Wymagany poziom znajomości języka wiodącego to B2 po studiach licencjackich oraz B2+ po studiach magisterskich.

Studenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania kończący zajęcia z języka angielskiego przystępują do egzaminu TOEIC (Test of English for International Communication) lub egzaminu wewnętrznego.

Studenci Wydziału Prawa i Administracji zdają egzaminy międzynarodowe TOLES i TOEIC lub piszą egzamin wewnętrzny.

Na Wydziale Medycznym każdy semestr kończy się zaliczeniem.

Kandydaci na studia w języku polskim lub angielskim muszą wykazać się znajomością języka wykładowego na poziomie B2.

Kandydaci z poziomem B1 z języka polskiego mogą być przyjęci na studia jeśli mają bardzo dobre wyniki z innych przedmiotów. Uczestniczą wówczas w intensywnych kursach wyrównawczych na pierwszym roku studiów.

Powyższe wymagania są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. 

Studium oferuje szeroka gamę kursów umożliwiających podniesienie poziomu znajomości języków oraz kursów przygotowujących do egzaminów międzynarodowych.

Przykładowe egzaminy językowe na poziomie B2:

Warunki zaliczenia lektoratu

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności (przy 60 godz. lektoracie), 1 przy 30-godzinnym. Żeby uzyskać zaliczenie przedmiotu, student ma obowiązek:

  • zaliczyć każdy z testów postępu na minimum 60%,
  • oddać i zaliczyć  wszystkie samodzielne prace pisemne
  • mieć odpowiednią frekwencję.

W przypadku nieobecności na teście lub niezliczeniu go, obowiązuje uzupełnienie go lub poprawienie niezdanego testu w ciągu dwóch tygodni (od informacji o wyniku) lub miesiąca na studiach zaocznych podczas dyżuru lektora.

 

Studium Języków Obcych uprzejmie informuje, że podania o e-learningowe zaliczanie zaległych lektoratów można przesyłać przez Wirtualną Uczelnię w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 marca.

Prawo do zmiany grupy

Student pierwszego roku ma prawo do zmiany grupy językowej w przeciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia zajęć na studiach stacjonarnych oraz po dwóch zjazdach na studiach niestacjonarnych. Zmiany grupy dokonuje się osobiście w Studium Języków Obcych w pokoju numer 132. W przypadku przekroczenia terminu dwóch tygodni, student jest zobowiązany do złożenia pisemnego wniosku do Dyrektora Studium Języków Obcych o zmianę grupy. Przed złożeniem podania, student powinien otrzymać pisemną akceptację lektora grupy aktualnej i docelowej. Podania są rozpatrywane indywidualnie. 

Uznawalność certyfikatu TOEIC

Liczba punktówPoziomOcena
500-549B13,0
550-599B14,0
600-619B14,5
620-679B15,0
680-729B23,0
730-750B24,0
751-789B24,5
790-839B25,0
840-990C15,0
Poziom Egzaminy Cambridge TELC TOEFL iBT IELTS City&Guilds LCCI TOEIC
A1 not equivalent 120-224
A2 KET A,B,C A2 – general English 1,2,3 not equivalent ESOL/SESOL 225-549
B1 PET B,C BEC

B,C Preliminary
B1 – general English 2,3

B1- English for Business Purposes 2,3
57-75 4.0-4.5 I 550-649
B1+ PET, BEC Preliminary passed with grade A TELC B1 passed with 1 76-86 5.0 I 650-784
B2 FCE B,C

BEC Vantage B,C
B2-general English2,3
B2-adVantage English for Business
87-99 5.5-6.0 ESOL/SESOL Intermediate II 785-884
B2+ FCE A BEC Vantage A B2-passed with 1 100-109 6.5 ESOL/SESOL Intermediate II 885-944
C1 CAE A,B,C

BEC Higher A,B,C
C1 general English C1 English for Business 110-120 7.0 8.0 International ESOL Mastery III 945-990

Uznawalność certyfikatu PTC Academic

Od 18 czerwca Studium Języków  Obcych akceptuje kolejny certyfikat językowy dla kandydatów na studia Pearson Test of English Academic ( PTE Academic),  który potwierdza  komunikatywne umiejętności z języka angielskiego na poziomie akademickim.

 

PoziomyPTE Academic
A122 - 29
A230 - 42
B143 - 50
B1+51 - 58
B259 - 75
C176 - 84
C285 - 90


Uznawalność certyfikatu Language Cert LTE

Od listopada 2020 Studium Języków  Obcych akceptuje kolejny certyfikat językowy dla kandydatów na studia - Language Cert LTE.

 

PoziomLanguage Cert LTE
C290 -100
C175-89
B260-74
B140-59
A220-39
A110-19