beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejKompendium wiedzy o ekonomii i zarządzaniu

Nazwa programu/ Instytucja finansująca

Społeczna odpowiedzialność nauki II - Popularyzacja nauki /https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka

Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN)

OKRES REALIZACJI

24 m-ce

NR UMOWY

W trakcie PODPISYWANIA

Kierownik projektu

dr hab. Dominika Joanna Dzwonkowska

Budżet projektu

Kwota wnioskowana KB= 177 045,00  / Kwota proponowana= 155 005,40 PLN

Podmiot aplikujący

Uczelnia Łazarskiego

WYDZIAŁ

EKONOMIA I ZARZĄDZANIE

Opis projektu

Celem projektu jest promowanie wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu. Projekt będzie służył przybliżeniu każdemu zainteresowanemu szerokiego spektrum zagadnień i problemów analizowanych w ramach tych dyscyplin. W ramach projektu przedstawionych zostanie szereg zagadnień, takie jak np.: kulisy bezpiecznego inwestowania, wybrane zagadnienia mikroekonomii
i makroekonomii, gospodarka cyrkularna, skuteczny marketing, budowanie marki, wybrane zagadnienia etyki biznesu, społeczna odpowiedzialność biznesu, zrównoważony rozwój czy zielona ekonomia. Wszystkie efekty projektu będą przygotowane w sposób przystępny i mogą posłużyć
do samodzielnego zgłębiania wiedzy albo zostać wykorzystane jako materiał pomocniczy do wykładów akademickich lub lekcji szkolnych.

Efekty planowane do osiągnięcia:

  1. Podniesienie wiedzy z zakresu ekonomii i zarządzania u beneficjentów projektu, głównie w obszarze, bezpiecznego inwestowania, wybranych zagadnienia mikroekonomii i makroekonomii, gospodarki cyrkularnej, skutecznego marketingu, budowania marki, wybranych zagadnienia etyki biznesu, społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju i zielonej ekonomia.
  2. Zwiększenie kompetencji beneficjentów do samodzielnej analizy aktualnych wydarzeń gospodarczych. 
  3. Podniesienie dostępności do wysokiej jakości materiałów edukacyjnych z zakresu ekonomiii zarządzania.