Program Erasmus+

Uczelnia ma podpisanych ponad 80 umów z uniwersytetami i szkołami biznesu oraz prawa w ramach programu Erasmus+, corocznie aktualizuje porozumienia z instytucjami przyjmującymi absolwentów na staże w krajach Unii Europejskiej. 

Głównymi partnerami Uczelni Łazarskiego są uczelnie z krajów Unii Europejskiej oraz Gruzji i Rosji.

Poniżej prezentujemy aktualną listę uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+.

Umowy dwustronne

Uczelnia Łazarskiego stale rozszerza swoją działalność naukową, dydaktyczną oraz w zakresie realizacji mobilności, podejmując współpracę z uniwersytetami spoza Europy. Prezentujemy listę uczelni partnerskich.

Wybrane uczelnie partnerskie to:

BIP - Institute of Law
Belarus

The partnership focuses on establishing educational relations and cooperation as well as on facilitating contacts between students, lecturers and administrative staff.

Beijing Language and Culture University
China

The cooperation covers activities such as developing collaborative research projects, organizing joint academic and scientific activities (courses, conferences, seminars, symposia, lectures), exchange of research and teaching staff, student exchanges, and exchanging publications and other materials.

Linyi Normal University
China

The two institutions created a student exchange programme at the graduate and undergraduate levels.

Grigol Robakidze University
Georgia

The partners facilitate academic activities in the areas that include exchanging partners, researchers and students, sharing scientific publications, developing and conducting joint seminars, workshops, symposia and courses, as well as conducting joint researches.

M.Auezov South Kazakhstan State University
Kazakhstan

The partners cooperate in teaching methodology and scientific-informative activities, including: developing and implementing joint educational programmes, exchanging information, exchanging teaching methodology materials, curricula and programmes, conducting joint researches, and promoting the mobility of students, teachers and employees.

University of Wisconsin-Milwaukee - School of Continuing Education
United States

The partners take actions in developing programmes in continuing education, organizing conferences, seminars, symposia and summer schools, exchanging faculty members as well as publishing research materials.

University of Kentucky
United States

Both universities develop different forms of cooperation: joint research activities, exchange of academic materials and academic publications, exchange of faculty members for research, lectures and discussions, exchange of graduate and undergraduate students for study and research.

University of Business and International Studies
Switzerland

Both universities intend to develop links in such areas as: learning and teaching (including the development of a programme leading to an award) as well as exchanging documentation and research material.

Bohdan Khmelnytsky National University at Cherkasy
Ukraine

The institutions established a framework for the collaboration in the following matters: staff training and exchange, research projects, information exchange, creation of thematic networks, development of joint programmes.

FPT University
Hanoi - Vietnam

Each institution may offer the other opportunities for activities and programmes as teaching, research, exchange of students and staff.