beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejPublikacje naukowe pracowników Uczelni Łazarskiego

Aktywność badawcza kadry uczelni przynosi bezpośrednie efekty w postaci dorobku publikacyjnego. Część publikacji jest indeksowana w bazie Web of Science.

Program publikowania otwartego Elsevier i Springer 2022-2024

Ministerstwo Edukacji i Nauki oferuje program publikowania otwartego (open access) w wybranych czasopismach wydawnictw Elsevier i Springer. W ramach programu pokrywa koszty publikacji artykułów w tych periodykach.

Szczegółowe zasady publikowania oraz wszelkie niezbędne informacje na stronach ICM:

Publikowanie w czasopismach wydawnictwa Elsevier

Publikowanie w czasopismach wydawnictwa Springer

Z programu można skorzystać dopiero po zaakceptowaniu artykułu do publikacji w danym czasopiśmie, jeśli pula programu nie została wyczerpana.

Wszelkie pytania dotyczące programu można kierować pod adresem wbn@icm.edu.pl lub bezpośrednio do wydawnictw support@elsevier.com oraz oa.verification@springernature.com