beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejWelcome to Lazarski University - budowanie potencjału Uczelni Łazarskiego w zakresie umiędzynarodowienia

Informacje podstawowe:

Projekt pn. „Welcome to Lazarski University - budowanie potencjału Uczelni Łazarskiego w zakresie umiędzynarodowienia” realizowany jest przez Uczelnię Łazarskiego na podstawie umowy nr PPI/WTP/2022/1/00169/U/00001. Projekt finansowany jest przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Welcome to Poland (2022).

Cel projektu:

Celem realizacji projektu jest podniesienie potencjału Uczelni Łazarskiego w zakresie umiędzynarodowienia poprzez poprawę jakości zdalnych procesów przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów/kandydatów oraz poprawę jakości międzynarodowego procesu promowania Uczelni w Internecie poprzez budowę i uruchomienie nowej strony internetowej uwzględniającej standardy dostępności cyfrowej oraz zwiększenie czytelności i dostępności informacji o Uczelni poprzez szkolenia administratorów, moderatorów strony internetowej i konsultantów zdalnej obsługi studentów/kandydatów zagranicznych w zakresie dostępności cyfrowej.

Okres realizacji projektu:

01.06.2023 r. – 31.05.2024 r.

Budżet projektu:

145 500,00 zł

Główne rezultaty i długofalowe efekty realizacji projektu:

  • poprawa jakości zdalnych procesów przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów/kandydatów, w tym osób ze specjalnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami
  • zwiększenie oddziaływania oferty edukacyjnej Uczelni za granicą
  • zwiększenie rozpoznawalności Uczelni i zainteresowania Uczelnią nowych grup studentów zagranicznych, w tym grup ze specjalnymi potrzebami
  • wzrost jakości usług świadczonych z wykorzystaniem narzędzi internetowych dzięki szkoleniom podnoszącym kompetencje pracowników w zakresie dostępności cyfrowej

Grupa docelowe:

Beneficjentami rezultatów projektu będzie międzynarodowa społeczność akademicka Uczelni, w tym wszyscy studiujący na Uczelni studenci z zagranicy oraz potencjalni studenci (kandydaci), tj. osoby z zagranicy rozważające studiowanie w Polsce.

Główne zadania projektu:

  • zaprojektowanie, budowa oraz uruchomienie nowej strony internetowej Uczelni Łazarskiego dostosowanej do potrzeb użytkowników zagranicznych, w tym osób o specjalnych potrzebach (strona dostępna cyfrowo)
  • realizacja szkolenia dla administratorów, moderatorów strony internetowej i konsultantów zdalnej obsługi studentów/kandydatów zagranicznych w zakresie standardów dostępności cyfrowej

Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Welcome to Poland (2022).

Zapytanie ofertowe nr 2/2023/ZAP/WtoLU

ANULOWANE - Zapytanie ofertowe nr 1/2023/ZAP/WtoLU