17 grudnia 2008 roku odbył się na naszej Uczelni Dzień Polski. Uroczystego otwarcia dokonały Panie -  Prezydent Uczelni Łazarskiego Maria Pryshlak oraz Dyrektor Studium Języków Obcych mgr Agnieszka Sycińska.

Po ceremonii otwarcia odbył się pokaz filmu „A to Polska właśnie” oraz wystawy fotograficznej „Polskie krajobrazy”.

Muzeum Historii Polski prezentowało projekt dla cudzoziemców. Następnie odbył się konkurs wiedzy o Polsce dla studentów zagranicznych, uwieńczony cennymi nagrodami. Studenci zagraniczni przygotowali koncert polskich piosenek oraz niezwykle dowcipną inscenizację polskiej poezji dziecięcej.

Studentki Wydziału Stosunków Międzynarodowych: Maria Chełstowska, Justyna Lalik oraz Aleksandra Małkiewicz przedstawiły w języku angielskim bardzo interesującą prezentację polskich osobliwości z dziedziny historii, sportu i turystyki. Natomiast studenci Wydziału Prawa – Arkadiusz Paszko i Dawid Łącz wykonali na gitarze i na instrumentach klawiszowych koncert polskiej muzyki popularnej. Występ ludowego zespołu dziecięcego z Grabowa nad Pilicą dostarczył wszystkim wielu wzruszeń i niezapomnianych wrażeń.

Po występie dzieci, odbyła się licytacja bombek, przygotowanych przez władze naszej uczelni oraz znanych aktorów, z której dochód przeznaczono dla wiejskiej szkoły podstawowej.

Uwieńczeniem uroczystości był pokaz lepienia pierogów i degustacja tradycyjnych polskich potraw.