I. 20 lat doświadczeń w nauczaniu języków obcych, w tym 10 lat w nauczaniu języka polskiego - łączenie tradycji z nowoczesnością.

 • skuteczne i nowoczesne metody nauczania;
 • własne programy nauczania konsultowane ze studentami i pracodawcami;
 • autorskie sylabusy;
 • własne materiały dydaktyczne;
 • rozbudowywana baza wystandaryzowanych testów wewnętrznych;
 • materiały audiowizualne do indywidualnej pracy studenta;
 • bezpłatna diagnoza poziomu znajomości języka;
 • wysoki poziom nauczania języków potwierdzony certyfikatami międzynarodowymi studentów;
 • multimedialne sale do nauki języków.

II. Regularne kursy językowe:

 • duża liczba godzin nauczania języków;
 • kursy w małych grupach;
 • grupy międzynarodowe;
 • regularne monitorowanie osiąganych wyników oraz poziomu zadowolenia studentów;
 • indywidualne podejście do studenta: konsultacje, e-konsultacje; skype;
 • platforma e-learningowa - kursy internetowe, kursy blended learning.

III. Dodatkowe kursy językowe:

 • atrakcyjna oferta kursów popołudniowych z 12 języków świata;
 • Szkoła Letnia Języka Polskiego i Angielskiego;
 • Akademia Językowa dla Dzieci;
 • Wakacje z Angielskim dla Dzieci z Sąsiedztwa oraz Niemiecki dla Gimnazjalistów

IV. Działania integracyjne i dialog międzykulturowy:

 • organizowanie Dni Narodowych (5-6 imprez w roku);
 • organizowanie Święta Wielojęzyczności;
 • warsztaty kulturowe (taniec, śpiew, kuchnia, lekcje muzealne);
 • dyskusyjne wieczory filmowe;
 • zapoznawanie z polskim tradycjami (zwyczaje świąteczne, twórczość ludowa) oraz tradycjami innych narodów;
 • wycieczki i wyjścia.
 • projekt  Wakacyjna Akademia Językowa dla Dzieci

V. Wykwalifikowana i sprawdzona kadra dydaktyczna.

VI.  Szkolenia dla lektorów:

 • szkolenia w zakresie dydaktyki i testowania;
 • warsztaty i seminaria metodyczne prowadzone przez wybitnych specjalistów międzynarodowych;
 • szkolenia z kompetencji miękkich.

VII. Centrum Egzaminacyjne TELC, TOLES, TOEIC, TFI.

VIII. Współpraca z ambasadami, instytutami kultury i stowarzyszeniami międzynarodowymi.