beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejNowa metodyka kategoryzacji śladów krwawych ujawnionych metodą chemiluminescencji, na miejscu zdarzenia, mogąca rozróżnić ślady zmywane od śladów zostawionych w sposób bierny

Nazwa programu/ Instytucja finansująca

PRELUDIUM - NCN

OKRES REALZIACJI

Data rozpoczęcia: 2019-07-17
Data zakończenia: 2024-07-16

NR UMOWY

UMO-2018/31/N/HS5/01031

Kierownik projektu

mgr Kacper Choromański

Budżet projektu

Wartość projektu 173 120 PLN, w tym UŁa  35000 PLN

Podmiot aplikujący

Uniwersytet Warszawski; Wydział Prawa i Administracji

WYDZIAŁ

PRAWO I ADMINISTRACJA

Opis projektu

Podstawowym zadaniem tego projektu jest stworzenie nowej metodologii tworzenia wzorów plam krwi udoskonalonych przez metoda chemiluminescencyjna na miejscu zbrodni, która pozwala odróżnić plamy wyprane od plam pasywnych.

W popkulturze jest takie założenie, że luminol zareaguje dając plamę krwi efekt chemiluminescencji, szczególnie w przypadku wypłukanych plam. Literatura kryminalistyczna często nazywa ten rodzaj plam jako ukryte lub tajne. Wskazuje to na celowe działanie wykonane przez osobę w celu ukrycia tych wzorców. To może być mylące, ponieważ mogą nimi być również niewielkie ilości krwi, niewidoczne dla ludzkiego oka tworzone na różne sposoby, jak dotykanie powierzchni zakrwawionymi rękami lub inna bierna aktywność. W kryminalistyce rozróżnia się plamy, które są widoczne dla ludzkiego oka,
co robi się za pomocą Analiza wzoru plam krwi (BPA). Było wiele artykułów na temat stosowania chemiluminescencji, ale były nie ma artykułu o interpretacji wzmocnionych plam znalezionych
na miejscu zbrodni w inny sposób niż prane.