beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejWydział Ekonomii i Zarządzania

Wydział Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego oferuje renomowane studia zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Wysoki poziom kształcenia poparty jest wynikiem globalnego rankingu U-Multirank przygotowanego na zlecenie Komisji Europejskiej. Uczelnia Łazarskiego została uznana za najlepszą wśród polskich szkół wyższych. Ponadto znalazła się w elitarnym gronie 8% najwyżej ocenionych spośród wszystkich uczelni biorących udział w rankingu. 

Programy studiów opracowywane są wspólnie z praktykami biznesu, dzięki czemu są nieustannie dostosowane do aktualnych wymagań rynku pracy. Potwierdza to najwyższa nota A+ otrzymana za praktyczną budowę programów studiów w ratingu magazynu "Brief".

Uczelnia Łazarskiego otrzymała również wyróżnienie w konkursie na "najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w tworzeniu perspektyw zawodowych" organizowanym przez Akademickie Centrum Informacyjne.

Solidne przygotowanie do wejścia na rynek pracy gwarantowane jest studentom przez nowoczesny trójstopniowy program kształcenia. W trakcie pierwszych semestrów nauki otrzymują oni wiedzę obszarową, zdobywają umiejętności warsztatowe i metodologiczne. Następnie przekazywana jest wiedza kierunkowa z danej dziedziny, np. ekonomii czy zarządzania, która jest podstawą do praktycznego jej zastosowania w ostatnim bloku - specjalizacyjnym. Studenci są kształceni przez doświadczenie zawodowe, case studies, gry strategiczne, autentyczne przypadki z dziedziny biznesu. Studia licencjackie nie kończą się teoretyczną pracą dyplomową. Studenci przygotowują projekt dyplomowy, który rozwiązuje prawdziwy problem z praktyki zawodowej w danej dziedzinie.

Dzięki współpracy z prestiżowym Coventry University programy prowadzonych na Wydziale studiów anglojęzycznych spełniają kryteria brytyjskiego sytemu szkolnictwa wyższego. Kierunki walidowane kończą się podwójnym dyplomem: Uczelni Łazarskiego i renomowanego Coventry University. Nasz partner należy do grona 12 najlepszych brytyjskich uniwersytetów w rankingu Guardiuan University Guide 2018.