beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejPłatne staże

Dział Praktyk i Karier zakończył rekrutację na płatne Staże dla studentów i absolwentów współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach realizacji Projektu "Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami".

Staże miały na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych studentów i absolwentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego oraz pomoc w zdobyciu doświadczenia, które podniesie ich  wartość jako kandydatów na rynku pracy. Staże były płatne - po  zrealizowaniu i rozliczeniu Stażu Stażyści otrzymali wynagrodzenie ze środków Projektu.

W Projekcie przewidziano 3 typy Staży:

 • Staż 330 godzinny - dla studentów ostatnich lat studiów studiów I i II stopnia oraz studentów jednolitych studiów magisterskich
 • Staż 420 godzinny - dla Absolwentów studiów I stopnia
 • Staż 720 godzinny - dla Absolwentów studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich

Definicje studenta i absolwenta obowiązujące w Projekcie:

Student - osoba ubiegająca się o Staż, która w momencie złożenia dokumentów aplikacyjnych do Projektu  jest wpisana na listę:

 • studentów III roku studiów I stopnia lub II roku studiów II stopnia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego;
 • studentów III roku studiów I stopnia lub II roku studiów II stopnia lub V roku jednolitych studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego;

Absolwent - osoba ubiegająca się o Staż, która w momencie złożenia dokumentów aplikacyjnych do Projektu nie ukończyła 27. roku życia oraz posiada dyplom Uczelni Łazarskiego uzyskany na Wydziale Ekonomii i Zarządzania lub Wydziale Prawa i Administracji, nie później niż w okresie do 12 miesięcy od daty uzyskania tytułu zawodowego określonego w dyplomie

Aby przystąpić do Projektu trzeba było złożyć w Dziale Praktyki Karier komplet poniższych dokumentów:

Formularz aplikacyjny;

 1. Oświadczenie o wyrażeniu o zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie;
 3. W przypadku studentów: zaświadczenie o statusie studenta wraz ze średnią ocen uzyskanych ze studiów pobrane z Dziekanatu nie starsze niż dwutygodniowe;
 4. W przypadku absolwentów: dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem;
 5. Dowód osobisty lub w przypadku cudzoziemców paszport z aktualną wizą lub kartą pobytu ważną do dnia planowanego ukończenia Stażu; w przypadku karty niezbędna jest także decyzja wojewody wydana do karty;
 6. Aktualne, podpisane CV; a także przesłane w wersji elektronicznej na adres staze@lazarski.edu.pl
 7. List wykazujący motywację Kandydata/Kandydatki do udziału w Projekcie stażowym (max 1000 znaków ze spacjami);
 8. Rekomendację opiekuna pracy dyplomowej/wykładowcy.

W sprawach staży Dział Praktyk i Karier zaprasza studentów i absolwentów w każdy wtorek w godz. 10.00-16.00

Dział Praktyk i Karier znajduje się w sektorze D, na III piętrze, w pok. 308.

ZAPRASZAMY!

/fileadmin/user_upload/_processed_/a/4/csm_budynek_ULa_abecd3cb61.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/0/f/csm_foto_news_Ukraina_Zbiorka_800x450_8fb6ffe374.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/a/b/csm_foto_news_800x450_2dc8d5d9cc.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/9/3/csm_airline_management_reklama_elastyczna_bce01598fa.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/8/c/csm_clinical_legal_a2c221c852.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/5/9/csm_20220514_104236_5c20085d3e.jpg