beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejKonferencja - Umowa o kredyt „frankowy”, a restrukturyzacja i upadłość kredytodawcy i kredytobiorcy

Nazwa programu/ Instytucja finansująca

Doskonała Nauka II - Wsparcie konferencji naukowych - MEiN

OKRES REALIZACJI

13 m-cy

NR UMOWY

W trakcie PODPISYWANIA

Kierownik projektu

Dr hab. Anna Hrycaj

Budżet projektu

128550 (przyznane 28 050,00)

Podmiot aplikujący

Uczelnia Łazarskiego

WYDZIAŁ

PRAWO

Opis projektu

Celem konferencji jest zaprezentowanie wyników badań naukowych prowadzonych w obszarze prawnej i ekonomicznej analizy umowy o kredyt indeksowany, denominowany oraz waloryzowany do franka szwajcarskiego na gruncie postępowania rozpoznawczego, w przypadku prowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec kredytobiorcy, w sytuacji wszczęcia przymusowej restrukturyzacji wobec kredytodawcy oraz ogłoszenia upadłości kredytodawcy lub kredytobiorcy.

Projekt jest wynikiem wspólnych badań naukowych prowadzonych przez Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Celem projektu jest wymiana myśli naukowej oraz upowszechnienie wyników badań naukowych
w zakresie prawa cywilnego, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz prawa postępowania egzekucyjnego w kontekście sytuacji prawnej kredytodawcy i kredytobiorcy umowy o kredyt indeksowany, denominowany lub waloryzowany do frank szwajcarskiego. Zagadnienie to ma niebywale istotne znaczenie społeczne i ekonomiczne. W sądach lawinowo wzrasta liczba pozwów dotyczących ustalenia nieważności umowy kredytu, banki, które w swoim portfelu posiadają znaczną liczbę kredytów frankowych zostają poddane przymusowej restrukturyzacji albo ogłaszają upadłość, kredytobiorcy masowo składają wnioski o upadłość konsumencką, a jednocześnie toczą się rozmowy i prace dotyczące rozwiązań legislacyjnych dotyczących badanego zjawiska.