przestrzeni pozwala na realizację przedmiotu w jednym miejscu, w komfortowych warunkach.

Pracownie Naukowych Podstaw Medycyny

Pracownie Naukowych Podstaw Medycyny obejmują: pokój przygotowawczy, trzy sale laboratoryjno-dydaktyczne o łącznej powierzchni 250 m2 oraz pokój naukowy, przeznaczony do prowadzenia badań naukowych.

Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć między innymi z zakresu biochemii, biofizyki, biologii molekularnej, genetyki i histologii. W laboratoriach znajdują się wirówki laboratoryjne firmy Eppendorf, spektrofotometry UV/VIS w tym pikodrop i termocyklery z gradientem firmy Biometra. Podczas zajęć studenci korzystają z systemu do wizualizacji żeli, czytnika płytek ELISA, inkubatorów oraz komory laminarnej. Na zajęciach studenci mają możliwość zapoznania się ze sprzętem wykorzystywanym w szpitalach do diagnostyki chorób serca (EKG), słuchu (audiometr), układu oddechowego (spirometr). Uczelnia dysponuje zbiorem preparatów histologicznych, które studenci mogą oglądać przy użyciu mikroskopów Leica. Posiada także mikroskop epifluorescencyjny umożliwiający obserwację interesujących elementów komórki po wyznakowaniu ich fluorochromami.

Powierzchnia i wyposażenie laboratoriów zapewniają komfortowe i zgodne z wymogami bhp warunki do zdobywania i pogłębiania wiedzy z zakresu nauk biologicznych.