beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejSpecjalności

Specjalności uruchamiane w roku akademickim 2023-2024

Specjalności uruchamiane w roku akademickim 2023-204

Studia I stopnia

Bankowość

Specjalność na kierunku Finanse i Rachunkowość, studia I stopnia

Opiekun specjalności: Karol Strzała, k.strzala@lazarski.edu.pl 

Podejmując studia na tej specjalności poznasz mechanizmy funkcjonowania systemu bankowego w Polsce i za granicą. Dzięki zaangażowaniu wykładowców z rozległym doświadczeniem rynkowym, oprócz niezbędnej wiedzy teoretycznej, uzyskasz również solidną podbudowę w postaci wiedzy praktycznej.

Absolwenci specjalności poznają prawdziwe tajniki działalności banków na rynku finansowym, jak również zdobędą informacje o produktach oferowanych przez banki i co równie ważne, uzyskają wiedzę jak skonstruować optymalny z punktu widzenia klienta wachlarz rozwiązań finansowych.

Specjalność ta kształci przyszłych specjalistów zarówno w bankach, jak i specjalistów
w przedsiębiorstwach, które w swojej codziennej działalności korzystają z instrumentów finansowych, w tym produktów bankowych. Jako nasz absolwent możesz zostać specjalistą do spraw finansowych w każdym rodzaju przedsiębiorstw. Specjalność kompleksowo przygotowuje do związania swojej przyszłości z szeroko pojętą branżą finansową m.in. jako analityk finansowy, pracownik biur maklerskich, firm ubezpieczeniowych, leasingowych czy factoringowych. Specjalność ponadto rozwija umiejętności analityczne, zarządcze i sprzedażowe przydatne do podjęcia własnej działalności.

Przedmioty specjalnościowe prowadzone są w formie warsztatowej oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (kursy e-learning, testy i quizy, regularne forum dyskusyjne z wykładowcą, webinaria i wideokonferencje). Wszystkie zajęcia e-learningowe prowadzone są z czynnym udziałem wykładowców Uczelni.

Zajęcia prowadzi doświadczony zespół trenerów i praktyków rynkowych w zakresie bankowości.

Dzięki specjalności „Bankowość”:

 • poznasz podstawy prawne funkcjonowania banków i innych instytucji finansowych;
 • poznasz mechanizmy funkcjonowania systemu bankowego w Polsce i za granicą oraz tajniki działalności banków na rynku finansowym;
 • poznasz tajniki przeprowadzania operacji i czynności bankowych;
 • uzyskasz praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania bankiem;
 • zdobędziesz wiedzę na temat produktów bankowych od doświadczonego zespołu trenerów i praktyków rynkowych w zakresie bankowości;
 • nauczysz się dobierać optymalny z punktu widzenia klienta wachlarz rozwiązań finansowych;
 • rozwiniesz umiejętności analityczne, zarządcze i sprzedażowe;
 • nauczysz się jak wykorzystywać metody oceny ryzyka kredytowego oraz wyliczania zdolności i wiarygodności kredytowej;
 • poznasz tajniki wykorzystania nowoczesnych technologii w bankowości.

Program studiów na specjalności Bankowość

 Studia stacjonarne: 150h, 18 ECTS

V semestr:

 • System monetarny i finansowy UE
 • Bankowość (w tym otoczenie regulacyjne banków)
 • Prawo bankowe
 • Klienci, produkty i usługi banku
 • Ryzyko i compliance
 • Prawne zabezpieczenia wierzytelności

Studia niestacjonarne: 100h, 18 ECTS

V semestr:

 • System monetarny i finansowy UE
 • Bankowość (w tym otoczenie regulacyjne banków)
 • Prawo bankowe
 • Klienci, produkty i usługi banku
 • Ryzyko i compliance
 • Prawne zabezpieczenia wierzytelności

Opiekun specjalności

mgr Karol Strzała

Wicedyrektor programów Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość

Finanse przedsiębiorstw

Specjalność na kierunku Finanse i Rachunkowość, studia I stopnia

Opiekun specjalności: Karol Strzała, k.strzala@lazarski.edu.pl

Specjalność umożliwia zdobycie jednej z najbardziej pożądanych kompetencji na rynku pracy – przeprowadzania analiz ekonomicznych i finansowych. Student dowie się, jakie strategie finansowe doprowadzą firmę do rynkowego sukcesu, a także nauczy się zarządzać finansami przedsiębiorstwa oraz oceniać projekty inwestycyjne, wykorzystując nowoczesne narzędzia wspierające podejmowanie decyzji finansowych.

Absolwent posiada wiedzę, kompetencje społeczne i umiejętności przydatne do przeprowadzania analiz finansowych, zarządzania przepływami finansowymi oraz samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Ukończenie specjalności daje szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia w pionach finansowych, na stanowiskach operacyjnych, jak i pomocniczych różnych instytucji – zarówno państwowych jak i prywatnych, w kraju i za granicą.

Dzięki specjalności „Finanse przedsiębiorstw”:

 • uzyskasz umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania zasobami finansowymi przedsiębiorstwa;
 • uzyskasz wiedzę o strategiach gospodarczych i procesach
 • organizacyjno-ekonomicznych w przedsiębiorstwach;
 • nauczysz się przeprowadzać analizy ekonomiczne oraz finansowe;
 • dowiesz się, jakie strategie finansowe doprowadzą firmę do rynkowego sukcesu;
 • nauczysz się zarządzać finansami przedsiębiorstwa oraz oceniać projekty inwestycyjne, wykorzystując nowoczesne narzędzia wspierające podejmowanie decyzji finansowych;
 • uzyskasz wiedzę do kształtowania operacji gospodarczych, zmierzających do optymalizacji struktur majątkowych i kapitałowych.

Program studiów na specjalności Finanse Przedsiębiorstw

Studia stacjonarne: 150h, 18 ECTS

V semestr:

 • Analiza finansowa
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
 • Biznes plan w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie
 • Podatkowe i niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw

Studia niestacjonarne: 100h, 18 ECTS

V semestr:

 • Analiza finansowa
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
 • Biznes plan w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie
 • Podatkowe i niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw


Opiekun specjalności

mgr Karol Strzała

Wicedyrektor programów Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość

Kontrola finansowa i audyt

Specjalność na kierunku Finanse i Rachunkowość, studia I stopnia

Opiekun specjalności: dr Magdalena Środoń, m.srodon@lazarski.edu.pl 

Stosowanie szerokiego wachlarza zinstytucjonalizowanych działań kontrolnych, wiąże się z koniecznością poznania mechanizmów rządzących rachunkowością i prawem podatkowym. Rachunkowość i audyt to specjalność dla tych, którzy chcą otrzymać wszechstronną wiedzę w obszarze rewizji finansowej, uzupełnioną umiejętnością prowadzenia księgowości komputerowej. Specjalizacja przygotuje słuchaczy do analizy sytuacji majątkowo-finansowej podmiotów gospodarczych, przy użyciu technik pozwalających jednoznacznie odróżniać informacje wiarygodne od kreowanych dla potrzeb zniekształcania sprawozdań finansowych. Studia w zakresie proponowanej specjalności dadzą solidną podstawę do rozpoczęcia pracy w grupie zawodów związanych z rachunkowością tj. księgowi, biegli rewidenci, doradcy finansowi, ale również tych, które wykorzystują informację księgową w procesach zarządzania finansowego i operacyjnego przedsiębiorstwem. Jeżeli Twoim celem jest prowadzenie własnej działalności gospodarczej, specjalność pomoże Ci w zrozumieniu uregulowań prawnych z zakresu ewidencji księgowej i podatkowej, niezbędnych dla oceny ryzyka funkcjonowania podmiotu gospodarczego.

Jeżeli wybierzesz specjalność Kontrola finansowa i audyt:

 • zdobędziesz kompleksową wiedzę dotyczącą rachunkowości, ze szczególnym ukierunkowaniem na podmioty średniej lub małej wielkości,
 • nauczysz się, w jaki sposób prowadzić księgi rachunkowe, sporządzać sprawozdania finansowe oraz pozostałą sprawozdawczość, w tym podatkową,
 • dowiesz się, jak przeprowadzać audyty wewnątrz przedsiębiorstw,
 • poznasz najważniejsze aspekty rewizji finansowej i szeroko pojętego doradztwa.

Program studiów na specjalności Rachunkowość i audyt

Studia stacjonarne: 150h, 18 ECTS

V semestr:

 • Sprawozdawczość finansowa
 • Rachunkowość finansowa
 • Audyt wewnętrzny i zewnętrzny w przedsiębiorstwie
 • Księgowość komputerowa
 • Podatkowe i niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw

Studia niestacjonarne: 100h, 18 ECTS

V semestr:

 • Sprawozdawczość finansowa
 • Rachunkowość finansowa
 • Audyt wewnętrzny i zewnętrzny w przedsiębiorstwie
 • Księgowość komputerowa
 • Podatkowe i niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw


Opiekun specjalności

dr Magdalena Środoń

Rynki finansowe

Specjalność na kierunku Finanse i Rachunkowość, studia I stopnia

Opiekun specjalności: dr Piotr Stolarczyk, piotrstolarczyk@o2.pl 

Specjalność skierowana jest do Studentów, którzy swoje zainteresowania koncentrują na polu instrumentów finansowych,  mechanizmów funkcjonowania instrumentów, zastosowania i skutków wykorzystania instrumentów finansowych w instytucjach finansowych (domy maklerskie, banki, fundusze inwestycyjne, instytucje doradztwa finansowego) oraz niefinansowych, ale korzystających z rynków finansowych w celach zabezpieczających przed szeroko rozumianym ryzykiem rynkowym.

Student, który wybierze specjalność ‘Rynki finansowe’ pozna tajniki działalności instytucji finansowych, w które wprowadzą go doświadczeni praktycy biznesu. Zdobędzie wiedzę na temat produktów bankowych, ubezpieczeniowych i instrumentów rynku kapitałowego oraz dowie się, jaki wpływ mają zasady psychologii na podejmowanie strategicznych decyzji biznesowych. Student nauczy się również w efektywny sposób wykorzystywać instrumenty finansowe w codziennej działalności przedsiębiorstw oraz rozwinie umiejętności analityczne, zarządcze i sprzedażowe.

Będzie miał świadomość zachodzących procesów na rynkach finansowych, będzie rozumiał, jaki wpływ na wartość instrumentów finansowych mają zdarzenia zachodzące w gospodarce oraz decyzje podejmowane przez przedsiębiorstwa. Znajomość instrumentów finansowych, ich cech, ryzyka i zastosowania pozwoli rozwijać kompetencje szybkiej analizy dużej ilości informacji. Umiejętności zdobyte podczas realizacji specjalności będą przydatne również na polu działania w roli prywatnego inwestora.

  

Program studiów na specjalności ‘Rynki Finansowe’

Studia stacjonarne: 150h, 18 ECTS

V semestr:

 • Prawo bankowe i ubezpieczeniowe
 • Nadzór nad rynkiem finansowym
 • Rynek kapitałowy - giełda oraz fundusze inwestycyjne
 • Bankowość komercyjna
 • Ubezpieczenia gospodarcze

Studia niestacjonarne: 100h, 18 ECTS

V semestr:

 • Prawo bankowe i ubezpieczeniowe
 • Nadzór nad rynkiem finansowym
 • Rynek kapitałowy - giełda oraz fundusze inwestycyjne
 • Bankowość komercyjna
 • Ubezpieczenia gospodarcze


Opiekun specjalności

dr Piotr Stolarczyk

ekonomista, stypendysta rządu duńskiego

Zarzadzanie finansami w erze cyfrowej (FinTech)

Specjalność na kierunku Finanse i Rachunkowość, studia I stopnia

Opiekun specjalności: Daniel Malinowski, daniel.malinowski@lazarski.pl

Specjalność ‘Zarzadzanie finansami w erze cyfrowej (FinTech)’ to blok zajęć, który skupia się na połączeniu dziedziny finansów z technologią. Celem specjalności jest wykształcenie specjalistów, którzy posiadają wiedzę i umiejętności potrzebne do projektowania, rozwijania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań finansowych z wykorzystaniem technologii informatycznych.
Studenci na specjalności ‘Zarzadzanie finansami w erze cyfrowej (FinTech)’ uczą się, jak wykorzystywać technologie takie jak: blockchain, sztuczna inteligencja, big data, chmura obliczeniowa, czy IoT, aby usprawniać działania w sektorze finansowym. Uczą się także projektowania i programowania systemów finansowych, analizowania danych finansowych, zarządzania ryzykiem finansowym, a także tworzenia strategii biznesowych dla nowoczesnych firm finansowych.
Specjalność jest szczególnie atrakcyjna dla osób, które chcą pracować w sektorze finansowym i jednocześnie interesują się technologią. Absolwenci specjalności mogą znaleźć pracę jako analitycy finansowi, specjaliści od ryzyka, programiści, projektanci systemów finansowych, konsultanci finansowi, czy menedżerowie w firmach finansowych i technologicznych.

Istnieje wiele powodów, dla których studiowanie FinTech’u jest atrakcyjne:

 • jest szansą na zdobycie umiejętności i wiedzy potrzebnych do pracy w jednym z najszybciej rozwijających się sektorów – w ciągu ostatnich kilku lat nastąpił dynamiczny wzrost sektora FinTech. Wg raportu McKinsey & Company, wartość rynku FinTech w 2020 roku wynosiła około 1,5 bln dolarów i do 2025 roku podwoi się;
 • pozwala na zrozumienie zastosowania technologii w finansach i zdobycie umiejętności wykorzystania jej w praktyce – technologia taka jak sztuczna inteligencja, blockchain, big data, chmura obliczeniowa mają ogromy wpływ na sektor finansowy i przyczyniają się do jego innowacyjności i efektywności;
 • daje przewagę konkurencyjną na rynku pracy – pozwala na zdobycie umiejętności wymaganych coraz powszechniej w branży finansowej. Obecnie coraz więcej pracodawców w sektorze finansowym poszukuje pracowników z umiejętnościami technologicznymi;
 • stwarza szansę na projektowanie i tworzenie nowych, innowacyjnych rozwiązań finansowych, które będą miały wpływ na przyszłość sektora finansowego. FinTech zmienia sposób, w jaki korzystamy z usług finansowych.

Studenci, oprócz niezbędnej wiedzy teoretycznej, uzyskają solidną podbudowę w postaci wiedzy praktycznej z zakresu funkcjonowania fintechu oraz potencjalnych korzyści dla klientów. Zajęcia przeprowadzą przez podstawy aż do szczegółowych propozycji i rozwiązań opartych na o wyjątkowy User Interface.

Realizacja specjalności umożliwi studentom zrozumienie:

 • drogi wejścia i etapów rozwoju na rynku,
 • regulacji prawnych dla FinTech’u,
 • produktów i rozwiązań FinTech’owych,
 • Omnichannel i User Experience dla rozwiązań FinTech,
 • wprowadzenie do technologii blockchain i kryptowalut.

Program studiów na specjalności ‘Zarządzanie finansami w erze cyfrowej (FinTech)’

Studia stacjonarne: 150h, 18 ECTS

V semestr:

 1. Fintech - wprowadzenie
 2. Regulacje prawne Fintech
 3. Produkty i rozwiązania Fintech
 4. Aplikacje mobilne
 5. Blockchain i kryptowaluty
 6. Prawne zabezpieczenia wierzytelności

Studia niestacjonarne: 100h, 18 ECTS

VI semestr:

 1. Fintech - wprowadzenie
 2. Regulacje prawne Fintech
 3. Produkty i rozwiązania Fintech
 4. Aplikacje mobilne
 5. Blockchain i kryptowaluty
 6. Prawne zabezpieczenia wierzytelności

Opiekun specjalności

mgr Daniel Malinowski

Dyrektor Zarządzający Mokka Polska

Zarzadzanie finansami w erze cyfrowej (FinTech)

Specjalność na kierunku Zarządzanie, studia I stopnia

Opiekun specjalności: Daniel Malinowski, daniel.malinowski@lazarski.pl

Specjalność ‘Zarzadzanie finansami w erze cyfrowej (FinTech)’ to blok zajęć, który skupia się na połączeniu dziedziny finansów z technologią. Celem specjalności jest wykształcenie specjalistów, którzy posiadają wiedzę i umiejętności potrzebne do projektowania, rozwijania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań finansowych z wykorzystaniem technologii informatycznych.
Studenci na specjalności ‘Zarzadzanie finansami w erze cyfrowej (FinTech)’ uczą się, jak wykorzystywać technologie takie jak: blockchain, sztuczna inteligencja, big data, chmura obliczeniowa, czy IoT, aby usprawniać działania w sektorze finansowym. Uczą się także projektowania i programowania systemów finansowych, analizowania danych finansowych, zarządzania ryzykiem finansowym, a także tworzenia strategii biznesowych dla nowoczesnych firm finansowych.
Specjalność jest szczególnie atrakcyjna dla osób, które chcą pracować w sektorze finansowym i jednocześnie interesują się technologią. Absolwenci specjalności mogą znaleźć pracę jako analitycy finansowi, specjaliści od ryzyka, programiści, projektanci systemów finansowych, konsultanci finansowi, czy menedżerowie w firmach finansowych i technologicznych.

Istnieje wiele powodów, dla których studiowanie FinTech’u jest atrakcyjne:

 • jest szansą na zdobycie umiejętności i wiedzy potrzebnych do pracy w jednym z najszybciej rozwijających się sektorów – w ciągu ostatnich kilku lat nastąpił dynamiczny wzrost sektora FinTech. Wg raportu McKinsey & Company, wartość rynku FinTech w 2020 roku wynosiła około 1,5 bln dolarów i do 2025 roku podwoi się;
 • pozwala na zrozumienie zastosowania technologii w finansach i zdobycie umiejętności wykorzystania jej w praktyce – technologia taka jak sztuczna inteligencja, blockchain, big data, chmura obliczeniowa mają ogromy wpływ na sektor finansowy i przyczyniają się do jego innowacyjności i efektywności;
 • daje przewagę konkurencyjną na rynku pracy – pozwala na zdobycie umiejętności wymaganych coraz powszechniej w branży finansowej. Obecnie coraz więcej pracodawców w sektorze finansowym poszukuje pracowników z umiejętnościami technologicznymi;
 • stwarza szansę na projektowanie i tworzenie nowych, innowacyjnych rozwiązań finansowych, które będą miały wpływ na przyszłość sektora finansowego. FinTech zmienia sposób, w jaki korzystamy z usług finansowych.

Studenci, oprócz niezbędnej wiedzy teoretycznej, uzyskają solidną podbudowę w postaci wiedzy praktycznej z zakresu funkcjonowania fintechu oraz potencjalnych korzyści dla klientów. Zajęcia przeprowadzą przez podstawy aż do szczegółowych propozycji i rozwiązań opartych na o wyjątkowy User Interface.

Realizacja specjalności umożliwi studentom zrozumienie:

 • drogi wejścia i etapów rozwoju na rynku,
 • regulacji prawnych dla FinTech’u,
 • produktów i rozwiązań FinTech’owych,
 • Omnichannel i User Experience dla rozwiązań FinTech,
 • wprowadzenie do technologii blockchain i kryptowalut.

Program studiów na specjalności ‘Zarządzanie finansami w erze cyfrowej (FinTech)’

Studia stacjonarne: 150h, 18 ECTS

V semestr:

 1. Fintech - wprowadzenie
 2. Regulacje prawne Fintech
 3. Produkty i rozwiązania Fintech
 4. Aplikacje mobilne
 5. Blockchain i kryptowaluty
 6. Prawne zabezpieczenia wierzytelności

Studia niestacjonarne: 100h, 18 ECTS

VI semestr:

 1. Fintech - wprowadzenie
 2. Regulacje prawne Fintech
 3. Produkty i rozwiązania Fintech
 4. Aplikacje mobilne
 5. Blockchain i kryptowaluty
 6. Prawne zabezpieczenia wierzytelności

Opiekun specjalności

mgr Daniel Malinowski

Dyrektor Zarządzający Mokka Polska

Digital marketing

Specjalność na kierunku Zarządzanie, studia I stopnia

Opiekun specjalności: Michał Pienias, michal.pienias@lazarski.pl

Specjalność ‘Digital marketing’ - czym ona jest?

Digital marketing (Marketing interaktywny) - jak sama nazwa wskazuje - to forma docierania do konkretnych klientów za pośrednictwem interaktywnych narzędzi. Najczęściej wykorzystywana jest reklama przesyłana za pośrednictwem wiadomości e-mail, choć potencjalni klienci bardziej doceniają reklamę multimedialną w postaci dźwięku czy wideo.

Korzystanie z możliwości, jakie daje marketing interaktywny to wiele zalet. Tego rodzaju działania pozwalają na precyzyjne określenie grupy docelowej i skierowanie reklamy tylko do niej. Kolejną zaletą marketingu interaktywnego są stosunkowo niskie koszty takiej kampanii. Realizacja działań w krótkim czasie to także zaleta, z jaką związane są interaktywne działania marketingowe.

Studenci, którzy zdecydują się na tę specjalność,  będą w stanie określać najefektywniejsze kanały marketingu interaktywnego. Będą potrafili wykorzystać w sposób praktyczny digital w synergii z innymi kanałami komunikacji. Poznają standardy mierzenia efektywności prowadzonych działań.

Jakie przedmioty proponujemy w ramach specjalności?

Marketing zintegrowany
Wiedza zdobyta w ramach przedmiotu, daje jego uczestnikom możliwość wyboru spośród różnych form marketingu. Marketing zintegrowany (z ang. Inbound Marketing) to po prostu zbiór wszystkich działań reklamowych, które można przeprowadzić w internecie. Chociaż są one mocno zróżnicowane, przez co poszczególne agencje zajmujące się świadczeniem takich usług proponują nieco inną ofertę, mają jeden cel. Ich zadaniem jest zwiększenie ruchu na stronie www oraz sukcesywne budowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku firmy.

Public Relations online
PR online to kształtowanie wizerunku organizacji, usługi czy osoby w sieci. Na zajęciach dowiesz się jak kompleksowo stworzyć strategię komunikacji, jak obudować strategię marketingu i wzmocnić zainteresowanie Twoją marką. Poznasz techniki webraitingu i dowiesz się, jak zgasić ‘wirtualny pożar’, czyli kryzys w social mediach. 

Wprowadzenie do marketingu interaktywnego
Jeśli interesujesz się rolą marketingu interaktywnego, to w ramach przedmiotu dowiesz się  o historii internetu, jego powstaniu i sposobach wykorzystania. Poznasz ponadto dostępne narzędzia reklamowe, modele rozliczeń, czy graczy ekosystemu reklamy online. Na zajęciach uzyskasz wiedzę na temat podstawowych pojęć z zakresu reklamy online, wraz ze specjalistycznym słownictwem. Zajęcia obejmują ponadto obszerny temat badania mediów: TV, Prasy, Radia, Outdooru i Internetu - oraz metody badania zasięgów reklam w tych mediach.

Reklama online w biznesie
Zajęcia służą zapoznaniu Studentów ze specyfiką medium jakim jest Internet. Studenci poznają podstawowe definicje z którymi spotkają się podczas pracy w środowisku digital. Nauczą się wykorzystywać synergię między kanałami online i offline. Posiądą wiedzę z zakresu ewaluacji prowadzonych działań marketingowych, będą w stanie ocenić jakiego wsparcia (digital) marketingowego ich biznes potrzebuje. Będą w stanie określić jakiego rodzaju narzędzi potrzebują aby osiągnąć założone KPI (z ang. Key Performance Indicators). Wreszcie będą mieli okazję porozmawiać z osobami, które odniosły sukces w prowadzeniu biznesu on-line.

Planowanie strategiczne kampanii online
Zajęcia polegają na przekazaniu wiedzy niezbędnej dla przeprowadzenia strategicznej analizy pozycji marketingowej przedsiębiorstwa, stworzeniu zespołu i strategicznego planu marketingu w perspektywie długo, średnio i okresowej. Dzięki zajęciom studenci potrafią oceniać stopień realizacji strategii oraz wdrażać niezbędne zmiany.  Na zajęciach jesteśmy na bieżąco z najnowszymi trendami w tej dziedzinie.

Social media - komunikacja 2.0
Dzięki zajęciom student posiądzie informacje i rozszerzy kompetencje w stosunku do standardowego użytkownika z zakresu social mediów, będzie umiał korzystać w praktyce z tych narzędzi w obszarze marketingu i zarządzania.

Program studiów na specjalności ‘Digital marketing’

Studia stacjonarne: 150h, 18 ECTS

V semestr:

 • Wprowadzenie do marketingu interaktywnego
 • Reklama online w biznesie
 • PR online
 • Marketing zintegrowany
 • Planowanie strategiczne kampanii online
 • Social media - komunikacja 2.0

Studia niestacjonarne: 100h, 18 ECTS

V semestr:

 • Wprowadzenie do marketingu interaktywnego
 • Reklama online w biznesie
 • PR online
 • Marketing zintegrowany
 • Planowanie strategiczne kampanii online
 • Social media - komunikacja 2.0

Współpraca:

Projekt ‘Community’ we współpracy z Fundacją ‘Zwolnieni z Teorii’ i Totalizatorem Sportowym w semestrze jesiennym 2022/23

Udział w projekcie biorą studenci na specjalności 'Digital marketing', tryb stacjonarny. Studenci opracowują międzyprzedmiotowy projekt semestralny, a ta jego część, która dotyczy problematyki PR (tj. ocena działań podejmowanych przez wybraną do analizy firmę w obszarze CSR lub sponsoringu)  i podlega ocenie w ramach przedmiotu 'PR online', realizuje założenia projektu UŁa-FZzT ‘Community’. Praca studentów przebiega na dedykowanej platformie wg metodologii PMI ATP prowadzenia projektu i w szczególności uwzględnia wymiar społeczny działalności wybranej firmy. Opiekę merytoryczną nad pracami zespołów studenckich sprawują Mentorzy – pracownicy Totalizatora Sportowego.

W ramach projektu studenci: (a) przeprowadzają badania ilościowe i jakościowe wśród beneficjentów programów CSR, działań sponsoringowych, (b) formułują wnioski z analizy, (c) proponują i wdrażają środki zaradcze (poprawiające wynik), (d) przeprowadzają badania w grupie docelowej w celu weryfikacji podjętych działań. Zgodnie z ideą projektu UŁa-FZzT, w wyniku pracy semestralnej, zespoły przygotują projekt w formacie kampanii PR (plakaty, ulotki, social media, czy filmy), zbiórki charytatywnej (przekazanie pieniędzy lub przedmiotów na ważny cel społeczny) lub wydarzenia publicznego (np. konferencja online).

Rola Mentorów Totalizatora Sportowego: (a) doradztwo w zakresie analizy działań wybranej firmy w obszarze CSR lub sponsoringu, (b) doradztwo w przygotowaniu rozwiązań z obszaru media relations.

Pełna realizacja projektu skutkuje wydaniem certyfikatu Project Management Institute ATP.

Opiekun specjalności

dr Michał Pienias

socjolog

E-commerce

Specjalność na kierunku Zarządzanie, studia I stopnia

Opiekun specjalności: dr Michał Pienias, michal.pienias@lazarski.pl

Specjalność ‘E-commerce’- dlaczego warto z nami pracować?
E-commerce, czyli ogólnie mówiąc handel elektroniczny jest w ostatnich latach bardzo dynamicznie rozwijającym się kanałem dystrybucji.
Jako główne źródła sprzedaży elektronicznej rozumiemy sklepy internetowe, aukcje internetowe, platformy promujące zakupy grupowe, reklamy kontekstowe, programy partnerskie. Do tej szerokiej grupy dołączają z coraz większą mocą także telefoniczne aplikacje oraz social media. Jeśli zatem mamy internetowy popyt, to z pewnością warto korzystać z okazji i rozwinąć dobrze prosperujący e-biznes. Jak się okazuje, dzięki wiedzy o e-commerce bardzo dobre efekty sprzedażowe można uzyskać niewielkim nakładem finansowym.

Jakie przedmioty proponujemy w ramach specjalności?

Prowadzenie sklepów internetowych
Wiedza zdobyta w ramach przedmiotu, daje jego uczestnikom możliwość wyboru spośród różnych form handlu elektronicznego. Uczestnicy przedmiotu mogą nie tylko przygotować się do przyszłych decyzji jak sprzedawać, ale także wybrać najlepsze w danym okresie formy sprzedaży w Internecie. Podane w formie przykładów doświadczenia prowadzących sklepy internetowe pozwalają zobaczyć proces zarządzania tymi sklepami, między innymi w obszarze procesu zamówienia, formy płatności, formy wysyłki, potwierdzenia, obsługi po sprzedaży, ale i także zastosowania form współpracy z hurtowniami lub producentami czy zastosowania dropshippingu.

Public Relations w e-commerce
Zajęcia z Public Relations w internecie pozwolą studentom poznać współpracę mediów z organizacjami działającymi w sieci. Ponadto studenci podejmą się diagnozy jak budować skuteczne relacje z mediami, oraz tym samym budować świadomy wizerunek organizacji. W ramach zajęć nie zapominamy o zagadnieniach związanych z występami publicznymi np. w trakcie udzielania wywiadów. W ramach tego kursu studenci podejmą się również zarządzania sytuacją kryzysową w ramach, której będą dbać o zażegnanie klęski wizerunkowej, która może nastąpić z braku odpowiednich umiejętności. Zajęcia mają charakter mocno praktyczny i silnie angażują studentów w wykonywanie rozmaitych zadań.

Zastosowanie rozwiązań graficznych w Social mediach w e-commerce
Jeśli interesujesz się rolą Social Mediów we współczesnym obszarze e- commerce, to ten przedmiot jest dla Ciebie. W ramach niego dowiesz się jak wykorzystywać rozwiązania graficzne w social mediach oraz, między innymi, jak budować przewagę konkurencyjną na rynku dzięki zastosowaniu social media w praktyce. W ramach tego przedmiotu nauczysz się dobrze przygotowywać oraz budować profile marki na Facebooku oraz Instagramie, relacje live na Youtubie i w pozostałych social mediach. Stworzysz spójny wizerunek oraz nauczysz się skutecznej komunikacji, i budowania trwałych relacji, z Twoimi odbiorcami (klientami) na wszystkich kanałach (Facebook, Instagram, Youtube).

Pozycjonowanie stron WWW
W ramach tego przedmiotu nauczysz się dobrze przygotowywać oraz budować własną stronę internetową, poznasz zasady tworzenia treści na stronie www. aby zwiększać swoją pozycję w sieci, być rozpoznawalnym i widocznym dla jak największej ilości użytkowników. Nauczysz się działań w ramach, których zwiększysz widoczność własnej domeny w organicznych (bezpłatnych) wynikach wyszukiwania na dane frazy kluczowe w Google. Dowiesz się jak działać w ramach SEO optymalizując wszystkie elementy strony: treści, zdjęcia, grafiki, linki (link building – pozyskiwanie wartościowych linków kierujących do naszej strony). Opanujesz podstawowe umiejętności pomocne w spójnym rozwijaniu swojej marki (tworzeniu logo, zdjęć oraz filmów, identyfikacja wizualna). Nabędziesz umiejętność tworzenia relacji live, webinarów, montaż filmów promocyjnych i tworzenie layout. Nauczysz się skutecznej promocji treści oraz skorzystasz z aplikacji ułatwiających ich analizę.

Strategia promocji i zarządzanie sprzedażą w e-commerce
Różnorodność i kreatywność stosowana w promocji e-commerce zadziwia nie tylko konsumentów ale i badaczy tego zagadnienia. Na zajęciach staramy się być na bieżąco z najnowszymi trendami w tej dziedzinie, analizując nie tylko publikację ale również poczynania spółek na giełdzie i dostępne materiały. Próbujemy na problem popatrzeć z szerszej perspektywy, uwzględniając takie trendy jak Internet Rzeczy, rozwiązania chmurowe czy sztuczna inteligencja. I jakkolwiek nie są to zajęcia dla informatyków, to pozwalają dostrzec w jaki sposób postęp technologiczny przekłada się na mechanizm sprzedażowy i promocyjny.

Negocjacje handlowe
Jeśli interesujesz się, jak prowadzić rozmowy handlowe ten przedmiot jest dla Ciebie. Nauczysz się, w jaki sposób budować relacje w ramach B2B i B2C.

Program studiów na specjalności ‘E-commerce

Studia stacjonarne: 150h, 18 ECTS
V semestr:

 1. Prowadzenie sklepów internetowych
 2. Public relations w e-commerce
 3. Zastosowanie rozwiązań graficznych w social mediach w e-commerce
 4. Pozycjonowanie stron www
 5. Strategia promocji i zarządzanie sprzedażą w e-commerce
 6. Negocjacje handlowe

Studia niestacjonarne: 100h, 18 ECTS
VI semestr:

 1. Prowadzenie sklepów internetowych
 2. Public relations w e-commerce
 3. Zastosowanie rozwiązań graficznych w social mediach w e-commerce
 4. Pozycjonowanie stron www
 5. Strategia promocji i zarządzanie sprzedażą w e-commerce
 6. Negocjacje handlowe

Opiekun specjalności

dr Michał Pienias

socjolog

Innowacje i przedsiębiorczość

Specjalność realizowana na kierunku Zarządzanie, studia I stopnia

Opiekun specjalności: Piotr Gołaszewski, piotr.golaszewski@lazarski.pl 

CEL

Celem specjalności jest przygotowanie studentów do świadomego działania na rzecz rozwoju i modernizacji przedsiębiorstw, instytucji, korporacji, dających szansę na sprawniejsze działanie, pozyskanie nowych segmentów klientów czy też innowacyjnego poszerzenia oferty.  Program specjalności przygotowuje kompleksowo zarówno do uruchomienia i prowadzenia własnego biznesu jak i dynamicznego działania jako pracownik. Wszystkie przedmioty skoncentrowane są na kształtowaniu nawyków kreatywnego, niestandardowego myślenia oraz skutecznym dociekaniu oczekiwań i potrzeb odbiorców-klientów. Specjalność kładzie też silny nacisk na kształtowanie umiejętności praktycznych, takich jak zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole, umiejętność prezentacji swoich rozwiązań oraz zdobywania poparcia dla swoich pomysłów i koncepcji.

UWAGA! Zachęcamy do zapytania starszych roczników o tę propozycję, chętnie wyjaśnią dlaczego od kilku lat  ta specjalność jest pierwszą lub drugą  najczęściej wybieraną opcją…

JAKIE SĄ MOŻLIWOŚCI PRACY DLA ABSOLWENTÓW TYCH STUDIÓW?

Pogłębiona wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu innowacji i przedsiębiorczości mogą być wykorzystane niemal w każdym obszarze działania organizacji i poza nią. W szczególności, po zakończeniu specjalizacji absolwent będzie gotowy do podjęcia:

 • działań w strukturach HR,
 • pracy w zakresie analiza danych i strategie rozwoju organizacji,
 • pracy w działach wdrażania nowych technologii,
 • pracy w działach komunikacji zewnętrznej,
 • pracy jako manager średniego i wyższego szczebla – zarządzanie zespołami kreatywnymi,
 • pracy w działach rozwoju produktów,
 • pracy jako manager produktu,
 • pracy w ramach własnej działalności gospodarczej,
 • pracy w działach innowacyjnego marketingu,
 • pracy w firmach konsultingowych i doradztwa dla przedsiębiorców.

Słowo od opiekuna…

Miałem przyjemność współpracować z wieloma osobami, którym nie można odmówić kreatywności, czy zdolności innowacyjnego myślenia. Jednak wiele ich pomysłów pozostawało jedynie w sferze dyskusji. Ta specjalność jest właśnie po to, aby Waszym pomysłom, Waszej innowacyjności dodać skrzydeł, jak po wypiciu jednego z napojów energetycznych. To jest wspólny czas na przyjrzenie się co zrobić aby znaleźć miejsce na rynku dla Twojego startupu, a także zobaczyć jak wprowadzić trwałą zmianę w przedsiębiorstwie. Pracujemy na konkretnych wydarzeniach wyjętych żywcem z działających firm, badamy rynek najnowszymi narzędziami i zastanawiamy się czy rzeczywiście są takie dobre. Ostrze tej specjalności wycelowane jest w dwa, główne działania. Tworzenie trwałych zmian - ulepszeń, także innowacyjnych, w wielu obszarach działającej organizacji. A więc restrukturyzacje. Po drugie, pełne przygotowanie do założenia i poprowadzenia własnego biznesu.

Jeżeli jesteś gotowa/y na propozycję solidnej współpracy i zmierzenie się z tym, co przygotowaliśmy na najbliższy rok - zapraszam. Gwarantuję, że będzie ciekawie. Piotr Gołaszewski - opiekun specjalności 'Innowacje i przedsiębiorczość'.

WAŻNE - Realizowana w ramach specjalności formuła nauki przez praktykę, dająca absolwentom możliwość jej ukończenia z konkretnym produktem końcowym (np. rozwiązaniem realnego problemu firmy, w której już pracują czy opracowaniem koncepcji własnego przedsięwzięcia), istotnie zwiększa poziom ich atrakcyjności i siłę na rynku pracy.

Charakterystyka studiów:

 • Specjalność o charakterze menedżerskim, przygotowująca przyszłych menedżerów i przedsiębiorców do samodzielnego, przedsiębiorczego działania na objętym stanowisku lub w założonej przez siebie firmie. Także jako partner zarządzający, w przejętej firmie rodzinnej, a także w innowacyjnych projektach prowadzonych w ramach firm i korporacji.
 • Głównym założeniem programu studiów jest nauka przez praktykę, co jest realizowane poprzez rozwiązywanie realnych problemów organizacji, spotkania z praktykami, przygotowanie i realizację wspólnego przedsięwzięcia, a także dla chętnych opracowanie koncepcji własnego, innowacyjnego biznesu przy wsparciu specjalistów.
 • Dla najlepszych projektów szukamy wspólnie z naszymi partnerami finansowania lub możliwości wprowadzenia zaproponowanych zmian w środowisku konkretnej firmy.
 • Studenci poznają i wykorzystują najnowocześniejsze metody i narzędzia wykorzystywane w pracy restrukturyzatorów, innowatorów i przedsiębiorców, dyskutują z praktykami nad ich realną wartości
 • Program zorientowany jest na interdyscyplinarne efekty kształcenia, oparte ściśle o aktualne oczekiwania rynku pracy (wytyczne zbudowane wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości www.biznesdlaedukacji.parp.gov.pl).

SYLWETKA ABSOLWENTA SPECJALNOŚCI

W trakcie całego kursu specjalności Innowacje i Przedsiębiorczość studenci przygotowują się do roli innowacyjnego przedsiębiorcy lub osoby (menadżera) odpowiedzialnego za kreowanie i wprowadzanie zmian w istniejącym przedsiębiorstwie (jedna z kluczowych potrzeb – raport PARP www.biznesdlaedukacji.parp.gov.pl) Absolwent posiada praktyczne doświadczenie w myśleniu strategicznym, w tym: w wyszukiwaniu, ocenie i analizie rożnych rodzajów źródeł informacji, wiedzy i inspiracji. Posiada umiejętności typowe dla przedsiębiorcy a także restrukturyzatora , takie jak zdolności komunikacyjne, umiejętności pracy w zespole, umiejętności prezentacji i zdobywania poparcia dla swoich pomysłów i koncepcji. Ma rozwinięty nawyk kreatywnego i niestandardowego myślenia, pozytywnego podważania założeń i wychodzenia poza standardy, dociekania celów działania i potrzeb odbiorców, pomocnego w rozwiązywaniu konkretnych problemów. Doświadczenie w tworzeniu innowacji opartych na realnych potrzebach klientów. Ze względu na fakt, iż zajęcia oparte są o rzeczywiste wyzwania firm współpracujących ze specjalnością, absolwent po ukończeniu kursu posiada realne doświadczenie funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także całego procesu implementacji zmiany lub wdrożenia nowego pomysłu od zera do osadzenia na rynku.

ZESPÓŁ SPECJALNOŚCI

Każdy przedmiot prowadzony jest przez specjalistę z wybranego obszaru. Są to wyłącznie osoby aktualnie funkcjonujące na rynku, których doświadczenie wynika z wieloletniej praktyki biznesowej. Dobór kadry uwzględnia oprócz powyższego szczegółową znajomość potrzeb rynku pracy w reprezentowanej branży oraz umiejętność ciekawego, płynnego przekazywania posiadanej wiedzy. Między innymi: p. Agnieszka Dłutek - Uczelnia Łazarskiego, p. Michał Misztal - Inkubatory, Tomasz Wojtaszuk - PKO BP.

PROFIL ABSOLWENTA SPECJALNOŚCI

WIEDZA - Absolwent wie, jak założyć własną firmę oraz jak szukać i przeprowadzić model restrukturyzacji: jak – z poszanowaniem prawa - rozwijać pomysł na biznes i strategię firmy, jakie są zasady przygotowywania analizy finansowej i źródeł finansowania, jak wybierać technologie, aplikacje i media wspierające realizację innowacyjnego przedsięwzięcia, na czym polegają podstawowe procesy w firmie – z naciskiem na tworzenie i wdrażanie produktów.

UMIEJĘTNOŚCI – Absolwent umie przygotować innowacyjne przedsięwzięcie: umie szukać inspiracji, sformułować cele i opcje strategiczne ich realizacji, zanalizować ryzyko; potrafi opracować 'business case' dla nowego przedsięwzięcia i w przekonujący sposób przedstawić swój pomysł; potrafi dobrać źródło finansowania przedsięwzięcia i poprowadzić rozmowy z adekwatnymi osobami i instytucjami; umie nawiązywać i pielęgnować kontakty biznesowe (networking) oraz skutecznie się komunikować ze wszystkimi interesariuszami przedsięwzięcia.

KOMPETENCJE − Efektywne komunikowanie się z otoczeniem; współpraca w różnorodnych zespołach; przywództwo i szybkie podejmowanie decyzji, pro-aktywność, odpowiedzialność i samodzielność; postawa etyczna; otwartość na zmiany, orientacja na cel, myślenie strategiczne.

Opiekun specjalności

mgr Piotr Gołaszewski

doradca Prezesa Zarządu Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego sp. z o.o.

Transport, spedycja, logistyka (Nowoczesna logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw)

Specjalność na kierunku Zarządzanie, studia I stopnia

Opiekun specjalności: prof. Aleksandra Laskowska - Rutkowska, a.laskowska@lazarski.edu.pl 

Branża logistyczna rozwija się w ostatnich latach bardzo dynamicznie. Logistyka jest  podstawą funkcjonowania każdego  przedsiębiorstwa oraz gospodarki każdego kraju. Z tego względu dobrze wykształceni logistycy są i będą poszukiwani   na polskim i światowym rynku pracy. Wyróżnikami specjalności logistycznej, oferowanej przez Uczelnię Łazarskiego są:

 • program specjalności zbudowany we współpracy z praktykami z branży logistycznej,
 • interaktywny charakter zajęć, prowadzonych z pomocą studiów przypadków (case studies) oraz symulacji.
 • zajęcia prowadzone z udziałem praktyków,
 • program dostosowany do współczesnych realiów.

Perspektywy zatrudnienia

Logistyka to sztuka efektywnego zarządzania możliwościami i zasobami  przedsiębiorstwa.

Osoby posiadające wiedzę z zakresu logistyki mogą znaleźć zatrudnienie nie  tylko w firmach logistycznych, spedycyjnych i transportowych, lecz także praktycznie we wszystkich  firmach produkcyjnych i usługowych, w których mają miejsce procesy zaopatrzeniowe i dystrybucyjne. Logistyka oferuje szereg możliwości zatrudnienia na szczeblach od operacyjnego po menedżerski.  Umiejętność organizowania eventów sprawdzi się w działalności każdej firmy.

Praktyczny charakter studiów

Specjalność opracowano z udziałem Centrum Logistyki i Innowacji Uczelni Łazarskiego oraz praktyków z branży logistycznej.

Kontakt z praktyką ma charakter dwukierunkowy: zajęcia są prowadzone przez doświadczonych akademików, posiadających kontakt z praktyką logistyczną oraz przez  praktyków  tzw. „praktyka w murach Uczelni.”

Przedmioty specjalizacyjne

 • Nowoczesne trendy w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw
 • Logistyka organizowania imprez (Event logistics)
 • Zaopatrzenie w logistyce i łańcuchu dostaw
 • Euologistyka
 • Zarządzane projektami w logistyce i łańcuchu dostaw

Nowoczesne trendy w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw

Obecnie wśród wiodących trendów zarządzania łańcuchami dostaw znajdują się: cyfryzacja oraz trend proekologiczny (czyli budowanie zielonych i cyrkularnych łańcuchów dostaw).

Z zajęć dowiesz się:

 • od jakich czynników jest zależna strategia łańcucha dostaw i co się na nią składa,
 • czy i na ile logistyka może być innowacyjna,
 • na czym polega cyfryzacja łańcucha dostaw,
 • jakie są kluczowe technologie cyfrowe stosowane w łańcuchu dostaw, jak wpływają na jego funkcjonowanie, jakie wynikają z nich korzyści i zagrożenia,
 • jak firmy tworzą cyfrowe modele biznesowe,
 • co to jest zielony i cyrkularny łańcuch dostaw,
 • jakie rozwiązania stosuje się w cyrkularnych i zielonych łańcuchach dostaw.

Zaopatrzenie w logistyce i łańcuchu dostaw

Zaopatrzenie i zakupy istotnie przekładają się na sukces łańcuchów dostaw. Z zajęć dowiesz się:

 • jak jest rola zakupów w firmie,
 • co wpływa na wybór źródeł zaopatrzenia,
 • jak zarządzać relacjami z dostawcami,
 • jak zarządzać kontraktami,
 • jakie są modele organizacji zakupowych,
 • co to jest zarządzanie kategoriami,
 • jak zarządzać ryzykiem.

Logistyka organizowania imprez (Event logistics)

Event Logistics to wciąż rozwijający się obszar działań logistycznych. Przychody tego rynku rosną z roku na rok, zwłaszcza z organizowania imprez on-line. W ramach przedmiotu:

 • poznasz główne podmioty działające na rynku logistyki eventowej,
 • zrozumiesz działanie eventów stacjonarnych i online i wybierzesz odpowiednie platformy oraz narzędzia do Twojego projektu,
 • otrzymasz najważniejsze informacje dotyczące multimediów, organizacji zaopatrzenia i  transportu i zapewnienia bezpieczeństwa, oraz innych aspektów logistycznych organizacji eventu,
 • dowiesz się, jak dobierać i oceniać kooperantów i jak powinna przebiegać współpraca między Wami,
 • zyskasz wiedzę inspirującą do organizowania eventów na własną potrzebę,
 • poznasz  przykłady ciekawych realizacji zarówno polskich, jak i zagranicznych.

Zarządzanie projektami w łańcuchu dostaw

W dobie rosnącej konkurencji o globalnym charakterze istotne jest poszukiwanie przez organizacje takich warunków działania, które stworzą im możliwości doskonalenia pozycji konkurencyjnej. Jednym z tych aspektów jest zarządzanie projektami w łańcuchu dostaw  i wynikające stąd podejście projektowe odpowiadające  wymaganiom orientacji na klienta i na jego oczekiwania.

W ramach kursu student zdobędzie wiedzę w jaki sposób tworzyć matryce interesariuszy oraz zarządzać nimi w ramach projektów w łańcuchu dostaw. Ponadto pozna zasady obowiązujące na wszystkich etapach projektu od identyfikacji, poprzez planowanie, wykonanie, monitorowanie, aż po ocenę projektu. Będzie potrafił również dobrać adekwatne metodyki zarządzania projektami do specyfiki projektów w łańcuchu dostaw.

Eurologistyka

Logistyczny rynek Unii Europejskiej jest istotny z perspektywy świata oraz Polski. Posiada też on swoją specyfikę.

Z kursu dowiesz się:

 • jaka jest specyfika funkcjonowania logistyki międzynarodowej w Unii Europejskiej,
 • jakie są  koncepcje logistyczne zarządzania przepływami towarów w warunkach wewnętrznego rynku unijnego, opartego na swobodzie przepływu osób, kapitału, towarów i usług,
 • w jaki sposób unijna Wspólna Polityka Transportowa wpływa na funkcjonowanie rynku TSL,
 • poznasz charakterystykę obsługi logistycznej handlu zagranicznego Unii Europejskiej oraz  rolę Polski w europejskiej logistyce.


Opiekun specjalności

dr hab. Aleksandra Laskowska-Rutkowska

ekonomistka, ekspert w obszarze logistyki i innowacji

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Specjalność na kierunku Zarządzanie, studia I stopnia

Opiekun specjalności: dr Martin Dahl, m.dahl@lazarski.edu.pl 

Celem specjalności jest przygotowanie specjalistów HR oraz profesjonalnej kadry kierowniczej ds. personalnych w przedsiębiorstwach i organizacjach publicznych. Absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności we wszystkich obszarach procesu kadrowego (planowanie i dobór kadr, ocenianie, motywowanie, doskonalenie zawodowe pracowników), badania kompetencji zawodowych, w tym predyspozycji osobowościowych do zawodu. Przygotowują się do budowania systemów zarządzania kompetencjami zawodowymi i talentami pracowników. Ponadto Studenci mają możliwość doskonalenia własnych umiejętności psychospołecznych, zwłaszcza w obszarze komunikacji interpersonalnej oraz autodiagnozy predyspozycji osobowościowych.

Charakterystyka specjalności

 • Specjalność ta kształtuje umiejętności profesjonalnego, systemowego postrzegania zjawisk i procesów zachodzących w obszarze zarządzania ludźmi.
 • Specjalność przekazuje wiedzę oraz kluczowe umiejętności do bezpośredniego wykorzystania w bardzo różnych organizacjach (poczucie nabycia „namacalnych” i jednocześnie bardzo uniwersalnych umiejętności).
 • Program sekwencyjnie wprowadza w problemy zarządcze i metodycznie wykorzystuje umiejętności zdobyte wcześniej przez studenta do rozwiązywania problemów o coraz większym stopniu złożoności.
 • Program, zachowując walory akademickości, ma charakter bardzo praktyczny, co wynika zarówno z bogatego doświadczenia praktycznego osób prowadzących zajęcia jak i z wykorzystywania interaktywnych metod nauczania.
 • Program zorientowany jest na interdyscyplinarne efekty kształcenia uwzględniające, obok klasycznego zarządzania, wiedzę psychologiczną, ekonomiczną i prawną.

Co świadczy o unikalności tego programu?

 • Program został stworzony w oparciu o doświadczania i we współpracy z praktykami biznesu. Zawiera treści ciekawe i utylitarne.
 • Dostarcza uniwersalnych kompetencji zawodowych potrzebnych w każdym rodzaju organizacji (gospodarczych i publicznych).
 • Stanowi solidną bazę pod studia magisterskie i/lub podyplomowe w obszarze nauk społecznych, zwłaszcza ekonomicznych.
 • Jest znacząco wzbogacony o wiedzę i umiejętności psychologiczne.

Jaką wiedzę i jakie umiejętności zdobędzie Student?

Student, który wybierze specjalność ‘Zarządzanie Zasobami Ludzkimi’ wzbogaci interdyscyplinarną wiedzę z nauk o zarządzaniu o wiedzę i umiejętności właściwe dla specjalności:               

 • w obszarze wiedzy – pozna uwarunkowania i przebieg procesów ZZL, ze szczególnym uwzględnieniem procesu kadrowego. Zrozumie znaczenie funkcji personalnej w organizacji. Zaznajomi się z najważniejszymi regulacjami prawa pracy.
 • w obszarze umiejętności – nauczy się tworzyć politykę kadrową organizacji z uwzględnieniem jej celów strategicznych i wymogów otoczenia. Będzie potrafił zorganizować i przeprowadzić profesjonalną rekrutację i dobór pracowników z wykorzystaniem narzędzi psychologicznych. Dowie się, jak budować systemy motywacyjne na bazie racjonalnej polityki płac. Nauczy się stosować profesjonalne i adekwatne do potrzeb organizacji systemy oceniania i programy szkoleniowe. Konstruować będzie ścieżki awansu zawodowego z wykorzystaniem zasad zarządzania kompetencjami i zarządzania talentami. Przejdzie trening efektywnego komunikowania się, zarządzania konfliktem w oparciu o negocjacje i mediacje. Doskonalić będzie postawę etyczną, samoświadomość i dojrzałość emocjonalną.

Jakie są możliwości pracy dla absolwentów specjalności?

Pogłębiona wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi może być wykorzystana zarówno w przedsiębiorstwach, jak i instytucjach publicznych. Absolwenci tej specjalności przygotowani są do zajmowania stanowisk specjalistów ds. personalnych oraz doradców i konsultantów HR. Potrafią stworzyć spójny system kadrowy we własnym przedsiębiorstwie.

Program studiów na specjalności ‘Zarządzanie Zasobami Ludzkimi’

Studia stacjonarne: 150h, 18 ECTS

V semestr:

 • Prawo pracy
 • Psychologia w zarządzaniu
 • Zarządzanie kompetencjami zawodowymi
 • Systemy motywowania i oceniania pracowników
 • Profesjonalny dobór kadr

Studia niestacjonarne: 100h, 18 ECTS

V semestr:

 • Prawo pracy
 • Psychologia w zarządzaniu
 • Zarządzanie kompetencjami zawodowymi
 • Systemy motywowania i oceniania pracowników
 • Profesjonalny dobór kadr

Opiekun specjalności

dr Martin Dahl

ekonomista, członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Studia II stopnia

Doradztwo inwestycyjne

Specjalność na kierunku Ekonomia, studia II stopnia

Absolwent specjalności Doradztwo inwestycyjne posiada zaawansowaną wiedzę na temat produktów inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowych od doświadczonego zespołu trenerów i praktyków rynkowych w zakresie bankowości; potrafi dobrać portfel inwestycji dopasowany do potrzeb klienta, jego celów i profilu ryzyka oraz wyjaśnić konsekwencje dywersyfikacji indywidualnych alternatyw inwestycyjnych; posiada rozbudowane umiejętności analityczne, zarządcze i sprzedażowe; potrafi efektywnie zarządzać finansami każdego indywidualnego uczestnika rynku. Dodatkowo, student wybierający tę specjalność będzie miał możliwość przygotowania się do egzaminu na certyfikat Europejskiego Praktyka Inwestycyjnego EFPA EIP (European Investment Practitioner).

Na zajęciach w ramach specjalności Doradztwo inwestycyjne:

 • przygotujesz się do egzaminu na certyfikat Europejskiego Praktyka Inwestycyjnego EFPA EIP (European Investment Practitioner) poprzez studia oraz kurs e-learningowy opracowany przez WIB
 • zdobędziesz wiedzę na temat produktów inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowych od doświadczonego zespołu trenerów i praktyków rynkowych w zakresie bankowości
 • będziesz potrafił dobrać portfel inwestycji dopasowany do potrzeb klienta, jego celów i profilu ryzyka oraz wyjaśnić konsekwencje dywersyfikacji indywidualnych alternatyw inwestycyjnych
 • nauczysz się efektywnego zarządzania finansami każdego indywidualnego uczestnika rynku
 • rozwiniesz umiejętności analityczne, zarządcze i sprzedażowe 

Ekonomia zrównoważonego rozwoju

Specjalność na kierunku Ekonomia, studia II stopnia

W odpowiedzi na aktualną sytuację klimatyczną, pandemię COVID 19 oraz kryzys gospodarczy wprowadzamy nową specjalizację Ekonomia zrównoważonego rozwoju. 

Celem specjalizacji jest przybliżenie studentom wyzwań, z którymi musi się zmierzyć w najbliższych latach światowa gospodarka oraz  wdrożenie studentów w trwającą obecnie na świecie i w Unii Europejskiej zieloną transformację gospodarczą opartą na innowacjach oraz europejską strategię Zielonego Ładu.

W ramach nowej perspektywy budżetowej UE – Polska otrzyma około 139 mld euro w formie dotacji oraz 34 mld euro w pożyczkach z czego przynajmniej jedna trzecia będzie musiała być przeznaczona na realizacje europejskiej strategii zielonego łady czyli projekty wspierające zrównoważony i proklimatyczny rozwój oraz wspierające odbudowę gospodarki po pandemii Covid 19.  Oznacza to rewolucyjne zmiany w gospodarce zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym. Zielona transformacja jest nieunikniona i będzie wywierać coraz większy wpływ na rynek pracy. W ostatniej dekadzie w Europie powstało około 4 mln zielonych miejsc pracy. W kolejnych latach będziemy doświadczać dynamicznego wzrostu zapotrzebowania m.in.: na specjalistów od wdrażania proklimatycznych innowacji,  ekofinansistów, menedżerów programów publicznych czy menedżerów zarządzających zmianą

Dzięki tej specjalizacji:

 • dowiesz się na czym polega i jak stosować w praktyce gospodarczej koncepcję Gospodarki Obiegu Zamkniętego (Circular Economy),
 • dowiesz się jak powinien wyglądać dobrze zarządzany, odpowiedzialny społecznie i środowiskowo model biznesowy i gospodarczy,
 • poznasz najnowsze trendy w energetyce i elektromobilności,
 • dowiesz się jak być aktywnym uczestnikiem i twórcą zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach,
 • dowiesz się o możliwościach i sposobach finansowania zewnętrznego zielonej transformacji w biznesie,
 • jak wyglądają procesy decyzyjne dotyczące kształtowania polityk klimatycznych w Polsce i na świecie  i jak tę wiedzę wykorzystać w praktyce biznesowej.

Finanse i bankowość

Specjalność na kierunku Ekonomia, studia II stopnia

Absolwent specjalności Finanse i bankowość posiada wszechstronną wiedzę ogólnoekonomiczną oraz specjalistyczną z zakresu finansów i bankowości; potrafi oceniać i wdrażać projekty inwestycyjne, kontrolować koszty przedsiębiorstwa i dbać o jego płynność finansową; potrafi przeprowadzać zaawansowaną analizę ekonomiczną oraz interpretować dane z dokumentów finansowych właściwych dla przedsiębiorstw każdej wielkości.

Na zajęciach w ramach specjalności Finanse i Bankowość:

 • zdobędziesz wszechstronną wiedzę ogólnoekonomiczną oraz specjalistyczną z zakresu finansów i bankowości
 • nauczysz się oceniać i wdrażać projekty inwestycyjne, kontrolować koszty przedsiębiorstwa i dbać o jego płynność finansową
 • dowiesz się, jak przeprowadzać zaawansowaną analizę ekonomiczną oraz interpretować dane z dokumentów finansowych właściwych dla przedsiębiorstw każdej wielkości

Digital business

Specjalność na kierunku Zarządzanie, studia II stopnia

Opiekun specjalności: dr Michał Pienias, milchal.pienias@lazarski.pl 

Specjalność Digital biznes, dlaczego warto z nami pracować?

Digital biznes, czyli ogólnie mówiąc prowadzenie biznesu w Internecie staje się w ostatnich latach bardzo dynamicznie rozwijającym się obszarem w gospodarce. Obszary tematyczne w ramach specjalności Digital biznesu dostarczają najnowszą wiedzę z zakresu funkcjonowania firm w gospodarce cyfrowej oraz wyrabiają umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności biznesowej w Internecie.

Jako główne obszary wyróżniamy sklepy internetowe, aukcje internetowe, platformy promujące zakupy grupowe, reklamy kontekstowe, programy partnerskie. Do tej szerokiej grupy dołączają z coraz większą mocą także telefoniczne aplikacje oraz social media. Jeśli zatem mamy internetowy popyt, to z pewnością warto korzystać z okazji i rozwinąć dobrze prosperujący e-biznes. Jak się okazuje, dzięki wiedzy o Digital biznesie bardzo dobre efekty sprzedażowe można uzyskać niewielkim nakładem finansowym. Program specjalności  pomyślany jest tak, aby umożliwiał spojrzenie na konkurowanie firm z wykorzystaniem Internetu z różnych perspektyw:  komunikacyjnych z klientem, prowadzenia biznesu online oraz nowych mediów.

Jakie przedmioty proponujemy w ramach specjalności?

Modele e-biznesu oraz prowadzenie sklepów internetowych

Student w ramach przedmiotu poznaje sposoby prowadzenia działalności z wykorzystaniem serwisów internetowych oraz technologii komputerowych i sieciowych, sposoby osiągania zysków, które przekładają się na określenie modelu e-biznesowego. Zostaną omówione i porównane rodzaje modeli e-biznesu wraz z przykładami ich zastosowania. Wiedza zdobyta w ramach przedmiotu, daje jego uczestnikom możliwość wyboru spośród różnych form handlu elektronicznego. Uczestnicy przedmiotu mogą nie tylko przygotować się do przyszłych decyzji jak sprzedawać, ale także wybrać najlepsze w danym okresie formy sprzedaży w Internecie. Podane w formie przykładów doświadczenia prowadzących sklepy internetowe pozwalają zobaczyć proces zarządzania tymi sklepami.

Komunikacja z e – klientem w Digital biznesie

Zajęcia z komunikacji z e – klientem pozwolą studentom poznać współpracę klientów z podmiotami działającymi w sieci. W ramach przedmiotu studenci podejmą się budowania skutecznych relacji z klientami, tworzenia profilu e – klienta, zastosowania narzędzi komunikacji z e – klientami celem budowania zaufania klientów. Studenci wezmą udział w procesach negocjacyjnych z e - klientami oraz zwrócą uwagę na zagadnienia customer experience. W ramach zajęć nie zapominamy o zagadnieniach związanych z automatyzacją obsługi e – klienta oraz monitoringiem opinii internautów. W ramach tego kursu studenci podejmą się również działań z obszaru zarządzania postępowaniem reklamacyjnym celem unikania eskalacji konfliktu z klientem, która może nastąpić z braku odpowiednich umiejętności pracowników firmy.  Zajęcia mają charakter mocno praktyczny i silnie angażują studentów w wykonywanie rozmaitych zadań.

Prowadzenie  e - biznesu z zastosowaniem social mediów

Jeśli interesujesz się rolą Social Mediów we współczesnym obszarze e - biznesu, to ten przedmiot jest dla Ciebie. W ramach niego dowiesz się  jak wykorzystywać marketing wirusowy w social mediach oraz między innymi,  jak budować przewagę konkurencyjną na rynku dzięki zastosowaniu social mediów w praktyce. W ramach tego przedmiotu nauczysz się dobrze przygotowywać oraz budować profile marki na Facebooku  oraz Instagramie, relacje live na Youtubie i w pozostałych social mediach. Stworzysz spójny wizerunek oraz nauczysz się skutecznej komunikacji i budowania trwałych relacji, z Twoimi odbiorcami (klientami) na wszystkich kanałach (Facebook, Instagram, Youtube).

Pozycjonowanie stron WWW w e – biznesie

W ramach tego przedmiotu nauczysz się dobrze przygotowywać oraz budować własną stronę internetową, poznasz zasady tworzenia treści na stronie www. aby zwiększać  swoją pozycję w sieci, być rozpoznawalnym i widocznym dla jak największej ilości użytkowników. Opanujesz podstawowe umiejętności opracowywania treści i grafiki własnej strony WWW oraz narzędzia graficzne pomocne w spójnym rozwijaniu swojej marki ( tworzeniu logo, zdjęć oraz filmów). Nabędziesz umiejętność tworzenia relacji live, webinarów, montaż filmów promocyjnych i tworzenie layout.

Finansowanie e-biznesu

Gdzie szukać środków na rozwój e-biznesu? Bank, fundusze europejskie, a może crowdfunding? Na zajęciach staramy się być na bieżąco z dostępnymi opcjami finansowania, ale także z tym na co takie środki można uzyskać. Próbujemy na tę kwestię spojrzeć z szerszej perspektywy, uwzględniając nie tylko to kto może dostarczyć zasoby na nasze przedsięwzięcie, ale również to w jaki sposób powinniśmy przygotować swój pomysł aby pozyskać finansowanie i przy jego pomocy móc znaleźć swoje miejsce na rynku na dłużej. I nie są to zajęcia tylko dla finansistów, bo pozwalają dostrzec w jaki sposób mechanizm finansowania przekłada się na kształt konkretnych przedsięwzięć.

Program studiów na specjalności ‘Digital biznes’

Studia stacjonarne: 140h, 20 ECTS

III semestr:

 • Modele e-biznesu oraz prowadzenie sklepów internetowych
 • Komunikacja z e – klientem w Digital biznesie
 • Prowadzenie e - biznesu z zastosowaniem social mediów   
 • Pozycjonowanie stron WWW w e – biznesie
 • Finansowanie e-biznesu

Studia niestacjonarne: 100h, 20 ECTS

III semestr:

 • Modele e-biznesu oraz prowadzenie sklepów internetowych
 • Komunikacja z e – klientem w Digital biznesie
 • Prowadzenie e - biznesu z zastosowaniem social mediów   
 • Pozycjonowanie stron WWW w e – biznesie
 • Finansowanie e-biznesu


Opiekun specjalności

dr Michał Pienias

socjolog

Zarządzanie ochroną informacji i danych osobowych

Specjalność na kierunku Zarządzanie, studia II stopnia

Opiekun specjalności: dr Adrian Chojan, adrian.chojan@lazarski.pl 

Jest to specjalność unikatowa w skali kraju, kształcąca szeroko obecnie poszukiwanych specjalistów z zakresu zarządzania ochroną informacji i danych osobowych. Student zdobędzie pogłębioną wiedzę nie tylko na temat zarządzania i organizacji ochrony danych osobowych, ale również zarządzania i ochrony niejawnych informacji handlowych i know-how. Pozna również zasady zarządzania cyberbezpieczeństwem w dobie Big Data, będzie wiedział, jak kształtować politykę medialną w organizacji oraz jak prowadzić komunikację kryzysową. Pozna również podstawy prawne ochrony danych osobowych w UE oraz najczęstsze przestępstwa przeciwko ochronie informacji w organizacjach.

Jeżeli wybierzesz specjalność ‘Zarządzanie ochroną informacji i danych osobowych’:

 • będziesz miał możliwość zdobycia unikatowej wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa danych od praktyków na co dzień pracujących w organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem,
 • zdobędziesz wiedzę na temat zarządzanie ochroną informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych przedsiębiorstwa,
 • w pogłębionym stopniu poznasz także zarządzanie cyberbezpieczeństwem w świecie masowo korzystającym z analizy danych zbiorów Big Data,
 • zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie e-Biznesu i zarządzania e-informacją w przedsiębiorstwie,
 • zdobędziesz umiejętność opracowywania i stosowania komunikacji kryzysowej w zarządzaniu informacją oraz poznasz istotę polityki medialnej organizacji. 

Program studiów na specjalności ‘Zarządzanie Ochroną Informacji i Danych Osobowych’

Studia stacjonarne: 140h, 20 ECTS

III semestr:

 • Prawo ochrony danych osobowych w UE
 • Zarządzanie i organizacja ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie ochroną informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie, prawo i ochrona niejawnych informacji handlowych i know-how w przedsiębiorstwie
 • Komunikacja kryzysowa w zarządzaniu informacją
 • Przestępstwa przeciwko ochronie informacji w organizacjach 
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w dobie Big DataPolityka medialna w organizacjach
 • E-Biznes i zarządzanie e-informacją w przedsiębiorstwie

Studia niestacjonarne: 100h, 20 ECTS

III semestr:

 • Prawo ochrony danych osobowych w UE
 • Zarządzanie i organizacja ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie ochroną informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie, prawo i ochrona niejawnych informacji handlowych i know-how w przedsiębiorstwie
 • Komunikacja kryzysowa w zarządzaniu informacją
 • Przestępstwa przeciwko ochronie informacji w organizacjach 
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w dobie Big Data
 • Polityka medialna w organizacjach
 • E-Biznes i zarządzanie e-informacją w przedsiębiorstwie


Opiekun specjalności

dr Adrian Chojan

politolog, sekretarz Rady Centrum Naukowego Uczelni Łazarskiego i ISP PAN

Zarządzanie projektami

Specjalność na kierunku Zarządzanie, studia II stopnia

Opiekun specjalności: prof. Jacek Sierak, jacek.sierak@lazarski.pl 

Specjalność umożliwia zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania projektami przy wykorzystaniu systemów informatycznych, w tym programu MS Project. Student dowie się, jak dostosować metodykę zarządzania do wymogów organizacji i projektu, umiejętnie ocenić efektywność i finansowanie projektu oraz jak rozwiązywać problemy w zarządzaniu projektem. Dodatkowo, w ramach specjalności przewidziane jest repetytorium przygotowujące do egzaminu certyfikowanego.

Wybierając specjalność ‘Zarządzanie Projektami’:

 • zdobędziesz wiedzę od praktyków z certyfikatami branżowymi IPMA/SPMP i SAP Project Quality Manager,
 • zdobędziesz ważną umiejętność zarządzania interesariuszami i środowiskiem projektowym,
 • nauczysz się w zaawansowany sposób wykorzystywać najnowsze narzędzia zarządzania projektowego,
 • dowiesz się, jak zarządzać dużymi strategicznymi przedsięwzięciami,
 • masz szansę przygotować się do egzaminu i zdobyć branżowy certyfikat Prince2.

Program studiów na specjalności ‘Zarządzanie Projektami’

Studia stacjonarne: 140h, 20 ECTS

III semestr:

 • Wprowadzenie do zarządzania projektami: przygotowanie i inicjowanie projektu
 • Sterowanie projektem I
 • Sterowanie projektem II: MS Project
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Ocena efektywności i finansowanie projektu  
 • Repetytorium przygotowujące do egzaminu certyfikującego

Studia niestacjonarne: 100h, 20 ECTS

III semestr:

 • Wprowadzenie do zarządzania projektami: przygotowanie i inicjowanie projektu
 • Sterowanie projektem I
 • Sterowanie projektem II: MS Project
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Ocena efektywności i finansowanie projektu  
 • Repetytorium przygotowujące do egzaminu certyfikującego

Opiekun specjalności

dr hab. Jacek Sierak

ekonomista, były wykładowca PAN, UW, SGH i SGGW

Zarządzanie w branży IT

Specjalność na kierunku Zarządzanie, studia II stopnia

Opiekun specjalności: Tomasz Idzikowski, tomasz.idzikowski@lazarski.pl 

Rynek IT na świecie rośnie średnio 3,4% rocznie w ciągu ostatnich 10 lat zgodnie z badaniami firmy analitycznej Gartner. Branża IT okazała się również wyjątkowo odporna na problemy gospodarcze wywołane w ostatnich latach pandemią. Szacuje się, że najbliższe lata będą dla rynku IT jeszcze lepsze, a zapotrzebowanie na specjalistów wciąż rośnie. Przedsiębiorstwa mimo trudności, kładą obecnie jeszcze większy nacisk na cyfryzację swojej działalności m.in. w ramach tak zwanego Przemysłu 4.0. W Polsce wartość sektora IT szacuje się obecnie na przynajmniej 70-90 mld zł. Szybkość rozwoju rynku oprogramowania i usług IT charakteryzuje się wyjątkowo dynamicznym tempem rozwoju, około 12% średniorocznie, co stanowi wynik dwukrotnie wyższy od średniej dla gospodarki w Polsce.

Ze względu na tak szybki rozwój branży IT, rynek cały czas jest pod presją konieczności pozyskiwania nowych wykwalifikowanych pracowników. Dynamiczny rozwój nowych technologii dodatkowo napędza popyt na specjalistów IT. Zgodnie z szacunkami, w kolejnych latach rynek ten będzie dalej rósł w tempie przewyższającym inne sektory gospodarki.

Studia z zarządzania w branży z IT są unikalnym połączeniem elementów takich jak: zarządzanie wiedzą, ryzykiem i zmianami w przedsiębiorstwie, problematyką Leadership i Team Buldingu, jak również zarządzania strategicznego, komunikacji i Digital Marketingu.

Kierunek studiów skierowany jest do wszystkich osób, które planują w przyszłości pracować w branży IT lub już w niej pracują, pragnąć uporządkować i pogłębić swoją dotychczasową wiedzę. Kładziemy nacisk na praktyczną stronę zarządzania, aby kształcić przyszłą kadrę menadżerską w IT lub nowych przedsiębiorców, którzy rozpoczną własną przygodę w biznesie na tym wymagającym i konkurencyjnym rynku.

Jako student zarządzania w branży IT:

 • Nauczysz się zarządzać projektami z IT, zdobędziesz wiedzę na temat najlepszych form zarządzania i nadzorowania pracą zespołów i wartych stosowania systemów motywowania pracowników w ramach coachingu i mentoringu.
 • Zdobędziesz praktyczną wiedzę i wykształcisz umiejętności nie tylko zarządzania zespołem, ale również budowania go od zera lub wprowadzania zmian w istniejących zespołach, celem ich optymalizacji i zwiększenia efektywności.
 • Pozyskasz wiedzę na podstawie konkretnych przykładów prezentowanych przez praktyków z branży.
 • Otrzymasz wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem w projektach IT.
 • Nauczysz się jak wykorzystywać nowe technologie do zarządzania w branży IT, komunikacji, problematykę Blockchain oraz Desing Thinking w praktyce.
 • Poznasz branżowy język angielski.
 • Będziesz mógł odbyć praktyki związane bezpośrednio z kierunków Twoich studiów.

Przedmioty specjalnościowe realizujesz na drugim roku:

 • Big Data i analiza danych
 • Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych
 • Zarządzanie strategiczne i operacyjne w branży IT
 • Budowanie i zarządzanie zespołami w IT
 • Systemy ERP i ich rola w nowoczesnym przedsiębiorstwie

KARIERA PO STUDIACH

 • Computer System Analyst
 • Team Lider
 • Management Analyst
 • IT Project  Manager
 • Database Administrator

OPISY PRZEDMIOTÓW:

Big Data i analiza danych

Celem zajęć jest kompleksowe zapoznanie studentów z tematyką Big Data.  Począwszy od zdefiniowania problematyki, przez naukę zbierania i wykorzystywania danych, aż po wdrożenie wyciągniętych z analizy wniosków. Big Data to obecnie jeden z najważniejszych i najczęściej poruszanych tematów dotyczących nowych technologii w biznesie, ze szczególnym naciskiem na branżę IT.

Lista kluczowych zagadnień:

 • Pozyskiwanie i przechowywanie dużych zbiorów danych 
 • Big Data jako nowa forma kapitału przedsiębiorstw z branży IT
 • Wdrożenie technologii Big Data i jej praktyczne wykorzystanie w biznesie
 • Case Study wykorzystania Big Data w rozwoju biznesu IT

Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studentom problematyki zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w przedsiębiorstwie. Słuchacze zapoznają się z praktycznymi przykładami zasad bezpieczeństwa sieci i ich wdrażania oraz rolą administratora systemów bezpieczeństwa w branży IT. Prześledzą także historię rozwoju cyberzagrożeń oraz poznają najnowsze zagrożenia i sposoby zabezpieczania się przed nimi.

Lista kluczowych zagadnień:

 • Kluczowe aspekty bezpieczeństwa teleinformatycznego i ich wdrażanie
 • Cyberzagrożenia – rozwój zagrożeń cyfrowych i metod zabezpieczenia się przed nimi
 • Ewaluacja zagrożeń i wykorzystanie efektywnych kosztowo środków zaradczych
 • Administrator systemy teleinformatycznego – jego rola w przedsiębiorstwie, używane narzędzia, a także zakres odpowiedzialności

Zarządzanie strategiczne i operacyjne w branży IT

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tematyką zarządzania strategicznego oraz operacyjnego, w tym szczególnie ich odróżnienie od siebie. Omówienie ich ról, dostępnych narzędzi, planowanie długoterminowych strategii, a także spójności w podejmowanych decyzjach pomiędzy poszczególnymi działami przedsiębiorstwa w branży IT.

Lista kluczowych zagadnień:

 • Omówienie głównych celów i zasad zarządzania strategicznego i operacyjnego w branży IT
 • Planowanie celów działalności przedsiębiorstwa i zapewnianie możliwie najlepszych warunków ich osiągania
 • Monitorowanie działalności konkurencji i wykorzystanie tej wiedzy do rozwoju firmy
 • Pomiar skuteczności podejmowanych przed firmę działań w zakresie zarządzania strategicznego i operacyjnego

Budowanie i zarządzanie zespołami w IT

Celem zajęć będzie przedstawienie całościowego podejścia do zarządzania zespołami w branży IT. Student pozna sposoby budowania zespołu od podstaw, a także jego dopasowywania do zmieniającej się sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa lub konkretnego realizowanego projektu. Otrzyma wiedzę z zakresu radzenia sobie z trudnościami wewnątrz zespołu, sytuacjami kryzysowymi, a także dowie się, kiedy i w jaki sposób menadżer IT powinien odmówić.

Lista kluczowych zagadnień:

 • Leadership oraz Team Building
 • Umiejętność odmawiania i korzystania z przeczuć i intuicji
 • Radzenie sobie ze stresem i konfliktami 
 • Etyka w zarządzaniu zespołami

Systemy ERP i ich rola w nowoczesnym przedsiębiorstwie

Celem niniejszych zajęć jest omówienie systemów ERP, jako jednego z najważniejszych narzędzi do zarządzania firmą. Studenci otrzymają kompleksową wiedzę z zakresu działania oprogramowania do planowania zasobów przedsiębiorstwa. Poznają obecne trendy w rozwoju ERP, dowiedzą się kiedy warto inwestować we własny system, a kiedy go outsourcować.

Lista kluczowych zagadnień:

 • Systemy ERP – ich rozwój na przestrzeni ostatnich lat
 • Problematyka integracji, stabilności i bezpieczeństwa systemów klasy ERP
 • Funkcjonalność systemów w firmie oraz ich mobilność
 • Case Study – przykłady praktycznego wykorzystania ERP

Opiekun specjalności

mgr Tomasz Idzikowski

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Specjalność na kierunku Zarządzanie, studia II stopnia

Opiekun specjalności: dr Małgorzata Gałązka - Sobotka, m.galazka-sobotka@lazarski.edu.pl 

Student nabędzie szeroką wiedzę z zakresu zarządzania i ochrony zdrowia, pozna modele organizacji systemów zdrowotnych i ich efektywność, dowie się jak zarządzać finansami jednostek ochrony zdrowia oraz pozna specyfikę marketingu usług i produktów zdrowotnych. Ze względu na specyfikę obszaru duży nacisk kładziony jest nie tylko na kształtowanie kompetencji w zakresie nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania usługami zdrowotnymi, ale także na umiejętność docenienia roli człowieka w funkcjonowaniu organizacji oraz roli etyki w procesie zarządzania.

Jeżeli wybierzesz specjalność ‘Zarządzanie w ochronie zdrowia’:

 • będziesz miał możliwość zdobywania wiedzy i doświadczenia od praktyków ochrony zdrowia, na co dzień pracujących w jednostkach medycznych i innych z obszaru ochrony zdrowia,
 • poznasz modele systemów zdrowotnych i nauczysz się badać ich efektywność,
 • nauczysz się praktycznego zarządzania jednostkami ochrony zdrowia,
 • będziesz miał okazję zdobyć wiedzę i pogłębione umiejętności praktyczne w zakresie ochrony zdrowia nakierowanej na wartość (Value Based Healthcare),
 • będziesz potrafił zarządzać ryzykiem w podmiotach leczniczych,
 • poznasz istotę prawa ochrony zdrowia, ubezpieczeń zdrowotnych oraz marketing usług i produktów zdrowotnych.

Program studiów na specjalności ‘Zarządzanie w Ochronie Zdrowia’

Studia stacjonarne: 140h, 20 ECTS

III semestr:

 • Prawo ochrony zdrowia
 • Modele organizacji systemów zdrowotnych i ich efektywność
 • Ubezpieczenia zdrowotne 
 • Ochrona zdrowia nakierowana na wartość (Value Based Healthcare)
 • Zarządzanie finansami jednostek ochrony zdrowia z elementami ekonomiki zdrowia
 • Zarządzanie podmiotem leczniczym nakierowanym na wartość zdrowotną
 • Marketing usług i produktów zdrowotnych z elementami PR
 • Zarządzanie ryzykiem w podmiotach leczniczych
 • Zarządzanie procesowe
 • Praktyka zarządzania w ochronie zdrowia

Studia niestacjonarne: 100h, 20 ECTS

III semestr:

 • Prawo ochrony zdrowia
 • Modele organizacji systemów zdrowotnych i ich efektywność
 • Ubezpieczenia zdrowotne 
 • Ochrona zdrowia nakierowana na wartość (Value Based Healthcare)
 • Zarządzanie finansami jednostek ochrony zdrowia z elementami ekonomiki zdrowia
 • Zarządzanie podmiotem leczniczym nakierowanym na wartość zdrowotną
 • Marketing usług i produktów zdrowotnych z elementami PR
 • Zarządzanie ryzykiem w podmiotach leczniczych
 • Zarządzanie procesowe
 • Praktyka zarządzania w ochronie zdrowia


Opiekun specjalności

dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka