beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejKontakt - Wydział Ekonomii i Zarządzania

Sekretariat Wydziału

sekretariat.eiz@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 326
sektor F, III piętro, pokój 363

dziekanat.eiz@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 320
sektor F, III piętro, pokój 362

Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania

Martin Dahl

m.dahl@lazarski.edu.pl
sektor F, III piętro

Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. naukowych i operacyjnych, Dyrektor Programu Stosunki Międzynarodowe - studia polskojęzyczne

Adrian Chojan

adrian.chojan@lazarski.pl
tel. (+48) 22 54 35 327
sektor F, III piętro, pokój 363b

Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. studiów walidowanych, Dyrektor Programu International Relations - studia anglojęzyczne

Krzysztof Łazarski

k.lazarski@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 556
sektor F, VI piętro, pokój 602

Dyrektor Programu Economics - studia anglojęzyczne

Krzysztof Beck

krzysztof.beck@lazarski.pl
sektor F, VI piętro, pokój 608

Dyrektor Programowy Zarządzania i Finansów i Rachunkowości - studia anglojęzyczne

Karol Jene

k.jene@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 362
sektor F, III piętro, pokój 363

Prodziekan ds. dydaktycznych i międzynarodowych, Dyrektor Programów Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość - studia polskojęzyczne

Katarzyna Marton-Gadoś

k.marton-gados@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 362
sektor F, III piętro, pokój 363

Dyrektor Programu Ekonomia - studia polskojęzyczne

Zbysław Ziemacki

zbyslaw.ziemacki@lazarski.pl
tel. (+48) 22 54 35 327
sektor F, III piętro, pokój 363

Pełnomocnik Dziekana ds. naukowych

Ewelina Florczak

ewelina.florczak@gmail.com
tel. (+48) 22 54 35 362
sektor F, III piętro, pokój 363

Dyrektor Dziekanatu WPiA oraz WEiZ

Małgorzata Kruk

m.kruk@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 313
sektor F, III piętro, pokój 361c