beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejPlanner kariery

PLANNER KARIERY to szkolenie mające na celu wsparcie studentów i absolwentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania w ich wkraczaniu na rynek pracy. Dostarcza uczestnikom wiedzy i umiejętności, niezbędnych do zaplanowania własnej ścieżki zawodowej, zgodnej z osobistymi zainteresowaniami, posiadanymi predyspozycjami i kwalifikacjami. Szkolenie prowadzone jest metodami aktywnymi, takimi jak ćwiczenia interaktywne w małych grupach, ćwiczenia indywidualne, kwestionariusze do autodiagnozy, analiza doświadczeń, mini-wykłady oraz dyskusje moderowane. "PLANNER" stanowi kompendium dotyczące budowania własnej kariery, przygotowujące uczestników do wyzwań rynku pracy. 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 • Kariera - koncepcje, kapitał, osobowość
 • Rynek pracy - oczekiwania i tendencje
 • Moja idealna praca
 • Poszukiwanie pracy i analiza ofert
 • Dokumenty aplikacyjne - CV i list motywacyjny
 • Rozmowa kwalifikacyjna - przygotowanie, rodzaje, przebieg
 • Negocjacje płacowe z pracodawcą
 • Radzenie sobie ze stresem podczas rozmowy kwalifikacyjnej
 • Autoprezentacja w sytuacji rozmowy rekrutacyjnej

Dzięki szkoleniu, uczestnicy mają możliwość:

 • zbadania swojego potencjału zawodowego,
 • poznania najnowszych trendów na rynku pracy oraz różnych modeli kariery zawodowej,
 • poznania sposobów oraz wytyczenia celów zawodowych,
 • stworzenia swojego indywidualnego planu działania,
 • rozwinięcia umiejętności analizy ogłoszeń rekrutacyjnych i konstruowania dobrych dokumentów aplikacyjnych,
 • zapoznania się ze sposobami przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz skutecznej autoprezentacji podczas spotkania rekrutacyjnego.

Ze szkolenia mogą skorzystać studenci oraz absolwenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego nieaktywni zawodowo.

W ramach projektu przewidziana została realizacja 5 edycji 30-godzinnego szkolenia pt. "PLANNER KARIERY".

Najbliższa edycja - PLANNER'2013:

 • 9.-10.11.2013 r. (sobota - niedziela) w godz. 9.30-17.00,
 • 23.-24.11.2013 r. (sobota - niedziela) w godz. 9.30-17.00.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami nt. najbliższej edycji szkolenia PLANNER KARIERY tutaj

Dotychczas obyły się już 2 edycje szkolenia:

PLANNER'2011

 • 29.-30.10.2011 r. (sobota-niedziela) w godz. 9.30-17.00
 • 05.-06.11.2011 r. (sobota-niedziela) w godz. 9.30-17.00.

PLANNER'2012

 • 13.-14.10.2012 r. (sobota - niedziela) w godz. 9.30-17.30,
 • 27.-28.10.2012 r. (sobota - niedziela) w godz. 9.30-17.30.
/fileadmin/user_upload/_processed_/a/4/csm_budynek_ULa_abecd3cb61.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/0/f/csm_foto_news_Ukraina_Zbiorka_800x450_8fb6ffe374.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/a/b/csm_foto_news_800x450_2dc8d5d9cc.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/9/3/csm_airline_management_reklama_elastyczna_bce01598fa.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/8/c/csm_clinical_legal_a2c221c852.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/5/9/csm_20220514_104236_5c20085d3e.jpg