beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżej„Prawo gospodarcze i cywilne dla kadr sądów powszechnych apelacji łódzkiej i warszawskiej”

Uczelnia Łazarskiego

realizująca projekt „Prawo gospodarcze i cywilne dla kadr sądów powszechnych apelacji łódzkiej i warszawskiej”

w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Łódzkim

zaprasza do złożenia oferty dotyczącej

Wyboru kandydata na stanowisko Kierownika merytorycznego projektu

Do zadań Kierownika Projektu będzie należało m.in.:

 

  • współpraca z prezesami sądów apelacji warszawskiej i apelacji łódzkiej – okręg płocki w zakresie bieżącego przygotowania i aktualizacji zawartości merytorycznej szkoleń;
  • konsultacje listy obszarów tematycznych wskazanych w poszczególnych okręgach apelacji warszawskiej i apelacji łódzkiej – okręg płocki;
  • przygotowanie merytoryczne wytycznych do programów szkoleń;
  • wybór pod względem merytorycznym ekspertów odpowiedzialnych za przeprowadzenie szkoleń;
  • współpraca z ekspertami odpowiedzialnymi za przygotowanie programów, testów i materiałów w zakresie ich zawartości merytorycznej;
  • weryfikacja pod względem merytorycznym: programów szkoleń, materiałów szkoleniowych, pre-testów i post-testów i ich zatwierdzenie;
  • nadzór merytoryczny nad realizacją szkoleń (dotyczy szkoleń stacjonarnych i on-line);

 

Pełna treść zapytania w załączeniu.

W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym proszę kontaktować się z Panią Agnieszką Bogatek,
 nr tel. tel. +48 22 54 35 364; e-mail: a.bogatek@lazarski.edu.pl

Termin złożenia oferty: 21.03.2017, do godz. 16:00