beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejJakość kształcenia

Kontakt

Wszelkie kwestie dotyczące jakości kształcenia prosimy zgłaszać na adres e-mail:

Oraz do prodziekana ds. naukowych i operacyjnych, dra Adriana Chojana: