beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejPozostałe publikacje

 • A European Vision for Air Passengers, Anna Konert, Warszawa 2014. CENA 25,20 zł
 • Aspekty prawne badania zdarzeń lotniczych w świetle Rozporządzenia 996/2010, red. Anna Konert, Warszawa 2013. CENA 25,20 zł
 • Digesta Justyniańskie. Księga pierwsza, Bartosz Szolc-Nartowski, Warszawa 2007. CENA: 16,80 zł
 • Dzieje państwa i prawa od starożytności do połowy XX w., red. Huba Wacław, Warszawa 2003. CENA 22,05 zł
 • Doktryny ustrojowe. Od liberalizmu do libertarianizmu, Marian Guzek, Warszawa 2015. CENA 33,60 zł
 • Doustne leki przeciwkrzepliwe. Od badań klinicznych do praktyki, red. Dariusz A. Kosior, Marek Postuła, Marek Rosiak Warszawa 2013. CENA 33,60 zł
 • Doustne leki przeciwpłytkowe w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego. Okiem kardiologa i farmakologa, red. Dariusz A. Kosior, Marek Rosiak, Marek Postuła, Warszawa 2014. CENA 33,60 zł
 • Ekonometria, Wiesław Sadowski, Warszawa 2001. CENA 15,75 zł
 • Ekonometria w zadaniach, red.  Jerzy A. Gawinecki, Warszawa 2008. CENA 31,50 zł
 • Euro - ekonomia i polityka, Dariusz Rosati, Warszawa 2009. CENA: 31,50 zł
 • Excel 2007, Anna Harasiewicz-Mordasewicz, Warszawa 2010. CENA: 13,65 zł
 • Explore the law of the UK and the USA: practical students' collection of lectures, Tomasz Pracki, Warszawa 2004. CENA: 36,75 zł
 • Finansowanie rozwoju regionalnego w Polsce, red. Leokadia Oręziak, Warszawa CENA: 28,90 zł
 • Funkcjonowanie służb mundurowych i żołnierzy zawodowych w polskim systemie prawnym. Zagadnienia wybrane, red. Bartłomiej Opaliński, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa 2015. CENA: 29,40 zł
 • Gospodarka polska u progu XXI w. Szanse i zagrożenia, red. W. Jakóbik, Warszawa 2004. CENA: 26,25 zł
 • Internacjonalizacja i europeizacja prawa lotniczego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Marka Żylicza, red. Anna Konert, Warszawa 2015. CENA 33,60 zł
 • Interwencja humanitarna w świetle prawa międzynarodowego, Aleksandra Mężykowska, Warszawa 2008. CENA: 33,60 zł
 • Islam jako system społeczno-gospodarczy, Rafał Krawczyk, Warszawa 2013. CENA: 27,30 zł
 • ISO 9001 w przedsiębiorstwie turystycznym, Kachniewska Magdalena, Warszawa 2004.  CENA: 32,55 zł
 • Iure et legibus: język łaciński dla studentów prawa, Stanisław Kalinkowski, Jerzy A. Wojtczak-Szyszkowski Warszawa 2005. CENA 25,20 zł
 • Jednostka, jej prawa człowieka, Adam Łopatka, Warszawa 2002. CENA: 33,60 zł
 • Kapitalizm na krawędzi, Marian Guzek, Warszawa 2014. CENA: 33,60 zł
 • Kontrowersje wokół antycyklicznej polityki fiskalnej a niedawny kryzys globalny, Maciej Krzak, Warszawa 2012. CENA: 24,20 zł 
 • Kryzys finansów publicznych, red. Leokadia Oręziak, Dariusz K. Rosati, Warszawa 2013. CENA: 39,90 zł
 • Logika dla prawników, Edward Nieznański, Warszawa 2006. CENA: 19,95 zł
 • Makroekonomia i polityka po neoliberalizmie. Eseje i polemiki, Marian Guzek, Warszawa 2011. CENA 25,20 zł
 • Matematyka dla ekonomistów, Jerzy A. Gawinecki, Warszawa 2010. CENA: 32,55 zł
 • Między polityką a rynkiem. Kryzys Unii Europejskiej w analizie ekonomistów i politologów, red.  Tomasz G. Grosse, Warszawa 2013. CENA: 25,20 zł
 • New Progress and Challenges in The Air Law: air crash victims families protection, Hans Ephraimson-Abt, Anna Konert, Warszawa 2014. CENA 33,60 zł
 • Nowela listopadowa prawa telekomunikacyjnego, Piotr Brzeziński, Zbigniew Czarnik, Zuzanna Łaganowska, Arwid Mednis, Stanisław Piątek, Maciej Rogalski, Marlena Wach, Warszawa 2014. CENA: 25,20 zł
 • O obowiązkach osób świeckich i ich sprawach. Część szesnasta Dekretu przypisywanego Iwonowi z Chartres (tłum. z jęz. łac.), Jerzy Wojtczak-Szyszkowski, Warszawa 2009.  
 • Od integracji do partycypacji. Wyzwania imigracji w Polsce. From integration to participation: challenges for immigration in Poland and Europe, Iglicka Krystyna, Warszawa CENA: 18,90 zł
 • Odpowiedzialność karna a odpowiedzialność administracyjna w prawie telekomunikacyjnym, pocztowym i konkurencji, Maciej Rogalski, Warszawa 2015. CENA: 25,20 zł
 • Podstawy cywilizacji europejskiej, Rafał Krawczyk, Warszawa 2006. CENA 31,50 zł
 • Podstawy prawa cywilnego: wybrane zagadnienia, Ewelina Milan, Małgorzata Sekuła, Warszawa 2006. CENA: 31,50 zł
 • Policja. Studium administracyjnoprawne, Bartłomiej Opaliński, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa 2013. CENA: 33,60 zł
 • Powrót do Europy – polski dyskurs. Wyznaczanie perspektywy krytycznej, Jan Grzymski, Warszawa 2016. CENA: 29,40 zł
 • Prawa mniejszości w Unii Europejskiej na tle ochrony praw człowieka, Sozański Jarosław. CENA: 26,25 zł
 • Prawo administracyjne. Część ogólna, Marek Chmaj (red.), Warszawa 2007. CENA: 30,45 zł
 • Prawo administracyjne gospodarcze. Wybrane zagadnienia, Stanisław Hoc, Warszawa 2013. CENA: 26,25 zł 
 • Prawo administracyjne materialne, red. Marek Chmaj, Warszawa 2008. CENA: 33,60 zł
 • Prawo administracyjne w ujęciu interdyscyplinarnym, red.  Bartłomiej Opaliński, Warszawa 2014. CENA: 25,20 zł
 • Prawo międzynarodowe – problemy i wyzwania. Księga pamiątkowa profesor Renaty Sonnenfeld-Tomporek, red. Jerzy Menkes, Warszawa 2006. CENA: 31,50 zł
 • Prawo międzynarodowe w XXI wieku. Księga pamiątkowa profesor Renaty Szafarz, red.  Jerzy Menkes, Warszawa 2007. CENA: 33,60 zł
 • Prawo UE i porządek konstytucyjny państw członkowskich. Problem konkurencji i wzajemnych relacji, red. Dominika E. Harasimiuk, Marcin Olszówka, Andrzej Zinkiewicz, Warszawa 2014. CENA: 25,20 zł
 • Prawo w okresie społecznych przemian, red. Pawela Stanisław, Warszawa 2005. CENA: 26,25 zł
 • Regulacje hiszpańskie na tle obowiązujących przepisów międzynarodowego i europejskiego prawa lotniczego, Sylwia Kaczyńska, Anna Konert, Katarzyna Łuczak, Warszawa 2016. CENA: 18,90 zł
 • Rola Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w procesie stanowienia ustaw na tle praktyki ustrojowej Konstytucji III RP, Bartłomiej Opaliński, Warszawa 2014. CENA: 37,80 zł
 • Rozważania o rozwoju gospodarczym Polski, Wojciech Bieńkowski (red.), Warszawa 2009. CENA: 28,35 zł
 • Sprawozdawczość finansowa w teorii rachunkowości i polskim ustawodawstwie, Jan Turyna, Warszawa 2005. CENA: 26,25 zł
 • Statystyka wspomagana Excelem 2007, red. Krystyna Regina Bąk, Warszawa 2010.
 • System organów ochrony prawnej w Polsce: podstawowe instytucje, red. Maria Kruk, Warszawa 2008. CENA: 33,60 zł
 • Świadczenie usług telekomunikacyjnych, Maciej Rogalski, Warszawa 2014. CENA: 39,90 zł
 • Teorie ekonomii a instrumenty antykryzysowe, Marian Guzek, Warszawa 2013. CENA: 33,60 zł
 • The Transatlantic Trade and Investment Partnership. The 21st Century Agreement, Wojciech Bieńkowski, Adam K. Prokopowicz, Anna Dąbrowska, Warsaw 2015. CENA: 31,50 zł
 • Udzielanie informacji przez administrację publiczną – teoria i praktyka, Grzegorz Rydlewski, Przemysław Szustakiewicz, Katarzyna Golat, Warszawa 2012. CENA: 18,90 zł
 • Unia Europejska. Instytucje, polityki, prawo, red. Mariusz Muszyński, Dominika E. Harasimiuk, Małgorzata Kozak, Warszawa 2012. CENA: 31,50 zł
 • Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, Marek Chmaj, Warszawa 2007. CENA: 28,35 zł
 • Wizje i perspektywy Unii Europejskiej a polska polityka integracyjna, red.
  Józef M. Fiszer, Warszawa 2003. CENA: 26,25 zł
 • Word 2007, Anna Harasiewicz-Mordasewicz, Warszawa 2009.
 • Współczesne systemy polityczne. Zarys problematyki, Janusz Żarnowski, Warszawa 2012. CENA: 18,90 zł
 • Wybór kazusów z prawa międzynarodowego. Zagadnienia ogólne, red. Jerzy Menkes, Warszawa 2008.
 • Zachód jako system społeczno-gospodarczy, Rafał Krawczyk, Warszawa 2016. CENA 27,30 zł
 • Zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego w Polsce. Aspekty prawno-kryminologiczne i medyczne, Karol Sławik, Warszawa 2015. CENA: 33,60 zł
 • Zarządzanie międzynarodowe. Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, red. Grażyna Gierszewska, Jerzy Kisielnicki, Warszawa 2010. CENA: 26,25 zł

 

Zamówienia: wydawnictwo@lazarski.edu.pl